[Share] Share Combo One Blogger Template Combo-One-Blogger-Template

Combo One Blogger Template là một trong những chủ đề tốt nhất cho những người đang tìm kiếm độc đáo, Responsive và SEO thân thiện blogger mẫu cho blog của họ. Nó đi kèm với nhiều tính năng nâng cao có thể được sử dụng để làm cho trang web của bạn chuyên nghiệp hơn. Bạn có thể dễ dàng thiết lập chủ đề này vì nó đi kèm với tài liệu. Nó gần như là tất cả các loại tính năng độc đáo mà bạn từng tìm kiếm trong một mẫu blogger miễn phí.

Một trong những tính năng tốt nhất của Combo một mẫu bloggerlà nó giúp bạn làm cho blog của bạn siêu nhanh hơn. Như bạn biết rằng tốc độ nhanh của bog cũng là một yếu tố xếp hạng của Google. Vì vậy, nếu trang web của bạn có tốc độ tốt thì nó sẽ giúp bạn rất nhiều để xếp hạng trang web của bạn tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Ý tưởng thiết kế của mẫu này đến từ nhiều trang web phổ biến. Như bạn biết rằng nhiều trang web chuyên nghiệp đang sử dụng các loại chủ đề này để làm cho trang web của họ hấp dẫn hơn.

Mẫu kết hợp một bloggercó phần tiêu đề đẹp mà bạn có thể sử dụng để hiển thị trình đơn thả xuống của mình. Cũng như bạn cũng có thể hiển thị logo chuyên nghiệp của bạn. Nó cũng có không gian quảng cáo rộng có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo trên blog của bạn. Bạn có thể dễ dàng tăng thu nhập của blog của mình bằng cách đặt quảng cáo trên vị trí quảng cáo đó. Nó cũng có một thanh bên phải đẹp, vì vậy bạn có thể sử dụng phần này để hiển thị các widget và các tiện ích trên blog của bạn.

Download Template