[Code] Last Online & Quảng Cáo bên phải Forum

 • Ông Sói
  Demo :

  Hướng dẫn

  Bảng Điều Khiễn >> Display >> Templates >> Quản lý tổng thể >> index_body

  Tìm và thay code
  Code:
  {BOARD_INDEX}

  thay bằng

  Code:
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
        {BOARD_INDEX}</td>
        <td width="30%" valign="top" style="padding-left: 10px">
            <div id="sidebar_home">
        <div id="sidebar_container">
            <ul id="sidebar">
     
              
         
      <li><div class="block smaller"><div class="blocksubhead"><a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="#top"><img alt="" src="http://westlifevn.net/forum/images/styles/GamerGreen/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"></a><span class="blocktitle">Last Online</div></div><div class="main-content"><div style="padding:10px;"><style>#topp img {margin:5px;height: 35px;width: 35px;background-color: #FCFCFF;padding: 2px;border: 1px solid #CCC;border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;}#topp {text-align: left;width: 215px;}#topp a span{display:none;}#topp a:hover span {display: inline;position: absolute;padding: 5px;border: 1px solid white;border-radius: 1px;background: rgba(0, 0, 0, 0.8);box-shadow: 0 0 4px #333;color: white !important;font-size: 10px;}</style><div id="topp"></div><script>jQuery("#topp").load("/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC&submit=Ok&username td.avatar-mini a:lt(15)");</script>
          
              
               </div></div><div class="underblock"></div></li>
              <li><div class="block smaller"><div class="blocksubhead"><a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="#top"><img alt="" src="http://westlifevn.net/forum/images/styles/GamerGreen/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"></a><span class="blocktitle"> Sự kiện </span></div>   
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span></a><br/>
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span></a><br/>
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span></a><br/>
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span> </a><br/>
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span></a><br/>
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span></a><br/>
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" align="" border="0px"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><b> Tổng hợp Code FM</b></span></a><br/>
      <br> 
      
        </div></div><div class="underblock"></div></li>
      <li><div class="block smaller"><div class="blocksubhead"><a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="#top"><img alt="" src="http://westlifevn.net/forum/images/styles/GamerGreen/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"></a><span class="blocktitle">Quảng Cáo</span></div>   
      <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
       <br> <a href="http://congdongnet.us.to/forum" target="_blank" original-title="Diễn đàn  Việt Nam"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/17/52/69/11/quangc10.png" alt="quang cao" width="166" height="250"></a><br/>
        <br>  <a href="http://www.zone-it.tk/forum" target="_blank" original-title="Diễn đàn  Việt Nam"><img src="http://i32.servimg.com/u/f32/17/52/69/11/zone10.png" alt="quang cao" width="166" height="250"></a></br>
            <br>  <a href="http://congdongnet.us.to/f36-forum" target="_blank" original-title="Hinh HOT Girl"><img src="http://vteen.us/vt/ads/3.gif" alt="quang cao" width="166" height="250"></a></br>
        <br> <a href="/register" target="_blank" original-title="Đăng Ký"><img src="http://upsieu.vn/apr2012/jRpbTHv.gif" alt="quang cao" width="166" height="250"></a></br>
         <br><a href="/forum" target="_blank" original-title="Kick để liên hệ quảng cáo"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" alt="quang cao" width="166" height="250"></a>
      </div></div><div class="underblock"></div></li><br>
          </ul></div></div></div></td></tr></tbody></table>


  thêm vào cuối index_body
  Code:
  </div>
      <style type="text/css">
      /* Sidebar--------------------------------------------------- */
      #sidebar_container{float:right;width:180px;margin-bottom:3em;padding:17px 0}
      #sidebar_container > ul{background:#ECF1E2 url(http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/top-hi10.png) repeat-x left top;border:1px solid #D2DBC0;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;-moz-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;-webkit-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;float:left;width:100%;list-style:none;padding:0}
      #sidebar_container .block{margin-bottom:4px;border-top-right:5px;border-top-left:5px;padding:6px}
      #sidebar_container .blocksubhead{background:transparent none;height:16.76px;color:#424242;border:none;outline:none;font-weight:700;padding:5px 6px}
      #sidebar_container a.collapse{position:static}
      #sidebar_container .blocksubhead a img{vertical-align:middle;float:right}
      .widget_content{color:#424242;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;background:#FFF url(http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/gradie10.png) repeat-x;border:1px solid #DADADA;_background-image:none;padding:10px 6px}
      #sidebar_container .blockbody{color:#424242;border:1px solid #DADADA;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;background:#FFF;_background-image:none;padding:0}
      #sidebar_container .underblock{height:9px;background:transparent url(http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/85/86/bottom10.png) repeat-x left bottom}
      /* Sidebar--------------------------------------------------- */
      </style>

  An Rip nên không dc đẹp hjhj

 • dksFeed
  2. Re: [Code] Last Online & Quảng Cáo bên phải Forum
  avatar MEM LV3
  Hay quá


  --Chữ ký--
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
112
Points :
210
Like :
40
PhpBB3
An toàn
Status :
Cu To
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
154
Points :
238
Like :
26
Punbb
Status :
Rất vui khi được tham gia cùng HotroFM !
Xem lý lịch thành viên http://9fgame.forumvi.com/
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<