[code] jquery Tạo Prefix ( tiêu ngữ )

 • the_dav
  1. [code] jquery Tạo Prefix ( tiêu ngữ )
  avatar MEM LV3
  Không biết anh em đã share cái này chưa:) chứ mấy năm trước mình toàn edit ở themes hi

  demo:  

  Trong đó bạn thay mấy cái prefix1 2 3 4 đi nhé :)

  Code:
  <script>var prefixes = ["prefix1","prefix2","prefix3","prefix4"];
     var _pm = false;
      var chk = false;
      function toMenu(a) {
        var htmlpre = '<select style="margin-right:5px" id="prefix" size="1"><option value="">(None)</option>';
        for (i in a)
        htmlpre += '<option value="' + a[i] + '">' + a[i] + '</option>';
        htmlpre += '</select>';
        return htmlpre;
      }
      function checkpre(ar, input) {
        for (i in ar) {
            var p = new RegExp("\" + ar[i], "g");
            var title = input.substr(0, input.indexOf(']'));
            if (p.test(title)) return ar[i];
        }
        return "";
      }
      $(function () {
        if (_pm) chk = /\privmsg/.test(location.href);
        if (/\/post/.test(location.href) || chk) {
            $(toMenu(prefixes)).insertBefore("input[name=subject][type=text]");
            var mw = $("#prefix").width() + 5;
            $("input[name=subject]").css("width", $("input[name=subject]").width() - mw);
            var t = $("[name=subject]").val();
            var cur = checkpre(prefixes, t);
            if (cur != "") {
              $("[value=" + cur + "]").attr("selected", "selected");
              $("input[name=subject]").val(t.replace('[' + cur + ']', '').trim());
            }
            $("input[name=post]").click(function () {
              var sub = $("input[name=subject]").val().trim();
              if (sub != "" && $("#prefix").val() != "")
                  $("input[name=subject]").val("[" + $("#prefix").val() + "] " + sub);
            });
        }
      });</script>


  cách 1: cho code kia vào posting body
  cách 2 :  lấy mỗi js bỏ
  Code:
  <script>
   trong đi vào cho vào host js của fm tùy các bạn
  Tags: #prefix

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<