Mình mới mua 1 theme wp khá ổn đã chạy ok, mình mua giá $49 h bán lại cho anh nào cần giá 200k, theme có 5 gđ trang chủ
Theme: http://wp.smartaddons.com/themes/sw_etrostore/?page_id=6
Demo: http://emxinh.com.vn/
Ai cần chát skye mình nhé: aloha_ok