Diễn Đàn Hỗ Trợ FM

Diễn Đàn Hỗ Trợ FM


[Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Admin
Admin
ACP
ACP
Bài viết : 405
Points : 783
Like : 115
Punbb
Quản trị
Status : test

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by Admin 14.09.16 9:14

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục KRFQCGA

Dễ hiểu thôi. khi vào 1 bài viết. bạn chỉ cần kéo xuống dưới là nó thò ra. bài viết cùng chuyên mục :)
Thích hợp với site nào tin tức dùng có hình ảnh . rất chuyên nghiệp :)

Code này mình nghĩ các bạn để ở viewtopic_body là hợp lý nhất hi.
cảm ơn mọi người đã qua hotrofm để kiếm code :)
Code:
<div class='show' id='slidebox'><div class='slidebox-title slidebox-www'><span style='float:left;margin:0 15px;'>Recommended Content</span><span><a href='javascript:void(0);' id='slidebox-close' title='close'>×</a></span><span><a href='javascript:void(0);' id='slidebox-minimize' title='minimize'>−</a></span><span><a href='javascript:void(0);' id='slidebox-maximize' title='maximize'>+</a></span></div><div class='slidebox-container'><ul class='related-post-style-2' id='sliding-tab'/></div></div>
<style>
/* Widget Recommended Content */
#slidebox{background:#fff;width:100%;max-width:355px;height:255px;position:fixed;overflow:hidden;border:none;right:-360px;z-index:99;text-align:left;box-shadow:0 1px 0 0 rgba(0,0,0,0.03);transition:all .4s ease-out}
.slidebox-title{background:#3a5795;color:#fff;display:block;height:45px;line-height:45px;width:100%;font-size:14px;text-transform:capitalize;font-weight:700;letter-spacing:.5px}
.slidebox-title span a{font-family:initial;float:right;height:40px;margin:0 0 0 15px;text-align:center;color:#fff;font-size:20px}
a#slidebox-close,a#slidebox-close{margin-right:15px}
.slidebox-title >span >h2{font-size:20px!important;font-weight:normal!important}
.slidebox-container{border:none;float:left;width:100%;height:auto;margin:3px}
.slidebox-container >div{border:none;margin:3px 0;padding:10px 0}
.slidebox-container >div >span{font-size:14px}
.show{bottom:84px}
.hide{bottom:-205px}
.related-post{font-size:70%}
.related-post h4{font-size:150%;margin:0 0 .5em}
.related-post-style-2{padding-top:5px;list-style:none}
.related-post-style-2 li{padding:0 10px 10px 10px;overflow:hidden}
.related-post-style-2 li:first-child{border-top:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-thumbnail img {width:45px;height:45px;max-width:none;max-height:none;border:0;padding:0;border-radius:3px;float:left;margin:2px 10px 0 0}
.related-post-style-2 .related-post-item-title{font-weight:700;font-size:110%;line-height:normal}
a.related-post-item-title{color:#95a5a6;transition:all .4s ease-out}
a:hover.related-post-item-title{color:#2ecc71;text-decoration:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-summary{display:block;overflow:hidden}
</style>
<script type="text/javascript">
$(window).scroll(function() {
  $("#slidebox").css($(this).scrollTop() > 700 ? {
    right: "0px"
  } : {
    right: "-360px"
  });
}), $(document).ready(function() {
  var i = $("#slidebox"),
    s = $("#slidebox-close"),
    o = $("#slidebox-minimize"),
    l = $("#slidebox-maximize");
  l.hide(), s.click(function() {
    i.css({
      right: "-350px"
    }), i.fadeOut("slow")
  }), o.click(function() {
    i.toggleClass("hide"), $(this).hide(), l.show()
  }), l.click(function() {
    i.toggleClass("hide"), $(this).hide(), o.show()
  })
});
</script>


RÙi cho thêm code bên dưới vào sau code ở trên

phpbb3 thì dùng

Code:
<script type="text/javascript">
  $(function () {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
                success: function (ta) {
                    for (var i = 1; i < 5; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
$('<li><div class="news-item"><div><div class="related-post-style-2"><div class="crop"><a href="' + DL + '" class="related-post-item-thumbnail" rel="bookmark"></a></div><span></span><div style="clear: both;"></div></div></div></div></li>').appendTo('#sliding-tab');              
                
                        $('<a class="related-post-item-title" href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .related-post-style-2 span');
                        $('<img  src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".postbody .messageContent img:eq(0)") + '" alt="load ảnh" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                    }
                }
            });
        });
</script>

punbb thì
Code:
<script type="text/javascript">
  $(function () {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
                success: function (ta) {
                    for (var i = 1; i < 5; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
$('<li><div class="news-item"><div><div class="related-post-style-2"><div class="crop"><a href="' + DL + '" class="related-post-item-thumbnail" rel="bookmark"></a></div><span></span><div style="clear: both;"></div></div></div></div></li>').appendTo('#sliding-tab');              
                
                        $('<a class="related-post-item-title" href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .related-post-style-2 span');
                        $('<img  src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".post-entry .entry-content img:eq(0)") + '" alt="load ảnh" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                    }
                }
            });
        });
</script>

invision thì

Code:
<script type="text/javascript">
  $(function () {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
                success: function (ta) {
                    for (var i = 1; i < 5; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
$('<li><div class="news-item"><div><div class="related-post-style-2"><div class="crop"><a href="' + DL + '" class="related-post-item-thumbnail" rel="bookmark"></a></div><span></span><div style="clear: both;"></div></div></div></div></li>').appendTo('#sliding-tab');              
                
                        $('<a class="related-post-item-title" href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .related-post-style-2 span');
                        $('<img  src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '" alt="load ảnh" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                    }
                }
            });
        });
</script>

Tags: #code #forumotion


Được sửa bởi Admin ngày 14.09.16 10:58; sửa lần 2.
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 14.09.16 10:44

mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh


--Chữ ký--
Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
the_dav
the_dav
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 224
Points : 321
Like : 47
Punbb
Quản trị

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by the_dav 14.09.16 10:46

Khủng Bố đã viết:mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh

link forum: vì đây là bản phppb3
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 14.09.16 10:53

@the_dav đã viết:
Khủng Bố đã viết:mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh

link forum: vì đây là bản phppb3

Hjj....hoá ra là vậy...mình chơi punbb
the_dav
the_dav
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 224
Points : 321
Like : 47
Punbb
Quản trị

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by the_dav 14.09.16 10:59

Khủng Bố đã viết:
@the_dav đã viết:
Khủng Bố đã viết:mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh

link forum: vì đây là bản phppb3

Hjj....hoá ra là vậy...mình chơi punbb

đã update cho punbb
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 14.09.16 11:05

mình thử punbb rồi không được
thôi mình lại dùng code như ban đầu vậy


--Chữ ký--
Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 14.09.16 11:18

Admin ơi không hiểu vì sao cái code ban đầu bạn share bây giờ cũng không hiện gì cả
khung tráng xoá là sao nhỉ


--Chữ ký--
Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
the_dav
the_dav
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 224
Points : 321
Like : 47
Punbb
Quản trị

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by the_dav 14.09.16 11:21

Khủng Bố đã viết:Admin ơi không hiểu vì sao cái code ban đầu bạn share bây giờ cũng không hiện gì cả
khung tráng xoá là sao nhỉ

code vẫn dùng bt nhé. kiểm tra làm lại đúng chưa
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 14.09.16 11:28

@the_dav đã viết:
Khủng Bố đã viết:Admin ơi không hiểu vì sao cái code ban đầu bạn share bây giờ cũng không hiện gì cả
khung tráng xoá là sao nhỉ

code vẫn dùng bt nhé. kiểm tra làm lại đúng chưa

OK ngon rồi


Được sửa bởi huyvip83 ngày 14.09.16 12:54; sửa lần 1.
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 14.09.16 12:02


đã xong.....hoá ra là mình quên chưa cho thêm code ở bên dưới


Được sửa bởi huyvip83 ngày 14.09.16 14:12; sửa lần 1.
Giựt
Giựt
MOD
Bài viết : 273
Points : 440
Like : 89
Punbb
Cẩn thận
Status : Giựt đẹp trai

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by Giựt 14.09.16 13:59

Ngon , em đang onl mobile , khi nào pc tjif em sẽ like và ko test thử Smile
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 01.04.18 19:31

code hỏng rồi không hiện được nữa.......................................


--Chữ ký--
Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
huyvip83
huyvip83
MEM LV3
MEM LV3
Bài viết : 236
Points : 383
Like : 65
Punbb
Cẩn thận

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by huyvip83 01.04.18 19:31

code hỏng rồi không hiện được nữa.......................................
Admin
Admin
ACP
ACP
Bài viết : 405
Points : 783
Like : 115
Punbb
Quản trị
Status : test

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by Admin 02.04.18 17:26

Vừa test xong nhé. có sao đâu, kiểm tra lại xem giao diện có sao không

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục SIWb0KU


--Chữ ký--
www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
    - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
    - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
    - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm

Sponsored content

[Code] Recommended Content cùng chuyên mục Empty Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục

Bài gửi by Sponsored content