[Hỏi đáp] Thêm Icon Trước Tiêu Đề Bài Viết

 • tonyhoaivu
  Hiện Tại Em Đang Dùng Một Skin SKIN VNRAOVAT 2018 RESPONSIVE. Giờ Muốn Thêm Những Icon VD : Forum , Thủ Thuật Code .... Bằng Hình Ảnh Thì Phải Làm Sao


  --Chữ ký--

  Blog : http://kenhitvnn.blogspot.com

  Diễn Đàn : http://phanriclub.forum-viet.com/forum

  Kênh YouTuBe
 • tonyhoaivu
  Code:
  <script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
  <style type="text/css">
  a.dang-ngay{display:none}
  a.muc-khac{display:block}
  .box-itemt{border-color:#f69321}
  .box-itemt li a{color: #f69321}
  </style>

  {ERROR_BOX}

  <form action="{S_POST_ACTION}" class="frm-form" method="post" name="post" enctype="multipart/form-data">

      {POST_PREVIEW_BOX}

      <!-- BEGIN switch_quote_limit -->
      <div class="main">
          <div class="main-head"></div>
          <div class="main-content warning">
              <p class="center">{switch_quote_limit.L_QUOTE_LIMIT_WARNING}</p>
              <br />
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_quote_limit -->

          <fieldset class="frm-set multi">

              <!-- BEGIN switch_reasons -->
              <dl>
                  <dt><label>Lí do :</label></dt>
                  <dd>{REASON_NEW}</dd>
              </dl>
              <!-- END switch_reasons -->
           
              <!-- BEGIN switch_subject -->
              <dl>
                  <dt><label>Tiêu đề bài viết :</label></dt>
                  <dd class="frm-input">
                      <input type="text" name="subject" value="{SUBJECT}" maxlength="{TOPIC_TITLE_MAXLENGTH}" placeholder="Tiêu đề bài đăng phải hơn 10 ký tự" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" />
                  </dd>
              </dl>
              <!-- END switch_subject -->

              <div id="text_editor_select_controls">
                  <div class="left"><span id="helpbox" class="helpline"></span></div> <!-- must enclose helpbox in a floating div for ie bug -->
                  <div class="clear"></div>

                  <div id="textarea_content" class="posting-block" style="">
                      <dl>
                          <dt><label for="text_editor_textarea">Nội dung :</label></dt>
                          <dd class="frm-textarea" style="padding-bottom:0">
                              <textarea id="text_editor_textarea" onclick="storeCaret(this)" rows="15" cols="9" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" style="width:98%">{MESSAGE}</textarea>
                          </dd>
                      </dl>
                  </div>
              </div>
          </fieldset>

          <fieldset class="frm-set">
              <div class="frm-buttons">
                  {S_HIDDEN_FORM_FIELDS}
                  <input type="hidden" name="lt" value="{LAST_TOPIC_ID}" />
                  <input type="submit" name="post" value="Đăng ngay bây giờ" tabindex="6" accesskey="s" />
              </div>
          </fieldset>


      <div class="main" style="margin: 10px 0 0">
          <div class="main-head clearfix">
              <p class="h2">{L_OPTIONS}</p>
          </div>
          <div class="main-content frm">
              <fieldset class="frm-set multi">
                  Hiện tại chưa có tùy chọn nào.
                  <!-- BEGIN switch_delete_checkbox -->
                  <label><input type="checkbox" name="delete" />&nbsp;{L_DELETE_POST}</label><br />
                  <!-- END switch_delete_checkbox -->
                  <!-- BEGIN switch_type_toggle -->
                  <br />{S_TYPE_TOGGLE}
                  <!-- END switch_type_toggle -->
              </fieldset>
          </div>
      </div>
  </form>

  {SCEDITOR}
  Với Đoạn Code Này


  --Chữ ký--

  Blog : http://kenhitvnn.blogspot.com

  Diễn Đàn : http://phanriclub.forum-viet.com/forum

  Kênh YouTuBe
 • tonyhoaivu
  http://5giay.forumvi.com/


  --Chữ ký--

  Blog : http://kenhitvnn.blogspot.com

  Diễn Đàn : http://phanriclub.forum-viet.com/forum

  Kênh YouTuBe
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
tonyhoaivu
MEM LV3
Bài viết :
123
Points :
276
Like :
7
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
tonyhoaivu
MEM LV3
Bài viết :
123
Points :
276
Like :
7
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
tonyhoaivu
MEM LV3
Bài viết :
123
Points :
276
Like :
7
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<