Diễn Đàn Hỗ Trợ FM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Giúp đỡ lasttopic không hoạt động

Tác giả: - vào lúc:
webhuy28
Bài viết : 8
Points : 19
Like : 1
Invision
webhuy28MEM
11/2/2021, 18:42
#1
Giúp đỡ lasttopic không hoạt động Captur10

Mọi người giúp m lỗi này với, em không thể mở dc những mục đó ạk?

Link: https://player.forumvi.com/
Tài Khoảng: Player
Pass: Player123
lasperpen
Bài viết : 239
Points : 457
Like : 156
PhpBB3
Quản trị
Status : Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
lasperpenMOD
11/5/2021, 02:57
#2

Code:

http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

Link js này die rồi nên nó k còn hoạt động nữa đó b ơi
Admin
Bài viết : 431
Points : 820
Like : 120
Punbb
Quản trị
Status : test
AdminACP
12/3/2021, 16:11
#3
lasperpen đã viết:

Code:

http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

Link js này die rồi nên nó k còn hoạt động nữa đó b ơi


còn file js thì up lại cho bạn đó đi e
lasperpen
Bài viết : 239
Points : 457
Like : 156
PhpBB3
Quản trị
Status : Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
lasperpenMOD
12/3/2021, 17:55
#4
Admin đã viết:
lasperpen đã viết:

Code:

http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

Link js này die rồi nên nó k còn hoạt động nữa đó b ơi


còn file js thì up lại cho bạn đó đi e

E đâu có lưu file đâu a kkk
the_dav
Bài viết : 226
Points : 323
Like : 47
Punbb
Quản trị
the_davMEM LV3
12/15/2021, 13:33
#5
lasperpen đã viết:
Admin đã viết:
lasperpen đã viết:

Code:

http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

Link js này die rồi nên nó k còn hoạt động nữa đó b ơi


còn file js thì up lại cho bạn đó đi e

E đâu có lưu file đâu a kkk


Smile) chán đời Smile) lần sau có share gì thì up cả code lên cho ae khôi phục
lasperpen
Bài viết : 239
Points : 457
Like : 156
PhpBB3
Quản trị
Status : Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
lasperpenMOD
12/17/2021, 02:25
#6
the_dav đã viết:
lasperpen đã viết:
Admin đã viết:
lasperpen đã viết:

Code:

http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

Link js này die rồi nên nó k còn hoạt động nữa đó b ơi


còn file js thì up lại cho bạn đó đi e

E đâu có lưu file đâu a kkk


Smile) chán đời Smile) lần sau có share gì thì up cả code lên cho ae khôi phục


nó đây anh Smile

Code:

var _____WB$wombat$assign$function_____ = function(name) {return (self._wb_wombat && self._wb_wombat.local_init && self._wb_wombat.local_init(name)) || self[name]; };
if (!self.__WB_pmw) { self.__WB_pmw = function(obj) { this.__WB_source = obj; return this; } }
{
  let window = _____WB$wombat$assign$function_____("window");
  let self = _____WB$wombat$assign$function_____("self");
  let document = _____WB$wombat$assign$function_____("document");
  let location = _____WB$wombat$assign$function_____("location");
  let top = _____WB$wombat$assign$function_____("top");
  let parent = _____WB$wombat$assign$function_____("parent");
  let frames = _____WB$wombat$assign$function_____("frames");
  let opener = _____WB$wombat$assign$function_____("opener");

// Copyright (C) 2005 Ilya S. Lyubinskiy. All rights reserved.
// Technical support: http://www.php-development.ru/

// ----- Auxiliary -------------------------------------------------------------
function tabview_aux(TabViewId, id)
{
  var TabView = document.getElementById(TabViewId);
  // ----- Tabs -----
  var Tabs = TabView.firstChild;
  while (Tabs.className != "Tabs" ) Tabs = Tabs.nextSibling;
  var Tab = Tabs.firstChild;
  var i  = 0;
  do
  {
    if (Tab.tagName == "A")
    {
      i++;
      Tab.href      = "javascript:tabview_switch('"+TabViewId+"', "+i+");";
      Tab.className = (i == id) ? "Active" : "";
      Tab.blur();
    }
  }
  while (Tab = Tab.nextSibling);
  // ----- Pages -----
  var Pages = TabView.firstChild;
  while (Pages.className != 'Pages') Pages = Pages.nextSibling;
  var Page = Pages.firstChild;
  var i    = 0;
  do
  {
    if (Page.className == 'Page')
    {
      i++;
      if (Pages.offsetHeight) Page.style.height = (Pages.offsetHeight-2)+"px";
      http://Page.style.overflow = "auto";
      Page.style.display  = (i == id) ? 'block' : 'none';
    }
  }
  while (Page = Page.nextSibling);
}
// ----- Functions ------

function SetCookieForTabView(cookieName,cookieValue,nDays) {
 var today = new Date();
 var expire = new Date();
 if (nDays==null || nDays==0) nDays=1;
 expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays);
 document.cookie = cookieName+"="+escape(cookieValue)+ ";expires="+expire.toGMTString();
}
function ReadCookie(cookieName) {
 var theCookie=""+document.cookie;
 var ind=theCookie.indexOf(cookieName);
 if (ind==-1 || cookieName=="") return "";
 var ind1=theCookie.indexOf(';',ind);
 if (ind1==-1) ind1=theCookie.length;
 return unescape(theCookie.substring(ind+cookieName.length+1,ind1));
}
function tabview_switch(TabViewId, id) { tabview_aux(TabViewId, id); SetCookieForTabView('tvID',id,36) }
function tabview_initialize(TabViewId)
{
   tvID2 = ReadCookie('tvID')
   if (tvID2==-1 || tvID2=="") { SetCookieForTabView('tvID',1,36); tabview_aux(TabViewId,  1);  }
   else {tabview_aux(TabViewId,  tvID2); }
}


}
/*
    FILE ARCHIVED ON 01:55:44 Dec 05, 2013 AND RETRIEVED FROM THE
    INTERNET ARCHIVE ON 19:20:18 Dec 16, 2021.
    JAVASCRIPT APPENDED BY WAYBACK MACHINE, COPYRIGHT INTERNET ARCHIVE.

    ALL OTHER CONTENT MAY ALSO BE PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C.
    SECTION 108(a)(3)).
*/
/*
playback timings (ms):
  PetaboxLoader3.resolve: 125.47 (2)
  PetaboxLoader3.datanode: 215.389 (5)
  captures_list: 212.939
  CDXLines.iter: 18.903 (3)
  LoadShardBlock: 184.585 (3)
  exclusion.robots.policy: 0.136
  cdx.remote: 0.081
  exclusion.robots: 0.146
  esindex: 0.011
  load_resource: 210.751 (2)
*/
phamhuy80762
Bài viết : 11
Points : 23
Like : 0
Punbb
phamhuy80762MEM LV1
5/7/2023, 22:42
#7
lasperpen đã viết:
the_dav đã viết:
lasperpen đã viết:
Admin đã viết:
lasperpen đã viết:

Code:

http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

Link js này die rồi nên nó k còn hoạt động nữa đó b ơi


còn file js thì up lại cho bạn đó đi e

E đâu có lưu file đâu a kkk


Smile) chán đời Smile) lần sau có share gì thì up cả code lên cho ae khôi phục


nó đây anh Smile

Code:

var _____WB$wombat$assign$function_____ = function(name) {return (self._wb_wombat && self._wb_wombat.local_init && self._wb_wombat.local_init(name)) || self[name]; };
if (!self.__WB_pmw) { self.__WB_pmw = function(obj) { this.__WB_source = obj; return this; } }
{
  let window = _____WB$wombat$assign$function_____("window");
  let self = _____WB$wombat$assign$function_____("self");
  let document = _____WB$wombat$assign$function_____("document");
  let location = _____WB$wombat$assign$function_____("location");
  let top = _____WB$wombat$assign$function_____("top");
  let parent = _____WB$wombat$assign$function_____("parent");
  let frames = _____WB$wombat$assign$function_____("frames");
  let opener = _____WB$wombat$assign$function_____("opener");

// Copyright (C) 2005 Ilya S. Lyubinskiy. All rights reserved.
// Technical support: http://www.php-development.ru/

// ----- Auxiliary -------------------------------------------------------------
function tabview_aux(TabViewId, id)
{
  var TabView = document.getElementById(TabViewId);
  // ----- Tabs -----
  var Tabs = TabView.firstChild;
  while (Tabs.className != "Tabs" ) Tabs = Tabs.nextSibling;
  var Tab = Tabs.firstChild;
  var i   = 0;
  do
  {
    if (Tab.tagName == "A")
    {
      i++;
      Tab.href      = "javascript:tabview_switch('"+TabViewId+"', "+i+");";
      Tab.className = (i == id) ? "Active" : "";
      Tab.blur();
    }
  }
  while (Tab = Tab.nextSibling);
  // ----- Pages -----
  var Pages = TabView.firstChild;
  while (Pages.className != 'Pages') Pages = Pages.nextSibling;
  var Page = Pages.firstChild;
  var i    = 0;
  do
  {
    if (Page.className == 'Page')
    {
      i++;
      if (Pages.offsetHeight) Page.style.height = (Pages.offsetHeight-2)+"px";
      //Page.style.overflow = "auto";
      Page.style.display  = (i == id) ? 'block' : 'none';
    }
  }
  while (Page = Page.nextSibling);
}
// ----- Functions ------

function SetCookieForTabView(cookieName,cookieValue,nDays) {
 var today = new Date();
 var expire = new Date();
 if (nDays==null || nDays==0) nDays=1;
 expire.setTime(today.getTime() + 3600000*24*nDays);
 document.cookie = cookieName+"="+escape(cookieValue)+ ";expires="+expire.toGMTString();
}
function ReadCookie(cookieName) {
 var theCookie=""+document.cookie;
 var ind=theCookie.indexOf(cookieName);
 if (ind==-1 || cookieName=="") return "";
 var ind1=theCookie.indexOf(';',ind);
 if (ind1==-1) ind1=theCookie.length;
 return unescape(theCookie.substring(ind+cookieName.length+1,ind1));
}
function tabview_switch(TabViewId, id) { tabview_aux(TabViewId, id); SetCookieForTabView('tvID',id,36) }
function tabview_initialize(TabViewId)
{
 tvID2 = ReadCookie('tvID')
 if (tvID2==-1 || tvID2=="") { SetCookieForTabView('tvID',1,36); tabview_aux(TabViewId,  1);  }
 else {tabview_aux(TabViewId,  tvID2); }
}


}
/*
     FILE ARCHIVED ON 01:55:44 Dec 05, 2013 AND RETRIEVED FROM THE
     INTERNET ARCHIVE ON 19:20:18 Dec 16, 2021.
     JAVASCRIPT APPENDED BY WAYBACK MACHINE, COPYRIGHT INTERNET ARCHIVE.

     ALL OTHER CONTENT MAY ALSO BE PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C.
     SECTION 108(a)(3)).
*/
/*
playback timings (ms):
  PetaboxLoader3.resolve: 125.47 (2)
  PetaboxLoader3.datanode: 215.389 (5)
  captures_list: 212.939
  CDXLines.iter: 18.903 (3)
  LoadShardBlock: 184.585 (3)
  exclusion.robots.policy: 0.136
  cdx.remote: 0.081
  exclusion.robots: 0.146
  esindex: 0.011
  load_resource: 210.751 (2)
*/hình như cũng không được thì phải?
lasperpen
Bài viết : 239
Points : 457
Like : 156
PhpBB3
Quản trị
Status : Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
lasperpenMOD
5/8/2023, 11:37
#8
bạn tìm js Tabview trong last thay lại đoạn link js dưới đây . vì google code đã ngừng hoạt động lâu rồi giờ

https://web.archive.org/web/20111115040428js_/http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js

link này chỉ sài tạm tốt nhất bạn kím đc host nào up js để load cho nhanh
Sponsored content
#9