Diễn Đàn Hỗ Trợ FM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup

Tác giả: - vào lúc:
Admin
Bài viết : 431
Points : 820
Like : 120
Punbb
Quản trị
Status : test
AdminACP
8/28/2016, 13:09
#1
Ở win7 có lỗi mở popup igfxtray, igfxpers and hkcmd khi khởi động.
[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup Li_m_p10

khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup

Đầu tiên

Open run

[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup FnF3IGt

Gõ regedit

[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup KU7W78w

Tìm HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup TCOhJ2y

Rùi xóa igfxtray, igfxpers and hkcmd đi

[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup 51ZeZSU