[Code] Thanh menu động cực hấp dẫn với jQuery, Font-Awesome và CSS3

 • Giựt

  Demo :


  Code:
  http://www.thuthuatweb.net/wp-content/uploads/baiviet/2015/02/tao-menu-dong-cuc-hap-dan-voi-jquery-font-awesome-va-css3.jpg  Cách làm


  Cho vào nơi cần hiện :

  Code:
  <div class="parent2">
    <div class="test1"><i class="fa fa-user fa-2x"></i></div>
    <div class="test2"><i class="fa fa-graduation-cap fa-2x"></i></div>
    <div class="test3"><i class="fa fa-code fa-2x"></i></div>
    <div class="test4"><i class="fa fa-envelope-o fa-2x"></i></div>
    <div class="mask2"><i class="fa fa-home fa-3x"></i></div>
  </div>
  <style>
  .parent2 {
    top:15px;
    left:15px;
    position:fixed;
   display:block;
    width:100px;
    height:100px;
    background-color:transparent;
    border-radius:50%;
    z-index:20;
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(0,0,0,0.75);
  -moz-box-shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(0,0,0,0.75);
  box-shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(0,0,0,0.75);
  }
  .test1 {
    width:60%;
    height:60%;
    background-color:dimGray;
    border-radius:50%;
    position:absolute;
    color:white;
    text-align:center;
    line-height:70px;
      top:25%;
    left:25%;
    z-index:19;
    transition: all 500ms cubic-bezier(0.680, -0.550, 0.265, 1.550);
      position:absolute;
  }
  .test2 {
    width:60%;
    height:60%;
    background-color:dimGray;
    border-radius:50%;
    position:absolute;
    color:white;
    text-align:center;
    line-height:70px;
      top:25%;
    left:25%;
    z-index:19;
    transition: all 500ms cubic-bezier(0.680, -0.550, 0.265, 1.550) .2s;
  }
  .test3 {
    width:60%;
    height:60%;
    background-color:dimGray;
    border-radius:50%;
    position:absolute;
    color:white;
    text-align:center;
    line-height:70px;
      top:25%;
    left:25%;
    transition: all 500ms cubic-bezier(0.680, -0.550, 0.265, 1.550) .4s;  
  }
    .test4 {
    width:60%;
    height:60%;
    background-color:dimGray;
    border-radius:50%;
    position:absolute;
    color:white;
    text-align:center;
    line-height:70px;
    top:25%;
    left:25%;
    transition: all 500ms cubic-bezier(0.680, -0.550, 0.265, 1.550) .6s;  
  }
  .mask2 {
    top:15px;
    left:15px;
    width:100px;
    height:100px;
    background:darkSlateGray;
    border-radius:50%;
    position:absolute;
    z-index:21;
    color:white;
    text-align:center;
    line-height:120px;
    cursor:pointer;
    position:fixed;
  }
  </style>
  <script>
  $(document).ready(function() {
   
    var active1 = false;
    var active2 = false;
    var active3 = false;
    var active4 = false;
   
      $('.parent2').on('mousedown touchstart', function() {
      
      if (!active1) $(this).find('.test1').css({'background-color': 'gray', 'transform': 'translate(0px,125px)'});
      else $(this).find('.test1').css({'background-color': 'dimGray', 'transform': 'none'});
       if (!active2) $(this).find('.test2').css({'background-color': 'gray', 'transform': 'translate(60px,105px)'});
      else $(this).find('.test2').css({'background-color': 'darkGray', 'transform': 'none'});
        if (!active3) $(this).find('.test3').css({'background-color': 'gray', 'transform': 'translate(105px,60px)'});
      else $(this).find('.test3').css({'background-color': 'silver', 'transform': 'none'});
        if (!active4) $(this).find('.test4').css({'background-color': 'gray', 'transform': 'translate(125px,0px)'});
      else $(this).find('.test4').css({'background-color': 'silver', 'transform': 'none'});
      active1 = !active1;
      active2 = !active2;
      active3 = !active3;
      active4 = !active4;
        
      });
  });
  </script>

  ***.ồn


  http://www.thuthuatweb.net/javacript/tao-menu-dong-cuc-hap-dan-voi-jquery-font-awesome-va-css3.html

Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<