[Code] Code popup login style ForumUS

 • Giựt
  1. [Code] Code popup login style ForumUS
  avatar MOD

  Demo


  Code:
  http://tldemo.xyz/forumus/default-version/  Cách làm


  APC >> Display >> Templates >> Quản lý tổng thể >> overall_header

  Thêm vào cuối overall_header code sau :

  Code:
  <div class="overlay" style="opacity: 0.6; position: fixed; width: 100%; height: 2000px; z-index: 999999999999999999999; top: 0px; left: 0px; display: none; background-color: rgb(0, 0, 0);">
  </div>
  <a href="/login">Loggin</a>
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content" style="display:none">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button>
      <div class="modal-header">
        <i class="fa fa-user"></i>Đăng nhập
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="/login" method="post" novalidate="novalidate">
          <input type="text" name="username" placeholder="Tên đăng nhập" class="form-control">
          <input type="password" name="password" placeholder="Mật khẩu" class="form-control">
          <input type="submit" name="login" value="Đăng nhập" class="submit-btn">
          <input type="hidden" name="redirect" value="/">

        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script>
    $(function() {
      $("a[href='/login']").click(function(event) {
        event.preventDefault();
        $(".overlay").animate({
          'opacity': '0.6'
        }, 200).fadeIn(500);
      });
      $(".overlay").click(function() {
        $(".overlay,.modal-content").fadeOut(500);
      });
      $("a[href='/login']").click(function() {
        $(".modal-content").fadeIn(380);
      });
      $(".modal-content button.close").click(function() {
        $(".modal-content,.overlay").fadeOut(500);
      });
    })(jQuery);

  </script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function() {
    var path = location.pathname,
        $login = $('form[action="/login"]');
    if (path !== "/" && path !== "/forum" && path !== "/login" && path !== "/register" && _userdata.session_logged_in === 0 && $login.length) {
        $login.append('<input type="hidden" name="redirect" value="' + path + '">');
    }
  });
    //]]></script>

  Thêm vào CSS code sau :

  Code:
  /*Login-rip by giut*/
  .modal-dialog {
      position: fixed;
      top: 34%;
      left: 39%;
      z-index: 999999999999999999!Important;
      width: 23%;
      font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif!important;
  }
  .modal-content {
      position: relative;
      background-color: #fff;
      -webkit-background-clip: padding-box;
      background-clip: padding-box;
      border: 1px solid #999;
      border: 1px solid rgba(0,0,0,.2);
      outline: 0;
      -webkit-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0,0,0,.5);
      box-shadow: 0 3px 9px rgba(0,0,0,.5);
      -webkit-box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,.5);
      box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,.5);
  }
  .modal-content button.close {
      position: absolute;
      top: -10px;
      right: -20px;
      filter: alpha(opacity=100);
      color: #fff;
      font-size: 28px;
      font-weight: 100;
      color:white!Important;
      opacity: 1;
      outline: 0;
      -webkit-appearance: none;
      padding: 0;
      cursor: pointer;
      background: 0 0;
      border: 0;
      float: right;
      font-size: 21px;
      font-weight: 700;
      line-height: 1;
      color: #000;
      text-shadow: 0 1px 0 #fff;
  }
  .modal-header {
      color: #fff;
      background-color: #03a9f4;
      border: none;
      font-size: 16px;
      line-height: 20px;
      text-transform: uppercase;
      padding: 15px;
  }
  .modal-header i {
      margin-right: 8px;
  }
  .modal-body .form-control {
      border-radius: 0;
      margin-bottom: 15px;
      width: 89%;
      box-shadow: none;
      border: 1px solid #DDD!Important;
      font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif!important;
  }
  .modal-body .submit-btn {
      color: #fff;
      background-color: #293a4a;
      padding: 10px 30px;
      border: none;
      text-transform: uppercase;
      outline: 0;
      -webkit-transition: background-color .25s ease-in-out;
      transition: background-color .25s ease-in-out;
  }
  .modal-body .submit-btn:hover {
      background: #03a9f4;
    cursor:pointer
  }
  .modal-body {
      position: relative;
      padding: 15px;
  }
  .modal-body form {
      width: 277px;
      overflow: hidden;
      font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif!important;
  }

Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<