Diễn Đàn Hỗ Trợ FM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


[Blogger] Tạo và sử dụng thẻ includable trong Blogger

Tác giả: - vào lúc:
blogger
Bài viết : 88
Points : 236
Like : 36
blogger
An toàn
bloggerMEM LV2
12/23/2017, 10:50
#1
Bài viết này thì tưởng đối chuyên sâu một tý, với những bạn đã sử dụng Blogger lâu rồi thì tương đối sẽ dễ hiểu hơn đổi với một số người bắt đầu sử dụng. Nếu như bạn có dịp mổ sẻ giao diện của blog chính bạn (Mẫu >> Chỉnh sửa HTML) bạn sẽ thấy rất nhiều thẻ   được tạo sẵn trong đấy, thế thì nó là gì? Đơn giản mà nói những thẻ này là những thẻ mình tạo ra để lưu trữ những “nội dung” của chúng ta, mà khi ta muốn thì cần chỉ gọi nó ra để muốn sử dụng. (Đối với những bạn học CNTT thì nói đơn giản nó là “hàm”).

[Blogger] Tạo và sử dụng thẻ includable trong Blogger 0wihv7m

Bằng việc sử dụng nó, bạn sẽ tiết kiệm dung lượng của giao diện hiện tại, và một số thứ khác nữa tùy mọi người tưởng tượng đối với những đoạn mã html, js,… mà bạn muốn sử dụng nhiều lần vd: mã Quảng cáo chèn ở nhiều nơi.

Cú pháp thẻ includable trong Blogger


Lưu ý đầu tiền các thẻ includable chỉ có thể nằm trong những thẻ widget () và sử dụng ở trong đó, và trong thẻ includable này có thể gọi thẻ includable khác.

Code:

<b:includable id='Tên' var='Giá_Trị'>
    [Nội dung]
</b:includable>


id (Bắt buộc): Tên của includable, cần vì khi muốn sử dụng phải gọi tên nó ra.
var (Tùy chọn):  Giá trị hoặc dữ liệu truyền vào thẻ includable.

Cách sử dụng


Khi muốn gọi thẻ includable đã tạo trước đó, ta sử dụng thẻ sau

Code:

<b:include name='Tên' data='Giá_Trị'/>


name (bắt buộc): là “id” của thẻ includable.
data : Giá trị được tạo ở thẻ include trên sẽ được chuyển qua để sử dụng ở đây, bạn có thể tùy ý đặt tên.

Ví dụ ở đây mình sẽ lấy ra tiêu đề bài viết và địa chỉ url của bài viết đó bằng cách sử dụng nhiều các hàm includable

Code:

<b:includable id='main' var='top'> //Thẻ này có trong mọi template, nó là nơi thêm vào bài viết nhận xét.
   <b:loop var='i' values='posts'> //Mình sẽ nói về cái loops này ở bài khác :)
      <b:include name='kslzone' data='i'/>
   </b:loop>
</b:includable>

<b:includable id='kslzone' var='p'>
   Title: <data:p.title/> // Bài khác luôn nhé :)
   <b:include name='showURL' data='p.url'/>
</b:includable>

<b:includable id='showURL' var='u'>
   <data:u/>
</b:includable>


Thực sự là rất khó hiểu ở cái var, và data phải không, đơn giản nó chỉ là biến bạn tạo ra để gọi dữ liệu thôi, và cái dữ liệu nó thì tùy thuộc vào widget mà thẻ includable này nằm trong.

Thực sự chúng không cần thiết đối với nhiều người, vì nội dung bên trong thẻ includable có thể không liên quan đến lập trình bên trong Blogger, các chỉ cần sử dụng nó một cách đơn giản như sau, ví dụ mình chèn một đoan code html vào đầu widget blog

Code:

<b:includable id='main' var='top'> //Thẻ này có trong mọi template, nó là nơi thêm vào bài viết nhận xét.xét.
      <b:include name='kslzone'/>
</b:includable>


Code:

<b:includable id='kslzone'>
 Code html của bạn
</b:includable>


Ví dụ khác mình đã áp dụng thủ thuật tạo thẻ includable ở 2 bài viết này

Thêm quảng cáo xuống dưới bài viết đầu tiền Blogger
Hướng dẫn đặt quảng cáo trong bài viết cho Blogger
Nếu bạn muốn gộp 2 cái quảng cáo này thành một đoạn mã thì bạn làm như sau, bạn tao ra một thẻ includable là

Code:

<b:includable id='quangcao'>
 ĐẶT MÃ QUẢNG CÁO CỦA BẠN VÀO ĐÂY
</b:includable>


tìm thẻ này và đặt nó lên trên

Code:


<b:includable id='main' var='top'>

Thay thể 2 nội dung quảng cáo ở 2 bài viết đó bằng

Code:

<b:include name='quangcao'/>Nguồn bài viết : kslzone