[Code] Memberlist_body cực đẹp cho Forumotion.

 • Móm Đặc Biệt
  1. [Code] Memberlist_body cực đẹp cho Forumotion.
  avatar S-MOD

  Demo:
  Cách làm:

  ACP >> Display >> QLTT
  Thay toàn bộ code sau vào Memberlist_body.
  Code:

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
           <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
           <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;<strong>{PAGE_TITLE}</strong>
     </p>
  </div>

  <div class="main frm">

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
     </div>

     <div class="main-content">
        <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
        <fieldset class="frm-set multi">
           <dl>
              <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
              <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
              <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
           </dl>
           <dl>
              <dt>{L_ORDER}</dt>
              <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
           </dl>

           <div class="frm-buttons">
              {S_HIDDEN_SID}
              <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
           </div>
        </fieldset>
        </form>

                    <!-- BEGIN memberrow -->
            
            <div class="memberlistlfc">
              
                         <div style="padding:10px;border-bottom: 1px solid #dddddd;">                                               
              <span class="avamem"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}&nbsp;
                                         </a>
  </span>
                           

                                         <div class="linkmem">
                                        <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">
                                           {memberrow.USERNAME}
                                           </a>
                           </div>
              
                        </div>
              
                         <div style="padding:10px;">                                               
          
                           Status : {memberrow.INTERESTS}
              </br>

           Số Bài : {memberrow.POSTS}            </br>

           Facebook : {memberrow.WWW_IMG}            </br>
                           
            </div>
              
            
                        </div>   
              
                    <!-- END memberrow -->
                    <!-- BEGIN switch_no_user -->
                    <tr>
                       <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                    </tr>
                    <!-- END switch_no_user -->

     </div>

     <div class="main-foot" >
     </div>

     <!-- BEGIN switch_pagination -->
     <div class="paged-foot clearfix" style="margin-top:-55px;">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
     </div>
     <!-- END switch_pagination -->

  </div>

  ACP >> Display >> Colors >> CSS
  Dán đoạn code này vào
  Code:

  .memberlistlfc {background: #fff;border: 1px solid #ddd;width: 22%;margin: 15px;float:left;height: 130px;}
  .avamem img {width: 50px;height: 50px;}
  .linkmem {margin-top:-35px;margin-left:55px;}
   
  #codefm

  Tags: #code

Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<