[Code] úp ảnh lên imgur miễn phí

 • phongthekop

  Chia sẻ code up ảnh lên imgur


  [Code] úp ảnh lên imgur miễn phí EkXkILA

  Chức năng code up ảnh bằng imgur


  Bài viết được viết bới baivong

  1. Tải ảnh không giảm chất lượng nhờ dùng host ImgUr.

  2. Không sử dụng PHP, chỉ dùng HTML5 và javascript, CSS để định dạng.

  3. Sử dụng dễ dàng 7 định dạng BBcode mặc định, hoặc có thể tùy biến dữ liệu với 7 định dạng link.

  4. Ảnh sau khi tải lên có thể cập nhật trực tiếp vào khung soạn thảo.

  5. Có thể xóa ảnh, và loại bỏ dữ liệu trong khung soạn thảo dễ dàng.

  6. Dễ dàng chuyển đổi 2 phương pháp tải ảnh thông dụng từ máy tính và từ liên kết.

  7. Giao diện hiện đại với đầy đủ thông tin tiến trình tải ảnh.

  8. Tự chuyển về giao diện mini khi chiều rộng hẹp hơn 220px.

  9. Kiểm soát định dạng, các ảnh trùng lặp và giới hạn 10 ảnh tối đa mỗi lượt, giúp tiết kiệm băng thông (vì mỗi app đăng ký trên ImgUr bị giới hạn).

  Hướng dẫn tạo trang up ảnh lên imgur


  Bước 1: Đăng ký Client ID tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient


  • Application name: Đặt tên app tùy ý

  • Authorization type: Chọn dòng thứ 2 hoặc 3

  • Authorization callback URL: /

  • Application website: Tên miền của diễn đàn bạn

  • Email: Điền email của bạn

  • Description: Ghi chú cho app


  [Code] úp ảnh lên imgur miễn phí AxWsC5q  Bước 2 Tiếp thẹo tạo 1 Html :

  Code:
  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.js"></script>
  <!--  zzImgUr plugin đa up lại js dropbox ko cần up lại vì ko xóa đâu  --> <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/ybbxn699ravj52b/16855.js" type="text/javascript"></script><style>
      /*
   * jQuery plugin zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong
   * http://devs.forumvi.com/
   */
  .imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
  .imgur_Zzbv input{-webkit-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:initial}
  .imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
  .imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(http://i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px}
  .imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
  .imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
  .imgur_Zzbv-status img{margin:0}
  .imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
  .imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
  .imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
  .imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
  .imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
  .imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
  .imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
  .imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
  .imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
  .imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
  .imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
  .imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
  .imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
  .imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
  .imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
  .imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
  .imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
  .imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
  .imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
  .imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
  .imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
  .imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
  .imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
  .imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
  .imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
  .imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
  .imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
  .imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
  .imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
  .imgur_Zzbv-textSelect{font-size:12px;position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
  .imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
  .imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
  .imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
  .imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
  .imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
  .imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
  .imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
  .imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
  .imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
  .imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
  .imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 11px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
  .imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
  .imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
  .imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
  .imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

    </style>  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){
  $(".upload").zzImgUr({
      cliendID: "CLIEND-ID",
      mode: "file",
      format: "o,",
      css: {
          width: "100%"
      },
      max: 10,
      loading: "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
      lang: {
          noID: "Ứng dụng chưa đăng ký",
        addImage: "Chọn ảnh",
        addURL: "Thêm URL",
        reset: "Làm mới",
        upload: "Tải lên",
        choose: "Đã chọn",
        waitConnect: "Đang kết nối...",
        waitUpload: "Đang tải lên...",
        noteURL: "Nhập URL ảnh vào đây:",
        errContact: '<a href="http://devs.forumvi.com/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831" rel="nofollow" target="_blank">Nhấn vào đây</a> để báo lỗi.',
        errURL: "URL không truy cập được.",
        errSize: "URL lỗi hoặc kích thước quá nhỏ.",
        errRepeat: "URL không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."
      },
      success: function (firstVal, arrVal) {
          console.log(firstVal);
          console.log(arrVal);
      },
      input: function (arrInput) {
          console.log(arrInput);
          arrInput.click(function () {
              this.select();
              console.log(this);
          });
      },
      remove: function (firstVal, arrVal) {
          console.log(firstVal);
          console.log(arrVal);
      }
  });
  });//]]>  

  </script>
  <div class="upload">
     <div style="width: 100%;" class="imgur_Zzbv">
        
        <div class="imgur_Zzbv-control">
            
           <div class="imgur_Zzbv-mode">
              <img style="width: 16px; height: 16px;" alt="Image" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="imgur_Zzbv-iconImage" />
           </div>
            
           <div class="imgur_Zzbv-status">
              <img alt="loading..." src="http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif" />
           </div>
            
           <div class="imgur_Zzbv-upload-computer imgur_Zzbv-add">
              <img style="width: 16px; height: 16px;" alt="Select" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="imgur_Zzbv-iconSelect" />
              <div class="imgur_Zzbv-textSelect">
                 Chọn ảnh
              </div>
              <input multiple="multiple" class="imgur_Zzbv-choose" type="file" />
           </div>
            
           <div style="display: none;" class="imgur_Zzbv-upload-URL imgur_Zzbv-add">
              
              <div class="imgur_Zzbv-iconSelect">
              </div>
              
              <div class="imgur_Zzbv-textSelect">
                 Thêm URL
              </div>
              
           </div>
            
           <div style="display: none;" class="imgur_Zzbv-length">
              <span class="imgur_Zzbv-complete">0</span> / <span class="imgur_Zzbv-selected">0</span>
           </div>
            
           <div class="imgur_Zzbv-button">
              
              <div class="imgur_Zzbv-reset">
                 <img style="width: 16px; height: 16px;" alt="Reset" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="imgur_Zzbv-iconReset" />Làm mới
              </div>
              
              <div style="display: none;" class="imgur_Zzbv-upload">
                 <img style="width: 16px; height: 16px;" alt="Upload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="imgur_Zzbv-iconUpload" />Tải lên
              </div>
              
           </div>
            
        </div>
        
        <div class="imgur_Zzbv-preview">
            
           <div class="imgur_Zzbv-list">
           </div>
            
        </div>
        
     </div>
  </div>

  Thay CLIEND-ID ở bước 1 tạo tài khoản
  Tags: #code #up-anh-len-imgur

Thông tin tác giả
phongthekop
MEM LV1
Bài viết :
11
Points :
16
Like :
1
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<