[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin

 • tonyhoaivu
  Bài viết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt diễn đàn bằng vBulletin (VBB), giúp những bạn mới làm quen sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng cũng như quản lý diễn đàn.

  1. Cài đặt:


  -    Nếu bạn không có điều kiện mua bản quyền, có thể tải bản VBB 3.8.1 Nulled by VBB Team (2.64 MB) tại: mediafire.com ?ynxmqjzzzha.


  -    Giải nén file .rar vừa tải về, bạn sẽ thấy có 2 thư mục là upload và do not upload. Đổi tên thư mục upload lại thành forum rồi nén lại thành file forum.zip, sau đó upload file forum.zip này lên thư mục www của host. Bạn có thể dùng FlashFXP hoặc upload bằng tiện ích File Manager trong host (Bạn có thể xem thêm về cách upload tại đây)  -    Sau khi upload lên host, bạn lại vào File Manager trong host, tìm đến file forum.zip, rồi nhấn Extract để giải nén ra thành thư mục forum.

  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477465_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-2
  [size]

  -    Mở thư mục forum vừa extract trên host ra, mở tiếp thư mục includes, tìm đến file config.php.new, rename lại thành config.php. Tại đây, bạn nhấn Edit sửa lại file config.php tại những dòng sau:

  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477466_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-4
  [size]

  $config['Database']['dbname'] = 'forum'; <= sửa forum thành tên database.
  $config['MasterServer']['username'] = 'root'; <= thay root bằng tên database user.
  $config['MasterServer']['password'] = ''; <= điền vào password của database user.
  $config['MasterServer']['servername'] = 'localhost'; <= nếu bạn sử dụng host của Byethost thì bạn hãy sửa localhost thành MySQL host name, xem tại phần Account Information, ví dụ như hình dưới mình thay localhost thành sql301.summerhost.info. Còn nếu sử dụng các host khác thì phần lớn giữ nguyên mặc định là localhost.

  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477467_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-6
  [size]


  -    Vào trình duyệt gõ địa chỉ sau: http://tenmienweb/forum/install/install.php (Ví dụ web của mình là http://phuongtruc.co.cc/forum/install/install.php). 
  -    Nếu hiện ra trang cài đặt, có nghĩa là bạn gõ đúng đường dẫn, quá trình cài đặt sẽ gồm 13 bước. Bấm Next Step để qua bước tiếp theo.


  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477468_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-8
  [size]


  -    Nếu bước khai báo trong file config.php bạn điền chính xác thì bước 2 sẽ tiến hành bình thường, bạn có thể nhấn Next Step để qua bước 3, còn nếu hiện ra dòng chữ màu đỏ thông báo lỗi, bạn phải xem lại file config.php, sửa lại cho đúng thông số database cũng như password.
  -    Cuối cùng, đến bước 13 là hoàn tất việc cài đặt, bạn cần vào File Manager, xóa đi file install.php trong thư mục install.
  -    Gõ địa chỉ http://tenmienweb/forum, bạn sẽ thấy forum đã cài đặt thành công.


  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477469_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-10[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin BtnCenter
  [size]
  [size]

  2. Việt hóa:

  -    Tải bộ ngôn ngữ tiếng Việt (charset UTF-[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Icon_cool dành cho VBB tại: mediafire.com ?ngqtkeybqtohoặc bộ ngôn ngữ tiếng Việt (charset ISO-8859-1) tại: mediafire.com ?5zlizanyzjy.

  -    Trong 2 bộ ngôn ngữ trên, bạn thắc mắc là không biết nên chọn bộ nào? Để xem nên sử dụng bộ ngôn ngữ UTF-8 hay ISO-8859-1, bạn hãy vào Admin CP > Languages & Phrases > Language Manager > chọn Edit Settings tại ngôn ngữ English (US).

  [/size]
  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477470_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-13
  [size]
  [size]

  Khung Settings hiện ra, chú ý đến dòng HTML Character Set, mặc định bạn sẽ thấy là ISO-8859-1, ở đây mình sửa lại thành UTF-8. Xong nhấn Save Changes.

  [/size]
  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477471_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-15
  [size]
  [size]

  Tóm lại, nếu bạn muốn cài ngôn ngữ Việt charset UTF-8 thì trong HTML Character Set bạn cũng phải chọn là UTF-8. Ngược lại, sử dụng ISO- 8859-1 thì HTML Character Set bạn cũng phải chọn là ISO- 8859-1. Nếu ngôn ngữ Việt là UTF-8 còn ngôn ngữ English là ISO-8859-1, bạn sẽ bị lỗi font.

  -    Vào Languages & Phrases > Language Manager > chọn Add New Language, đặt tên cho ngôn ngữ mới là Vietnamese.

  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206
  [/size]
  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477472_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-18
  [size]
  [size]

  -    Vào Languages & Phrases > Download / Upload Languages, tại khung Import Language XML File, nhấn Browse… tìm đến file xml trên máy tính, mục Overwrite Language chọn Vietnamese, mục Ignore Language Version, nên chọn Yes để có thể dùng bộ ngôn ngữ tương thích với các phiên bản VBB khác trên phiên bản VBB bạn đang sử dụng.

  [/size]
  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477473_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-20
  [size]
  [size]

  Lưu ý: Trong file language.xml có vài chỗ điền tên forum là DTNTHB.COM, bạn chỉ việc mở file xml ra, nhấn Ctrl + F, tìm từ khóa là DTNTHB.COM, thay bằng tên forum của bạn.

  -    Để chọn tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định, trong Language Manager, tại ngôn ngữ Vietnamese, nhấn Set Default.

  3. Thay đổi giao diện

  -    Tải giao diện về, bạn sẽ có một thư mục chứa hình ảnh và một file .xml. Upload thư mục chứa hình vào thư mục images trên host (trong trường hợp này là www/forum/images).

  -    Vào Admin CP > Styles & Templates > Style Manager > nhấn Add New Style, điền tên template mới vào.

  [/size]
  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477474_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-22
  [size]
  [size]

  -    Tiếp theo, vào Styles & Templates > Download / Upload Styles, tại khung Import Style XML File, nhấp Browse… chọn đến file xml, mục Merge Into Style, chọn tên template khi nãy bạn vừa tạo, mục Ignore Style Version chọn là Đồng ý nếu template bạn thêm vào dùng cho phiên bản VBB khác.

  [/size]
  [/size]
  [Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin Tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-499206[Hướng dẫn] Tạo Diễn Đàn Với Mã Nguồn vBulletin 1477475_tao-dien-dan-thao-luan-voi-vbulletin-24
  [size]
  [size]


  Bây giờ, bạn hãy vào lại forum, nhìn xuống dưới sẽ thấy có khung chọn template cho forum.

  4. Quản lý bài viết

  -      Tạo một chuyên mục (box) mới: Vào Forums & Moderators > Add New Forum > khi tạo, bạn cần chú ý đến mục Parent Forum (nằm trong chuyên mục lớn khác) và Forum Password (password để truy cập vào chuyên mục).

  -      Cấp quyền truy cập vào từng chuyên mục (Permission): Vào Forums & Moderators > Forum Permissions > Quick Forum Permission Setup > chọn nhóm người dùng và những quyền mà họ có thể làm trên forum như xem bài, tạo chủ đề mới,… Để nhanh chóng hơn, chọn Permission Duplication Tools để sao chép thiết lập permission của box này sang box khác.

  -      Thêm thông báo: Để thêm một chủ đề thông báo trên các chuyên mục tùy chọn, vào Announcement > Post New Announcement.

  -      Thêm một đoạn nội dung bên trên một chuyên mục tùy chọn: vào Notices > Add New Notice.[/size][/size]


  --Chữ ký--

  Blog : http://kenhitvnn.blogspot.com

  Diễn Đàn : http://phanriclub.forum-viet.com/forum

  Kênh YouTuBe
 • tonyhoaivu


  --Chữ ký--

  Blog : http://kenhitvnn.blogspot.com

  Diễn Đàn : http://phanriclub.forum-viet.com/forum

  Kênh YouTuBe
Thông tin tác giả
tonyhoaivu
MEM LV3
Bài viết :
123
Points :
276
Like :
7
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
tonyhoaivu
MEM LV3
Bài viết :
123
Points :
276
Like :
7
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<