[Thủ thuật] Cách thêm placeholder vào contactform7

 • Admin

  Thêm placeholder vào contactform7


  Code:
  [text your-name placeholder "Your name here"]

  Bạn có thể sử dụng placeholder rong các loại thẻ biểu mẫu sau: văn bản , email , url , tel , văn bản , số , phạm vi , ngày và captchar .

  Thêm 1 số thẻ Tah hay sử dụng

  https://contactform7.com/special-mail-tags/

  Special Mail Tags for Submissions
  [_remote_ip] — This tag is replaced by the submitter’s IP address.

  [_user_agent] — This tag is replaced by the submitter’s user agent (browser) information.

  [_url] — This tag is replaced by the URL of the page in which the contact form is placed.

  [_date] — This tag is replaced by the date of the submission.

  [_time] — This tag is replaced by the time of the submission.

  [_invalid_fields] — This tag is replaced by the number of form fields with invalid input.

  [_serial_number] — This tag is replaced by a numeric string whose value increments, so this tag can work as the serial number of each submission. Requires Flamingo 1.5+ be installed.

  Post-Related Special Mail Tags
  These special mail-tags provide information about the post that contains the contact form.

  Be aware that these [_post_*] tags work only when the contact form is placed inside post content. In cases where the contact form is outside of post content, such as when the contact form is placed in a sidebar widget or embedded in a theme’s template file, a blank text will replace the tag.

  [_post_id] — This tag is replaced by the ID of the post.

  [_post_name] — This tag is replaced by the name (slug) of the post.

  [_post_title] — This tag is replaced by the title of the post.

  [_post_url] — This tag is replaced by the permalink URL of the post.

  [_post_author] — This tag is replaced by the author name of the post.

  [_post_author_email] — This tag is replaced by the author email of the post.

  Site-Related Special Mail Tags
  These special mail-tags provide information about the WordPress website on which you manage the contact forms. You’ll find them especially useful when you want to reuse the same set of contact form templates between many websites, because you are freed from manual modification of the site information for each website.

  [_site_title] — This tag is replaced by the title of the website.

  [_site_description] — This tag is replaced by the description (tagline) of the website.

  [_site_url] — This tag is replaced by the home URL of the website.

  [_site_admin_email] — This tag is replaced by the email address of the primary admin user of the website.

  User-Related Special Mail Tags
  These special mail-tags provide information about the current logged-in user.

  Since these [_user_*] tags work only when the submitter has an account on the WordPress site and is logged in, it is recommended to turn on the subscribers-only mode setting anytime you use these tags.

  If you want to use these tags but don’t want to use the subscribers-only mode, explicitly turn on the nonce setting. Otherwise, the logged-in user data will be reset by the WP REST API, and a blank text will replace the tag.

  [_user_login] — This tag is replaced by the login name of the user.

  [_user_email] — This tag is replaced by the email address of the user.

  [_user_url] — This tag is replaced by the website URL of the user.

  [_user_first_name] — This tag is replaced by the first name of the user.

  [_user_last_name] — This tag is replaced by the last name of the user.

  [_user_nickname] — This tag is replaced by the nickname of the user.

  [_user_display_name] — This tag is replaced by the display name of the user.  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<