[code] Giới thiệu Ban quản trị

 • the_dav
  1. [code] Giới thiệu Ban quản trị
  avatar MEM LV3
  demo ảnh


  demo online : bạn vứt code ở dưới vào đây để xem : http://www.hotrofm.net/h2-Thu-ma-html
  Chỉ vào avatar ở dưới hiện ở trên

  code này không phải auto nhé. chỉ dùng html thôi. nếu thích mai mốt viết js load auto cũng dc nhưng sợ chậm forum Neutral

  Code:
  <div class="main-content clearfix">
                                      
   <div style="text-align: center;">
                              <br>                <img style="border: 0px solid black; width: 140px; height: 232px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png" id="showperson" border="1" align="middle"><br>                        
   </div><script type="text/javascript">
  <!--
              // copyright 1998 Idocs, Inc. http://www.idocs.com/tags/
              // Distribute this script freely, but please keep this
              // notice with the code.

              // var image information object
              var mloi=new Object();

              // set the image for swapping
              function setswap()
              {
              if (! document.images)return;
              var imgInfo=new Object();
              imgInfo.defaultImg = new Image();
              imgInfo.defaultImg.src = document.images[arguments[0]].src;
              imgInfo.opts = new Object();
              for (var i=1; i < arguments.length; i=i+2)
              {
              imgInfo.opts[arguments[i]]=new Image();
              imgInfo.opts[arguments[i]].src = arguments[i+1];
              }
              mloi[arguments[0]] = imgInfo;
              }

              // set up the link for swapping
              function swap(link,imgName,optName)
              {
              if (! document.images)return;
              if (! link.swapReady)
              {
              link.imgName    = imgName;
              link.onmouseout = swapBack;
              link.swapReady  = true;
              }
              document.images[imgName].src=mloi[imgName].opts[optName].src;
              }

              function swapBack()
              {document.images[this.imgName].src=mloi[this.imgName].defaultImg.src}

              //-->
              </script><script type="text/javascript">
  setswap("showperson",
              'Erlisa',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/erlisa12.png',
              'Kris',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/kris10.png',
              'Rozaria',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rozari10.png',
              'Rajack',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rajack10.png',
              'Regis',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/regis11.png',
              'Seira',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/seira11.png',
              'Raiel',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/raiel10.png',
              'Katarina',
              'http://i19.servimg.com/u/f19/13/74/09/43/katari12.png',
              'Gevaudan2',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Shin',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Mala',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Yami',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Vera',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Nexus',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Oliver',
              'http://i38.servimg.com/u/f38/13/74/09/43/oliver10.png',
              'Caius',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png',
              'Hikaru',
              'http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/staff_11.png');
              //
              </script>                        
   <div style="text-align: center;">
                              <span style="font-size: x-small;">OWNER</span><br>                <span style="font-size: x-small;"><a onmouseover="swap(this,'showperson','Erlisa')" href="http://daredevil.nightforum.net/u33"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/erlisa10.png" border="0" alt="Erlisa"></a><br></span>                            
   <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                  <span style="font-size: x-small;">ADMINISTRATORS</span><br>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Kris')" href="/u39"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/kerias12.png" border="0" alt="Kris"></a>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Rozaria')" href="/u41"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rasker11.png" border="0" alt="Rozaria"></a>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Rajack')" href="/u40"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/rajack11.png" border="0" alt="Rajack"></a><br>                     <span style="font-size: x-small;">GLOBAL                    MODERATORS</span><br>                    <a onmouseover="swap(this,'showperson','Regis')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/regis_10.png" border="0" alt="Regis"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Seira')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/seira_10.png" border="0" alt="Seira"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Raiel')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/raiel_10.png" border="0" alt="Raiel"></a>                                
   <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                      <span style="font-size: x-small;">MODERATORS</span><br>                        <a onmouseover="swap(this,'showperson','Katarina')" href="/u104"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i19.servimg.com/u/f19/13/74/09/43/katari11.png" border="0" alt="Katarina"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Mala')" href="/u103"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Mala"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Yami')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Yami"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Gevaudan')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Gevaudan"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Gevaudan2')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Gevaudan2"></a>                                                            
   <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                          <span style="font-size: x-small;">JUNIOR                            MODERATORS</span><br>                                        
   <div style="font-size: x-small; text-align: center;">
                                              <a onmouseover="swap(this,'showperson','Vera')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Vera"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Caius')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Caius"></a><br>                                 <span style="font-size: x-small;">SUPPORT</span><br>                                <a onmouseover="swap(this,'showperson','Oliver')" href="/u61"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i38.servimg.com/u/f38/13/74/09/43/oliver11.png" border="0" alt="Oliver">                                </a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Nexus')" href="http://www.fairytailrp.com/u13814"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Nexus"></a><a onmouseover="swap(this,'showperson','Alisa')" href="/u1"><img style="border: 0px black solid; height: 40px; width: 40px;" src="http://i39.servimg.com/u/f39/13/74/09/43/empty_10.png" border="0" alt="Alisa"></a><br>                                            
   </div>
                                                  
   </div>
                                              
   </div>
                                          
   </div>
                                      
   </div>
                                  
   </div>

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<