You are not connected. Please login or register

Diễn Đàn Hỗ Trợ FM  » Advanced Search

Tìm thấy 1 mục

Chia sẻ một số css hiệu hứng khi chỉ chuột vào ảnh - css image hover effects


Topics tagged under image-hover-effects on Diễn Đàn Hỗ Trợ FM  Ga4CzUY

Dạo gần đây mình có làm mấy cái shop vì vậy có tìm kiếm 1 số css có sẵn để làm hiệu ứng khi chỉ chuột vào ảnh. rất thích hợp cho những site nào hay sử dụng ảnh là chủ yếu

https://jsfiddle.net/vietkanpy/vc6uh8ho/1/

Cách dùng rất dễ

ví dụ như:

Code:
<div class="column class">
 <div>
 <figure><img src="http://nxworld.net/codepen/css-image-hover-effects/pic01.jpg"></figure>
 <span>Hover</span>
 </div>
 
 </div>


Trong đoạn class="column class" thì chúng ta thay bằng class hiệu ứng là được ví dụ như hover03 dưới đây. đây là 1 trong các hiệu ứng, bạn muốn hiệu ứng khác thì kéo xuống css cuối cùng là tổng các hiệu ứng

Code:
/* Zoom Out #1 */
.hover03 figure img {
 -webkit-transform: scale(1.5);
 transform: scale(1.5);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover03 figure:hover img {
 -webkit-transform: scale(1);
 transform: scale(1);
}Còn đây là css lưu trữ nhằm codepen xóa mất
Code:
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300);
body {
 color: #333;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 font-weight: 300;
}
h1,
h1+p {
 margin: 30px 15px 0;
 font-weight: 300;
}
h1+p a {
 color: #333;
}
h1+p a:hover {
 text-decoration: none;
}
h2 {
 margin: 60px 15px 0;
 padding: 0;
 font-weight: 300;
}
h2 span {
 margin-left: 1em;
 color: #aaa;
 font-size: 85%;
}
.column {
 margin: 15px 15px 0;
 padding: 0;
}
.column:last-child {
 padding-bottom: 60px;
}
.column::after {
 content: '';
 clear: both;
 display: block;
}
.column div {
 position: relative;
 float: left;
 width: 300px;
 height: 200px;
 margin: 0 0 0 25px;
 padding: 0;
}
.column div:first-child {
 margin-left: 0;
}
.column div span {
 position: absolute;
 bottom: -20px;
 left: 0;
 z-index: -1;
 display: block;
 width: 300px;
 margin: 0;
 padding: 0;
 color: #444;
 font-size: 18px;
 text-decoration: none;
 text-align: center;
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
 opacity: 0;
}
figure {
 width: 300px;
 height: 200px;
 margin: 0;
 padding: 0;
 background: #fff;
 overflow: hidden;
}
figure:hover+span {
 bottom: -36px;
 opacity: 1;
}/* Zoom In #1 */
.hover01 figure img {
 -webkit-transform: scale(1);
 transform: scale(1);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover01 figure:hover img {
 -webkit-transform: scale(1.3);
 transform: scale(1.3);
}

/* Zoom In #2 */
.hover02 figure img {
 width: 300px;
 height: auto;
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover02 figure:hover img {
 width: 350px;
}

/* Zoom Out #1 */
.hover03 figure img {
 -webkit-transform: scale(1.5);
 transform: scale(1.5);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover03 figure:hover img {
 -webkit-transform: scale(1);
 transform: scale(1);
}

/* Zoom Out #2 */
.hover04 figure img {
 width: 400px;
 height: auto;
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover04 figure:hover img {
 width: 300px;
}

/* Slide */
.hover05 figure img {
 margin-left: 30px;
 -webkit-transform: scale(1.5);
 transform: scale(1.5);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover05 figure:hover img {
 margin-left: 0;
}

/* Rotate */
.hover06 figure img {
 -webkit-transform: rotate(15deg) scale(1.4);
 transform: rotate(15deg) scale(1.4);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover06 figure:hover img {
 -webkit-transform: rotate(0) scale(1);
 transform: rotate(0) scale(1);
}

/* Blur */
.hover07 figure img {
 -webkit-filter: blur(3px);
 filter: blur(3px);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover07 figure:hover img {
 -webkit-filter: blur(0);
 filter: blur(0);
}

/* Gray Scale */
.hover08 figure img {
 -webkit-filter: grayscale(100%);
 filter: grayscale(100%);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover08 figure:hover img {
 -webkit-filter: grayscale(0);
 filter: grayscale(0);
}

/* Sepia */
.hover09 figure img {
 -webkit-filter: sepia(100%);
 filter: sepia(100%);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover09 figure:hover img {
 -webkit-filter: sepia(0);
 filter: sepia(0);
}

/* Blur + Gray Scale */
.hover10 figure img {
 -webkit-filter: grayscale(0) blur(0);
 filter: grayscale(0) blur(0);
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover10 figure:hover img {
 -webkit-filter: grayscale(100%) blur(3px);
 filter: grayscale(100%) blur(3px);
}

/* Opacity #1 */
.hover11 figure img {
 opacity: 1;
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover11 figure:hover img {
 opacity: .5;
}

/* Opacity #2 */
.hover12 figure {
 background: #1abc9c;
}
.hover12 figure img {
 opacity: 1;
 -webkit-transition: .3s ease-in-out;
 transition: .3s ease-in-out;
}
.hover12 figure:hover img {
 opacity: .5;
}

/* Flashing */
.hover13 figure:hover img {
 opacity: 1;
 -webkit-animation: flash 1.5s;
 animation: flash 1.5s;
}
@-webkit-keyframes flash {
 0% {
 opacity: .4;
 }
 100% {
 opacity: 1;
 }
}
@keyframes flash {
 0% {
 opacity: .4;
 }
 100% {
 opacity: 1;
 }
}

/* Shine */
.hover14 figure {
 position: relative;
}
.hover14 figure::before {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: -75%;
 z-index: 2;
 display: block;
 content: '';
 width: 50%;
 height: 100%;
 background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,.3) 100%);
 background: linear-gradient(to right, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,.3) 100%);
 -webkit-transform: skewX(-25deg);
 transform: skewX(-25deg);
}
.hover14 figure:hover::before {
 -webkit-animation: shine .75s;
 animation: shine .75s;
}
@-webkit-keyframes shine {
 100% {
 left: 125%;
 }
}
@keyframes shine {
 100% {
 left: 125%;
 }
}

/* Circle */
.hover15 figure {
 position: relative;
}
.hover15 figure::before {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 z-index: 2;
 display: block;
 content: '';
 width: 0;
 height: 0;
 background: rgba(255,255,255,.2);
 border-radius: 100%;
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
 transform: translate(-50%, -50%);
 opacity: 0;
}
.hover15 figure:hover::before {
 -webkit-animation: circle .75s;
 animation: circle .75s;
}
@-webkit-keyframes circle {
 0% {
 opacity: 1;
 }
 40% {
 opacity: 1;
 }
 100% {
 width: 200%;
 height: 200%;
 opacity: 0;
 }
}
@keyframes circle {
 0% {
 opacity: 1;
 }
 40% {
 opacity: 1;
 }
 100% {
 width: 200%;
 height: 200%;
 opacity: 0;
 }
}

Tags: #code #css #image-hover-effects
Search in: Tips/Tool Bootstrap  Chủ đề: [Code] css image hover effects  Trả lời: 0  Xem: 903

Tìm thấy 1 mục

Về Đầu Trang