Thường thì mới truy cập diễn đàn sẽ bị lỗi hiển thị nhưng kiểu phần header bị xóa về mặc định:

[Hỏi đáp] Giao diện diễn đàn FM thường xuyên bị lỗi hiển thị 110

Và mỗi lần sửa theme cũng bị, phải f5 1 lần thì mới trở lại giao diện hiện tại. Ngay cả hotroFM cũng bị:

[Hỏi đáp] Giao diện diễn đàn FM thường xuyên bị lỗi hiển thị 210

[Hỏi đáp] Giao diện diễn đàn FM thường xuyên bị lỗi hiển thị 310

[Hỏi đáp] Giao diện diễn đàn FM thường xuyên bị lỗi hiển thị 410

Nhưng khi mình Ctrl+U thì có 2 sự khác biệt mà mình để ý đến:

[Hỏi đáp] Giao diện diễn đàn FM thường xuyên bị lỗi hiển thị 111

[Hỏi đáp] Giao diện diễn đàn FM thường xuyên bị lỗi hiển thị 211

Bạn nào biết nguyên nhân gây ra lỗi này chỉ giúp mình với, mình xin cảm ơn