Diễn Đàn Hỗ Trợ FM

Diễn Đàn Hỗ Trợ FM


[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

blogger
blogger
MEM LV2
MEM LV2
Bài viết : 88
Points : 236
Like : 36
blogger
An toàn

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css Empty [Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

Bài gửi by blogger 27.08.17 6:01

Lướt web thấy có vài title box khác đẹp cho ae.

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css HynAB86

Code:
<style>
div#nz-div {
    border-bottom: 2px solid red;
    margin-bottom: 40px;
    display: block;
}

#nz-div h3.tde {
    margin: 0;
    font-size: 16px;
    line-height: 20px;
    display: inline-block;
    text-transform: uppercase;
}

#nz-div h3.tde :after {
    content: "";
    width: 0;
    height: 0;
    border-top: 40px solid transparent;
    border-left: 20px solid #EA3A3C;
    border-bottom: 0px solid transparent;
    border-right: 0 solid transparent;
    position: absolute;
    top: 0px;
    right: -20px;
}

#nz-div h3.tde span {
    background: #EA3A3C;
    padding: 10px 20px 8px 20px;
    color: white;
    position: relative;
    display: inline-block;
    margin: 0;
}

.sub-cat {
    display: inline-block;
    margin: 0;
    line-height: 45px;
    margin-left: 100px;
    float: right;
}

/* 2  ========================= */

#nz-div-2 h3.tde :after {
    content: "";
    width: 0;
    height: 0;
    border-top: 19px solid transparent;
    border-left: 15px solid #EA3A3C;
    border-bottom: 19px solid transparent;
    border-right: 0 solid transparent;
    position: absolute;
    top: 0px;
    right: -15px;
}

#nz-div-2 h3.tde span {
    background: #EA3A3C;
    padding: 10px 20px 8px 20px;
    color: white;
    position: relative;
    display: inline-block;
    margin: 0;
}

#nz-div-2 h3.tde {
    margin: 15px 0;
    font-size: 16px;
    line-height: 20px;
    text-transform: uppercase;
}

#nz-div-2 hr {
    margin: -34px 0px 54px 0px;
    border: 1px solid red;
}

/* 3  ========================= */

#nz-div-3 h3.tde span {
    background: #EA3A3C;
    padding: 10px 20px 8px 20px;
    color: white;
    position: relative;
    display: inline-block;
    margin: 0;
    border-radius: 23px 23px 0px 0px;
}

#nz-div-3 h3.tde {
    margin: 15px 0;
    border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
    font-size: 16px;
    line-height: 20px;
    text-transform: uppercase;
}

/* 4  ========================= */

#nz-div-4 h3.tde :after {
    content: "";
    width: 0;
    height: 0;
    border-top: 40px solid transparent;
    border-left: 20px solid #EA3A3C;
    border-bottom: 0px solid transparent;
    border-right: 0 solid transparent;
    position: absolute;
    top: 0px;
    right: -20px;
}


#nz-div-4 h3.tde :before {
    content: "";
    width: 0;
    height: 0;
    border-width: 40px 20px 0px 0px;
    border-style: solid;
    border-color: transparent;
    border-right-color: #EA3A3C;
    position: absolute; 
    top: 0px;
    left: -20px;
}

#nz-div-4 h3.tde span {
    background: #EA3A3C;
    padding: 10px 20px 8px 20px;
    color: white;
    position: relative;
    display: inline-block;
    margin: 0;
 
}

#nz-div-4 h3.tde {
    text-align: center;
    margin: 45px 0;
    border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
    font-size: 16px;
    line-height: 20px;
    text-transform: uppercase;
}

/*6  ========================= */

#nz-div-6 {
  text-align: center;
}

#nz-div-6 h3.tde {
    display: inline-block;
    background: #ea3a3c;
    color: white;
    height: 50px;
    line-height: 50px;
    padding: 0 30px;
  width: auto;
}
 

/*5 ========================= */


#nz-div-5 h3.tde {    text-align: center;    margin: 45px 0;    font-size: 16px;    line-height: 20px;    text-transform: uppercase;}
#nz-div-5 h3.tde span {    background: #8CC63F;    height: 50px;    line-height: 50px;    padding: 0px 20px;    color: white;    position: relative;    display: inline-block;    margin: 0;    z-index: 45;    border-radius: 10px 10px 0px 0px;    border: 1px solid #8bb54b;}
#nz-div-5 h3.tde :before,#nz-div-5 h3.tde :after {    content: "";    background: url(http://web.ncnncn.com/wp-content/uploads/2017/06/bgh-nz1-l.png);    width: 87px;    height: 50px;    position: absolute;    top: 19px;    z-index: -1;}
#nz-div-5 h3.tde :before {    left: -44px;    }
#nz-div-5 h3.tde :after {    transform: rotateY(180deg);    right: -44px !important;}

/*7========================= */
.nz-div-7 {    position: relative;    margin: 50px 0; text-align: center;}
.nz-div-7 .box-title-name {    font-size: 24px;    font-weight: 900;    text-transform: uppercase;    color: #333;    display: inline-block;    vertical-align: top;    position: relative;    z-index: 1;    padding-bottom: 28px;}
.nz-div-7 .box-title-name:before {    content: "";    position: absolute;    border-top: 10px solid #00aa46;    border-left: 15px solid transparent;    border-bottom: 7px solid transparent;    border-right: 15px solid transparent;  left: calc(50% - 40px);
    bottom: -7px;
    width: 50px;}
.nz-div-7 .box-title-name:after {    content: "";    position: absolute;    z-index: 2;    bottom: 0;    height: 9px;    width: 200px;    left: calc(50% - 100px);    border-top: 2px solid #00aa46;}

</style>

Code:
<div id='nz-div'>
  <h3 class="tde">         
            <span class="null">Em là con gà con, bò lon ton, bơi nhong nhong</span>   
  </h3>
  <div class="sub-cat">
    <span>Abc Defgh</span>
  </div>
</div>
  <hr>
<div id='nz-div-2'>
  <h3 class="tde">         
            <span>Gâu gâu gâu</span>
  </h3>
  <hr>
</div>

  <hr>
<div id='nz-div-3'>
  <h3 class="tde">         
            <span>Tò tí te tò tò tò te</span>         
  </h3>
</div>

  <hr>
<div id='nz-div-4'>
  <h3 class="tde">         
            <span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span>         
  </h3>
</div>

  <hr>
<div id='nz-div-5'>  <h3 class="tde"><span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span></h3></div>

<hr>

<div id='nz-div-6'>
  <h3 class="tde">         
            <span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span>         
  </h3>
</div>
   
<hr>

<div class="nz-div-7">
               <div class="box-title-name"><span class="null">Quy trình</span> vận chuyển hàng hóa</div>
</div>Admin
Admin
ACP
ACP
Bài viết : 426
Points : 814
Like : 119
Punbb
Quản trị
Status : test

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css Empty Re: [Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

Bài gửi by Admin 20.06.18 9:06

Mẫu Bất động sản

Code:
<div class="section-homepage">
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>www.danganhviet.com</strong></span></h2>
</div>

<style>
.section-homepage h2 {
    text-align: center;
    padding-bottom: 40px;
    color: #0b5f70;
    font-size: 28px;
    background: url(https://i91.servimg.com/u/f91/19/53/09/53/bg_con10.png) bottom center no-repeat;
}
</style>


--Chữ ký--

 • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
  - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
  - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
  - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Admin
Admin
ACP
ACP
Bài viết : 426
Points : 814
Like : 119
Punbb
Quản trị
Status : test

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css Empty Re: [Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

Bài gửi by Admin 07.09.18 14:39

Code:
<h3 class="section-title section-title-center"><b></b><span class="section-title-main">BÔNG TAI</span><b></b></h3>

<style>
.section-title.section-title-center {
    color: #232323!important;
    padding-bottom: 20px;
    background: url(https://i91.servimg.com/u/f91/19/53/09/53/styled10.png) no-repeat 50% 100%;
}
</style>


--Chữ ký--

 • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
  - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
  - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
  - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm

Sponsored content

[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css Empty Re: [Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

Bài gửi by Sponsored content