[Code] Khung thống kê cho PunBB

 • vi01239984564
  Khung thống kê đẹp cho PunBB
  Demo: 
  Hướng dẫn: Tìm trong index_body đoạn code sau: 

  Code:
  <!-- BEGIN disable_viewonline --> 
  bla bla bla bla bla bla....
  <!-- END disable_viewonline -->
  thay bằng đoạn code: 
  Code:
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <script type="text/javascript" src="http://tinyurl.com/var-fa"></script>
  <div id="pun-info" class="main">

  <table width="100%" cellspacing="3" cellpadding="5">                    
  <tbody>
  <tr>
                                            
  <td align="left" valign="top" width="75%" class="table-online">
  <div class="statistics-list">  
    
  <dl class="center">Statistics</dl>          
  <div class="table-liner"></div>
    
  <p class="right">  
  <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
  <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"><img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></a>
  <!-- END switch_viewonline_link -->
  <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
  <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
  <!-- END switch_viewonline_nolink -->
  </p>
  <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}</p>
  <p style="margin-top: 5px;">{LOGGED_IN_USER_LIST}</p>  
  <div class="clear"></div>
    
  <div class="table-liner"></div>
    
  <p class="right">{GROUP_LEGEND}</p>  
  <p>{RECORD_USERS}</p>
  <p style="margin-top: 5px;">{L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
  <div class="clear"></div>  
    
  </div>  
  </td>
                                                  
  <td>
  </td>
                                            
  <td align="left" valign="top" width="25%" class="table-online">
  <div class="statistics-list">  
                    
  <dl><dt>Total Topics :</dt>
  <dd><span class="FORUMCOUNTOPIC"></span></dd></dl>
            
  <div class="table-liner"></div>          
  <dl><dt>Total Posts :</dt>
  <dd><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></dd></dl>
            
  <div class="table-liner"></div>          
  <dl><dt>Total Members :</dt>
  <dd><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></dd></dl>
            
  <div class="table-liner"></div>          
  <dl><dt>Most Online :</dt>
  <dd><strong><span class="FORUMONLINEUSER"></span></strong></dd></dl>
    
  <div class="table-liner"></div>          
  <dl><dt>Newest Member :</dt>
  <dd><strong><span class="FORUMLASTUSERLINK"></span></strong></dd></dl>  
    
  </div>                                      
  </td>
                                            
  </tr>
  </tbody>
  </table>
    
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->


  Tiếp tục, thêm đoạn code sau vào CSS: 
  Code:
  .table-online {
      height: auto;
      padding: 5px;
      background: #fff;
      border: 1px solid #ddd;  
  }


  .table-liner {
      margin: 5px 0;  
      border-top: 1px solid #ddd;
  }


  .statistics-list img {
      height: 35px;
  }


  .statistics-list {
      line-height: 2.0;
  }
    
  .statistics-list dl {
      overflow: hidden;
  }
    
  .statistics-list dt {
      float: left;
      max-width: 100%;
      margin-right: 5px;
  }
    
  .statistics-list dd {
      float: right;
      text-align: right;
      max-width: 100%;
  }  
  #codefm


  Tags: #code #statics #beautiful  Được sửa bởi vi01239984564 ngày 29.08.16 20:29; sửa lần 1. (Reason for editing : fix)

 • Kou94
  2. Re: [Code] Khung thống kê cho PunBB
  avatar MEM LV3
  Trong CSS dính chùm BBcode thế này là sao @@

 • vi01239984564
  @Kou94 đã viết:Trong CSS dính chùm BBcode thế này là sao @@
  Đã fix, lúc đăng không có ???

 • Kou94
  4. Re: [Code] Khung thống kê cho PunBB
  avatar MEM LV3
  Thớt cho cái js ra riêng luôn được không?

 • vi01239984564
  @Kou94 đã viết:Thớt cho cái js ra riêng luôn được không?
  Vậy bạn thay xóa dòng code: 
  Code:
  <script type="text/javascript" src="http://tinyurl.com/var-fa"></script>

  rồi bạn truy cập ACP > Modules > HTML & JAVASCRIPT > Javascript codes management > Create a new javascript bỏ vào dòng code sau :
  Code:
  (function(){if(window.ActiveXObject)var b=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");else window.XMLHttpRequest&&(b=new XMLHttpRequest);null!=b&&(b.onreadystatechange=function(){if(4==b.readyState&&"undefined"===typeof var_fa_is_done){var_fa_is_done=1;var d,g="FORUMURL FORUMURLINK FORUMNAME FORUMNAMELINK FORUMDESC FORUMBIRTHDAY FORUMAGE FORUMCOUNTFORUM FORUMCOUNTOPIC FORUMCOUNTPOST FORUMCOUNTUSER FORUMONLINEUSER FORUMONLINEDATE FORUMLASTUSER FORUMLASTUSERLINK USERNAME USERLINK USERBIRTHDAY USERAGE USERREGDATE USERLASTVISIT USERCOUNTPOST NOW NOWWITHTIME".split(" ");
  for(d=0;d<g.length;d++){var h=g[d],e=b.responseText.replace(RegExp('^.+<li style="margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;"><strong>{'+h+"}</strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>(.*?)</span><br /></li>.+$"),"$1");if(b.responseText!=e){for(var j=document.getElementsByTagName("*")||document.all,c=[],a=-1;++a<j.length;)for(var k=j[a],l=k.className.split(" "),f=0;f<l.length;f++)if(l[f]==h){c.push(k);break}for(a=-1;++a!=c.length;)"INPUT"==c[a].tagName||"TEXTAREA"==
  c[a].tagName?c[a].value+=e:c[a].innerHTML+=e}}}},b.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",!0),b.send(null))})();
  Tích chọn "In the home page" nhé.
  Tags: #helper #help

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
78
Points :
172
Like :
16
Invision
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
78
Points :
172
Like :
16
Invision
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
78
Points :
172
Like :
16
Invision
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết