Đăng kýĐăng nhập

Share
|
Dưới đây là danh sách đầy đủ các mẫu có thể sửa được. Mẫu không được liệt kê ở đây được giới hạn cho người sáng lập bình thường. Tên được đánh dấu bằng màu đỏ có thể chỉnh sửa nhưng không hiển thị cho người sáng lập.

Để chỉnh sửa mẫu ẩn, sử dụng ba liên kết sau:
Chỉnh sửa: /admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_main&t=TÊN_ID&l=main&extended_admin=1&tid=TID
Công khai: /admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_main&main_mode=edit&extended_admin=1&t=TÊN_ID&l=main&pub=1&tid=TID
Xóa: /admin/index.forum?del=1&extended_admin=1&l=main&main_mode=edit&mode=edit_main&part=themes&sub=templates&t=TÊN_ID&tid=TID

Phần bị gạch ngang là để chỉnh sửa chatbox

ID = tên gọi
101 = agreement
103 = confirm_body
105 = buy_credits
106 = error_body
107 = faq_body
108 = faq_dhtml
109 = greeting_popup
110 = index_body
111 = index_box
112 = jumpbox
113 = memberlist_body
114 = message_body
115 = overall_footer_begin
116 = overall_header
118 = search_body
119 = search_results_posts
120 = search_results_topics
121 = search_username
122 = simple_footer
123 = simple_header
124 = topics_list_box
125 = viewforum_body
126 = viewonline_body
127 = viewtopic_body
128 = viewtopic_poll_ballot
129 = viewtopic_poll_result
130 = topics_blog_box
131 = viewcomments_body
133 = overall_footer_end
134 = mentions_tooltip
201 = album_cat_body
202 = album_cat_top10
203 = album_edit_body
204 = album_formsearch_body
205 = album_index_body
206 = album_modcp_body
207 = album_moderate_body
208 = album_nuffimage_box
209 = album_overview_top10
210 = album_search_body
211 = album_showpage_body
212 = album_slideshow_body
213 = album_upload_body
304 = chatbox_frame_title
306 = chatbox_index_body
308 = chatbox_forum_index
309 = chatbox_main
401 = birthday_list_box
402 = calendar_body
403 = calendar_box
404 = calendar_overview_profil
405 = calendar_overview_topic
406 = calendar_scheduler_body
501 = posting_body
503 = posting_confirm_code
504 = posting_poll_body
505 = posting_preview
506 = posting_smilies
507 = posting_smilies_frame
508 = posting_smilies_wysiwyg
509 = posting_topic_review
510 = privmsg_topic_review
511 = privmsgs_body
512 = privmsgs_popup
513 = privmsgs_preview
514 = privmsgs_read_body
601 = merge_body
602 = merge_select_body
603 = modcp_body
604 = modcp_move
605 = modcp_split
606 = modcp_viewip
607 = report_list_body
608 = report_popup_body
609 = report_view_body
701 = profile_add_body
702 = profile_avatar_gallery
704 = profile_edit_signature
705 = profile_send_email
706 = profile_send_pass
708 = profile_view_body
710 = rpg_sheet
711 = rpg_sheet_edit
801 = groupcp_info_body
802 = groupcp_pending_info
803 = groupcp_user_body
901 = mod_chatbox
902 = mod_news
903 = mod_poll
904 = mod_recent_topics
905 = mod_search
906 = mod_statistics
907 = mod_whoisonline
908 = poll_ballot
909 = poll_result
910 = portal_body
911 = standard
912 = mod_top_posters
913 = mod_keywords
914 = mod_social_bookmarking
915 = mod_rss_feeds
916 = mod_login
917 = mod_most_active_topics
918 = mod_most_viewed_topics
919 = mod_most_active_starters
920 = mod_top_post_users_week
921 = mod_top_post_users_month

MOBILE
1001 = topics_list_box
1002 = viewforum_body
1003 = viewtopic_body
1004 = viewtopic_poll_ballot
1005 = viewtopic_poll_result
1006 = error_body
1007 = index_box
1008 = message_body
1009 = overall_footer
1010 = overall_header
1011 = posting_body
1012 = posting_confirm_code
1013 = posting_topic_review
1014 = profile_send_pass
|
Hay đấy e.

e đánh dấu thêm các phần bị ẩn một màu đi cho các bạn nhìn cho dễ.

--Chữ ký--
www.danganhviet.com


 • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
  - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
  - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
  - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bài viết

   Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 3796

  • Thành Viên

   Diễn Đàn hiện có 640 thành viên

 • emoji_peopleTop posters
 • group_addTình hình diễn đàn
  Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 2 Bots
  Không