[Code] Đóng mở danh mục dành cho Punbb và Phpbb3.

avatar

Karbyz49234
504
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
234
Points :
504
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Demo ảnhFile Name: Đóng mở danh mục
Tác giả: IPB
Phiên bản: PhpBB3/PunBB

Cách làm

ACP >> Modules >> HTML & Javascript >> Javascript codes management
Title * : Tùy thích
Placement : Chọn In all the pageIn the sub-forums
Javascript Code * :
Code:
jQuery(document).ready(function(){var p=0,u='http://i73.servimg.com/u/f73/17/06/15/51/cat_mi11.png',v='http://i73.servimg.com/u/f73/17/06/15/51/cat_ma11.png';jQuery('#main .main .main-head').each(function(){jQuery(this).next().attr('id',p);jQuery(this).next().css('display',my_getcookie('cat-'+jQuery(this).next().attr('id')));jQuery(this).append('<img src="'+u+'" id="abrirf" style="float: right;margin-right: -1px;margin-top: -17px;"/>');jQuery(this).find('#abrirf').click(function(){var i=jQuery(this).closest('.main-head').next();if(i.css('display')=='none'){i.slideToggle();jQuery(this).attr('src',u);my_setcookie('cat-'+jQuery(this).closest('.main-head').next().attr('id'),'block',1,0)}else{i.slideToggle();jQuery(this).attr('src',v);my_setcookie('cat-'+jQuery(this).closest('.main-head').next().attr('id'),'none',1,0)}});p++})});
Save là xong
#codefm

Tags: #code #tuts #punbb #phpbb3
 Trả lời bài viết
avatar

Edo13
15
0
PhpBB3
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Bài viết :
13
Points :
15
Like :
0
PhpBB3
ko hđ
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá