[Share] [Share] [Flatsome] Tin tức

 • Admin
  1. [Share] [Share] [Flatsome] Tin tức
  Admin ACP
  Code:
  [section label="Big-block1" bg_color="rgb(255, 255, 255)" padding="11px"]

  [gap height="10px"]

  [row label="Section1" style="small" class="big-block"]

  [col span="9" span__sm="12"]

  [row_inner style="small" class="big-block"]

  [col_inner span="8" span__sm="12"]

  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="small" columns="1" columns__md="1" posts="1" title_size="xlarge" show_date="false" excerpt_length="27" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_align="left"]

  [gap height="10px"]

  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="small" columns="3" columns__md="1" posts="3" offset="1" title_size="large" show_date="false" excerpt="false" comments="false" image_height="56.25%" text_align="left" text_size="small"]


  [/col_inner]
  [col_inner span="4" span__sm="12"]

  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="xsmall" columns="1" columns__md="1" posts="1" offset="4" title_size="large" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="12" comments="false" text_align="left" text_size="small"]

  [blog_posts style="default" type="row" columns="1" columns__md="1" posts="6" offset="5" title_size="large" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="5" comments="false" image_height="0px" image_width="0" text_align="left" text_size="small"]


  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12" visibility="hide-for-medium"]

  [ux_image id="353" image_size="original"]


  [/col]

  [/row]
  [row style="small"]

  [col span="6" span__sm="12"]

  [ux_image id="334" image_size="original" link="#" target="_blank"]


  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]

  [ux_image id="336" image_size="original"]


  [/col]

  [/row]
  [gap height="20px"]

  [row label="Section2" style="small" class="section-2"]

  [col span="9" span__sm="12"]

  [blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" posts="5" offset="10" title_size="xlarge" show_date="text" excerpt_length="46" comments="false" image_height="60%" image_width="30" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]


  [/col]
  [col span="3" span__sm="12" visibility="hide-for-medium"]

  [ux_image id="440" image_size="original" link="http:///www.bizhostvn.com" target="_blank"]

  [ux_image id="453" image_size="original"]


  [/col]

  [/row]
  [row label="Slider video" style="small" class="slide-post"]

  [col span__sm="12"]

  [blog_posts style="normal" columns__md="1" auto_slide="3000" cat="12" posts="6" show_date="false" excerpt="false" comments="false" image_height="56.25%" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]


  [/col]

  [/row]
  [row label="Catelogies" style="small" class="Catelogies"]

  [col span="9" span__sm="12"]

  [row_inner style="small"]

  [col_inner span="6" span__sm="12"]

  <div class="title-cat">
  <h2>ĂN NGON</h2>
  </div>
  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="collapse" columns="1" columns__md="1" cat="4" posts="1" title_size="xlarge" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="35" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]

  [blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="4" posts="4" offset="1" show_date="text" excerpt="false" comments="false" image_height="70%" image_width="20" text_align="left" text_size="small"]


  [/col_inner]
  [col_inner span="6" span__sm="12"]

  <div class="title-cat">
  <h2>SỐNG KHỎE</h2>
  </div>
  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="collapse" columns="1" columns__md="1" cat="6" posts="1" title_size="xlarge" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="35" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]

  [blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="6" posts="4" offset="1" show_date="text" excerpt="false" comments="false" image_height="70%" image_width="20" text_align="left" text_size="small"]


  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12" visibility="hide-for-medium"]

  [ux_image id="519" image_size="original"]


  [/col]

  [/row]
  [row label="Catelogies 2" style="small" class="Catelogies"]

  [col span="9" span__sm="12"]

  [row_inner style="small"]

  [col_inner span="6" span__sm="12"]

  <div class="title-cat">
  <h2>GIA ĐÌNH</h2>
  </div>
  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="collapse" columns="1" columns__md="1" cat="9" posts="1" title_size="xlarge" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="35" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]

  [blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="9" posts="4" offset="1" show_date="text" excerpt="false" comments="false" image_height="70%" image_width="20" text_align="left" text_size="small"]


  [/col_inner]
  [col_inner span="6" span__sm="12"]

  <div class="title-cat">
  <h2>THỜI TRANG</h2>
  </div>
  [blog_posts style="normal" type="row" col_spacing="collapse" columns="1" columns__md="1" cat="3" posts="1" title_size="xlarge" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="35" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]

  [blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="3" posts="4" offset="1" show_date="text" excerpt="false" comments="false" image_height="70%" image_width="20" text_align="left" text_size="small"]


  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12" visibility="hide-for-medium"]

  [ux_image id="519" image_size="original"]


  [/col]

  [/row]
  [row label="Section3" style="small" class="section-2"]

  [col span="9" span__sm="12"]

  [blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" posts="5" offset="16" title_size="xlarge" show_date="text" excerpt_length="46" comments="false" image_height="60%" image_width="30" image_size="original" text_align="left" text_size="small"]


  [/col]
  [col span="3" span__sm="12" visibility="hide-for-medium"]

  [ux_image id="440" image_size="original" link="http:///www.bizhostvn.com" target="_blank"]

  [ux_image id="532" image_size="original"]


  [/col]

  [/row]

  [/section]


  Code:
  /*
  Bạn có thể thêm CSS ở đây.

  Nhấp chuột vào biểu tượng trợ giúp phía trên để tìm hiểu thêm.
  */
  #top-bar ul li a{font-family: "roboto",sans-serif;
      font-weight:normal;
      font-size: 12px;
      text-transform: uppercase;}
  #wide-nav .nav>li{ height: 40px; line-height: 20px}
  .nav-spacing-medium>li{margin:0}
  #wide-nav .nav>li:hover{background: #0086ea; height: 40px}
  .header-bottom-nav > li > a{line-height: 20px}
  .nav>li.active{ height: 40px}
  .nav>li>a>i.icon-menu{    font-size: 17px;}
  #wide-nav .nav>li a {
  padding-left:9px; padding-right: 9px;
  }


  .big-block .box-text h5{color: black;font-weight:500; letter-spacing: 0 }
  .ad1{margin:0}
  .big-block .box-text p{padding-top: 10px; font-size: 13px}

  .big-block .box box-overlay dark box-text-bottom box-blog-post has-hover .box-overlay .box-text{position: relative;    padding-left:0em;
      padding-right: 0em;}
  .box-blog-post .is-divider{display:none}
  .big-block .text-left{padding: 7px 0px 7px;
      border-top: 1px dotted #eaeaea;}
  .big-block .small-columns-1>.col{    padding-top: 0;
      padding-bottom: 0;}
  .row-small>.col{padding: 0 10px 10px;}
  .section-2 .box-text p{font-size: 13px; padding-top: 10px}
  .section-2 .box-text h5{font-size: 20px; font-weight: 500}
  .section-2 .tag-label{text-transform: none; padding: 6px 10px; letter-spacing: 0; font-weight: normal; padding-top:0}
  .section-2 .col{    padding-top: 0;
      padding-left: 12px;
      padding-right: 10px;
      padding-bottom: 10px;}
  .slide-post .box-text h5{font-size:17px}
  .section-2 .box-vertical .box-text{padding-right:0}
  .Catelogies .col{   padding-top: 0;
      padding-left: 11px;
      padding-right: 10px;
      padding-bottom: 10px;}
  .Catelogies .box-tex h5{font-size:14px}
  .Catelogies .box-vertical .box-text{padding-left: 10px;
      padding-right: 0;}
  .Catelogies .box-text{padding-top: 7px; padding-bottom: 7px}
  .title-cat h2{ background: #0092ff;
      border-top-right-radius: 5px;
      border-top-left-radius: 5px;
      padding-left: 10px;
      padding-top: 8px;
      padding-bottom: 8px;
      color: white;
      font-size: 17px;
      border-bottom: 1px solid #007fde;
      border-left: 10px solid #007fde;
      font-weight: normal;margin:0}
  .Catelogies .box-image{margin-bottom: 8px}
  .slide-post .col{padding-top: 0;
      padding-left: 10px;
      padding-right: 10px;
      padding-bottom: 10px;}
  .slide-post .box-text{    padding-bottom: 6px;}
  .y-kien-ban-doc    {border-radius: 3px;background: white; width: 100%;
      border: 1px solid #c5c5c5;
      padding: 10px;}
  .y-kien-ban-doc p{margin-bottom:0}
  .article-inner .relative{display:none}
  .article-inner .is-divider{display: none}
  .article-inner  h1{font-size: 28px}
  .article-inner .entry-header-text{padding-bottom: 0px}
  .article-inner footer.entry-meta{display:none}
  .article-inner .large-3{padding-left: 10px; padding-right: 10px}
  .button span{font-weight: normal}
  .off-canvas:not(.off-canvas-center) .nav-vertical li>a{color: white;
      font-weight: normal;
      padding-left: 20px;}
  .nav-sidebar.nav-vertical>li+li{border-top: 1px solid #0089ff;}
  .off-canvas .sidebar-menu{    background: #0092FF;
      padding: 20px 0;}
  .off-canvas .nav-vertical>li>a{padding-top: 10px;
      padding-bottom: 10px;}
  .off-canvas-right.mfp-ready .mfp-content{background: #0092FF;color:white}
  .article-inner .is-xsmall{display:none}
  .article-inner .posted-on{display:none}
  .article-inner .byline{display:none}
  .article-inner .entry-content{padding-top:5px;padding-bottom:0}
  .article-inner .navigation-post{display:none}
  .footer-wrapper{border-top: 1px solid #e6e6e6;}
  widget-title {background: #0092ff;width:100%; letter-spacing: 0;
      border-top-right-radius: 5px;
      border-top-left-radius: 5px;
      padding-left: 10px;
      padding-top: 12px;
      padding-bottom: 8px;
      color: white;
      font-size: 17px;
      border-bottom: 1px solid #007fde;
      border-left: 10px solid #007fde;
      font-weight: normal;
      margin: 0;
  }
  .widget .is-divider{display:none}
  #content .large-3{padding-top: 0;
    
      padding-bottom: 30px;}
  .gallery-caption {
      text-align: left;
      display: block;
      font-size: 14px;
      margin-top: 10px;
  }

  .gallery-item{    padding: 0 15px 10px;}
  .article-inner  h2{font-size:19px}
  #breabcrumb li{list-style: none;float: left;color:gray; font-size: 14px;    padding-right: 4px; }
  #breabcrumb{    width: 100%;
      border-bottom: 1px dotted #ececec;
      display: inline-block;}
  #breabcrumb li a{color:#0092FF}
   .col-divided+.col{padding-left:0}
  .col-divided{    padding-right: 20px;
      padding-left: 23px;
      border-right: 0px solid #ececec;}
  .bai-viet-tag a{    background: #fffafa;
      padding-top: 2px;
      padding-bottom: 2px;
      padding-left: 10px;
      padding-right: 10px;
      border-radius: 3px;
      font-size: 15px;
      border: 1px solid #dedede;}.bai-viet-tag a:hover{    background: #0092ff;    color: white;border:1px solid white; border-radius: 3px}
  .bai-viet-tag {color:#0092ff;    margin-top: 20px;}

  .meta-date-capnhat:before {
      margin-right: 3px;
      font-weight: 600 !important;
      font-size: 19px !important;
  }
  .tag-meta-post{font-size: 14px;
      color: gray; margin-bottom: 15px; display: inline-block}
  .tag-meta-post a{font-size: 14px;
      color:gray;}
  .tag-meta-post a:hover{color:#0092ff}
  .tag-meta-post .luot-xem{padding-left: 3px;padding-right: 10px;
  }
  .tag-meta-post .meta-date-capnhat{padding-left:4px;    padding-right: 6px;}
  .danh-muc ul{    margin-bottom: 0;
      display: inline-block;margin-left: 10px;}
  .danh-muc ul li{ padding-right:5px;   margin-bottom: 0;
      display: inline-block;}
  .social-share{display:inline-block; margin-right: 10px}
  .list-news{    width: 100%;
      display: inline-block;margin-bottom: 0;}
  .list-news h3{font-size:18px; margin-top: 15px}
  .list-news li{width: 23.5%;
      float: left;
      margin-right: 11px;margin-bottom: 0;
      font-size: 12px;list-style: none}
  .item-list{margin-top:10px}
  .new-img{width: 100%; height: 110px}
  .new-img img{height:100%}
  .relative-post-title{    font-size: 15px;
      margin-top: 10px;
      font-weight: 500;
      color: #000000;
      margin-bottom: 15px;}


  .current-menu-item > a{
  background-color:#0086ea;
  }

  @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 768px) {
  .bai-viet-tag {
      display: inline-block;
      width: 100%;
  }
  .list-news li {
      display: inline-block;
      width: 100%;
      float: left;
  }
  .nav>li>a>i.icon-menu{
      background-color: #0092FF;
      padding: 5px;
      color: #fff;
  }
  }
  .page-wrapper{padding-top:15px}
  .article-inner a{color:#0092ff}
  .article-inner b, strong{font-weight:500}
  .relative-post-title a{color: black;}
  .relative-post-title a:hover{color:#0092ff}
  .badge.post-date{display:none}


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • huyvip83
  2. Re: [Share] [Share] [Flatsome] Tin tức
  huyvip83 MEM LV3
  cho link demo đi Admin


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<