Bạn thường lưu những văn bản, hình ảnh ở đâu? YrLs471Ir

Bạn thường lưu và chia sẽ những đoạn code, file code, file ảnh, viết văn bản, lưu liên kết bổ ích, lưu câu nói hay và nối tiếng, những công việc cần làm bằng gì? Tại sao bạn không sử dụng notevn.com ngay hôm nay để lưu và chia sẽ những việc đó !?
Dữ liệu của bạn được lưu trữ vĩnh viễn cho dù bạn có đặt mật khẩu hay không. Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách đặt mật khẩu chế độ chỉ đọc và ẩn hoàn toàn. Trong chế độ chỉ đọc người khác vẫn có thể xem nội dung của bạn nhưng họ sẽ không sửa được. Hoặc bạn có thể chọn cách share/raw trực tiếp với bạn bè của bạn.