[Hướng dẫn] Truy cập nhanh các phần giao diện và các phần bị FM ẩn

 • vi01239984564
  Dưới đây là danh sách đầy đủ các mẫu có thể sửa được. Mẫu không được liệt kê ở đây được giới hạn cho người sáng lập bình thường. Tên được đánh dấu bằng màu đỏ có thể chỉnh sửa nhưng không hiển thị cho người sáng lập.

  Để chỉnh sửa mẫu ẩn, sử dụng ba liên kết sau:
  Chỉnh sửa: /admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_main&t=TÊN_ID&l=main&extended_admin=1&tid=TID
  Công khai: /admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_main&main_mode=edit&extended_admin=1&t=TÊN_ID&l=main&pub=1&tid=TID
  Xóa: /admin/index.forum?del=1&extended_admin=1&l=main&main_mode=edit&mode=edit_main&part=themes&sub=templates&t=TÊN_ID&tid=TID

  Phần bị gạch ngang là để chỉnh sửa chatbox

  ID = tên gọi
  101 = agreement
  103 = confirm_body
  105 = buy_credits
  106 = error_body
  107 = faq_body
  108 = faq_dhtml
  109 = greeting_popup
  110 = index_body
  111 = index_box
  112 = jumpbox
  113 = memberlist_body
  114 = message_body
  115 = overall_footer_begin
  116 = overall_header
  118 = search_body
  119 = search_results_posts
  120 = search_results_topics
  121 = search_username
  122 = simple_footer
  123 = simple_header
  124 = topics_list_box
  125 = viewforum_body
  126 = viewonline_body
  127 = viewtopic_body
  128 = viewtopic_poll_ballot
  129 = viewtopic_poll_result
  130 = topics_blog_box
  131 = viewcomments_body
  133 = overall_footer_end
  134 = mentions_tooltip
  201 = album_cat_body
  202 = album_cat_top10
  203 = album_edit_body
  204 = album_formsearch_body
  205 = album_index_body
  206 = album_modcp_body
  207 = album_moderate_body
  208 = album_nuffimage_box
  209 = album_overview_top10
  210 = album_search_body
  211 = album_showpage_body
  212 = album_slideshow_body
  213 = album_upload_body
  304 = chatbox_frame_title
  306 = chatbox_index_body
  308 = chatbox_forum_index
  309 = chatbox_main
  401 = birthday_list_box
  402 = calendar_body
  403 = calendar_box
  404 = calendar_overview_profil
  405 = calendar_overview_topic
  406 = calendar_scheduler_body
  501 = posting_body
  503 = posting_confirm_code
  504 = posting_poll_body
  505 = posting_preview
  506 = posting_smilies
  507 = posting_smilies_frame
  508 = posting_smilies_wysiwyg
  509 = posting_topic_review
  510 = privmsg_topic_review
  511 = privmsgs_body
  512 = privmsgs_popup
  513 = privmsgs_preview
  514 = privmsgs_read_body
  601 = merge_body
  602 = merge_select_body
  603 = modcp_body
  604 = modcp_move
  605 = modcp_split
  606 = modcp_viewip
  607 = report_list_body
  608 = report_popup_body
  609 = report_view_body
  701 = profile_add_body
  702 = profile_avatar_gallery
  704 = profile_edit_signature
  705 = profile_send_email
  706 = profile_send_pass
  708 = profile_view_body
  710 = rpg_sheet
  711 = rpg_sheet_edit
  801 = groupcp_info_body
  802 = groupcp_pending_info
  803 = groupcp_user_body
  901 = mod_chatbox
  902 = mod_news
  903 = mod_poll
  904 = mod_recent_topics
  905 = mod_search
  906 = mod_statistics
  907 = mod_whoisonline
  908 = poll_ballot
  909 = poll_result
  910 = portal_body
  911 = standard
  912 = mod_top_posters
  913 = mod_keywords
  914 = mod_social_bookmarking
  915 = mod_rss_feeds
  916 = mod_login
  917 = mod_most_active_topics
  918 = mod_most_viewed_topics
  919 = mod_most_active_starters
  920 = mod_top_post_users_week
  921 = mod_top_post_users_month

  MOBILE
  1001 = topics_list_box
  1002 = viewforum_body
  1003 = viewtopic_body
  1004 = viewtopic_poll_ballot
  1005 = viewtopic_poll_result
  1006 = error_body
  1007 = index_box
  1008 = message_body
  1009 = overall_footer
  1010 = overall_header
  1011 = posting_body
  1012 = posting_confirm_code
  1013 = posting_topic_review
  1014 = profile_send_pass

 • Admin
  Hay đấy e.

  e đánh dấu thêm các phần bị ẩn một màu đi cho các bạn nhìn cho dễ.


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
78
Points :
171
Like :
15
Invision
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
ACP
Bài viết :
327
Points :
630
Like :
106
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết