- HỎI:

Làm cái Forumtion tự nhiên xuất hiện các thanh ứng dụng ngay trên đỉnh forum như: Facebook, google, tuytter, ....và 1 số công cụ khác,....mình thấy để nó bất tiện và xấu quá.....làm thế nào để xoá nó đi được nhỉ....các bạn làm theo hướng dẫn của mình nhé..

- GIẢI ĐÁP:

- Vào acp=> modules = > toolbar=> cấu hình diễn đàn rồi nhấn không hết là tắt !

- Activate the toolbar: Chọn --> không

- Fix the toolbar : Chọn --> không

- Ấn chấp nhận là OK