[Hướng dẫn] Sử dụng Advanced Custom Fields

 • Admin
  Dowload

  Code:
  https://vi.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

  Các chức năng cơ bản thì ở quản trị rồi

  không biết các bạn khác thế nào nhưng mình toàn dùng shortcode để hiển thị ra ngoài


  Code:
  <?php echo do_shortcode('[acf field="gia"]'); ?> 
  Đây là trường giá.

  cho vào function
  Code:
  $terms = get_field('media');
  if ($terms) {
    foreach ($terms as $term) {
      ?>
        <a href="<?php echo get_term_link($term); ?>"><?php echo $term->name; ?></a>
      <?php
    }  // end foreach
  } // end if

  code fix lỗi map thay lại key của bạn
  Code:
  function my_acf_google_map_api( $api ){
     
     $api['key'] = 'AIzaSyA7Jg5Zm_m5_hkMGY0mBxkUWB6AmNzF918';
     
     return $api;
     
  }

  add_filter('acf/fields/google_map/api', 'my_acf_google_map_api');


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
380
Points :
732
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<