[Code] Meta seo blogger - blogspot description keywords

 • blogger

  Meta seo blogger - blogspot description keywords


  Bước 1: Đăng nhập vào blog, sau đó vào mục Template > Edit HTML.

  Bước 2: Trong phần <head></head> copy code dưới vào đó. rùi sửa lại tiêu đề vs des, key cho phù hợp với site của các bạn

  Code:
  <meta content='text/html;charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <meta content='IE=edge,chrome=1' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>

  <!-- SEO Meta Tag -->
  <b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'><meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/></b:if>  
  <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'><b:if cond='data:blog.searchLabel'><meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'><meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if>
  <b:if cond='data:blog.isMobile'><meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if>

  <!-- SEO Title Tag -->
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><title><data:blog.title/></title></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'><title>Archive for <data:blog.pageName/></title></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'><b:if cond='data:blog.searchLabel'><title><data:blog.pageName/></title></b:if></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'><title>Page Not Found</title></b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'><b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'><title><data:blog.pageTitle/> - All Post</title></b:if></b:if>

  <!-- Facebook Scrape Tag -->
  <meta content='1147991938592467' property='fb:app_id'/>
  <meta content='https://www.facebook.com/tencuaban' property='article:author'/>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
  <meta content='website' property='og:type'/>
  <meta content='Hỗ trợ fm' property='og:title'/>
  <meta content='Hỗ trợ fm' property='og:description'/>
  <meta content='http://www.hotrofm.net/' property='og:url'/>
  <meta content='Tên của bạn' property='og:site_name'/>
    <meta content='https://www.facebook.com/hotrofmnet-1147991938592467/' property='article:publisher'/>
  <meta content='https://7img.net/users/3713/30/06/42/avatars/gallery/avatar10.png' property='og:image'/>
  </b:if>

  Bước 3: Lưu template lại và chuyển sang bước 4

  Bước 4: Vào mục Settings > Search preferences.

  Trong phần Meta tags bấm Edit mục Description > tick chọn Yes và điền mô tả dành cho trang của vào đây. Cuối cùng nhấn Save changes.

  [Code] Meta seo blogger - blogspot description keywords IVrc77q

  Thiết lập description cho blogspot

  Bước 5: Hướng dẫn đăng bài

  Bạn đăng bài thì bên cạnh có cài đặt như sau
  [Code] Meta seo blogger - blogspot description keywords Viin2J4

  Như hình bạn có thể viết dc chuyên mục (label) . tùy chỉnh dc url , viết thêm mô tả của bài viết đó
  Tags: #code #blogger #meta-seo

Thông tin tác giả
blogger
MEM LV2
Bài viết :
88
Points :
236
Like :
36
blogger
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<