Diễn Đàn Hỗ Trợ FM

Diễn Đàn Hỗ Trợ FMTìm thấy 1 mục

[Icon] Font Awesome 5.15.3 - icon CSS - 29.08.16 19:33

Update Font Awesome version 5.15.3

Topics tagged under icon on Diễn Đàn Hỗ Trợ FM  Mc37LfU

--Chi tiết: Font Awesome là một công cụ tuyệt vời để bạn tạo giao diện website, có hơn 2481 icon cho bạn lựa chọn, chỉ cần tích hợp css và font vào là sử dụng, không cần đến javascript hoặc những cái gì cao siêu.

--Cài đặt: Để cài Font Awesome vào forum của bạn, hãy vào overall_header và đưa đoạn code này vào:

Code:
<link href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.3/css/all.css" rel="stylesheet">

--Cách tìm icon
Để tìm tất cả các loại icon của Font Awesome, các bạn vào mục icon của nó:fontawesome.com/icons

--Ví dụ: muốn add icon 3 dấu gạch ngang giống như wap thì ta đặt code:

Code:
<i class="fa fa-star"></i>
Tags: #icon #css #beautiful


Về Đầu Trang