[Code] @ Chatbox mặc định được edit lại

 • kun.iam.7
  1. [Code] @ Chatbox mặc định được edit lại
  kun.iam.7 MEM LV1
  giao diện : [Code] @ Chatbox mặc định được edit lại Chatbo10

  Code :

  Code:
  /*---chatbox---*/
  #chatbox_main_options{margin-top:6px}.chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label{color:#999}#chatbox_footer{padding:3px 0}
  #message,#submit_button{border:1px solid #000;border-width:1px;height:24px!important;line-height:22px!important;padding:2px 5px!important}#message{background:#FFF url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/73/81/22/sd2310.png) left center no-repeat;width:510px}#message:hover{background:#FFF}#divstrike{display:none}#chatbox_messenger_form{margin-top:2px}.chatbox-title{font-weight:300;padding:7px 5px 0!important}
  #chatbox_header.main-head{margin:-1px 0 0}
  #chatbox_header.main-head {border-bottom: 10px solid #ccc;padding: 0 1.3em;}
  #chatbox,#chatbox_footer,#chatbox_header.main-head,#chatbox_members{background:url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/64/88/24/main_b10.png)}
  .chatbox-title,.chatbox-title a.chat-title{color:#000}#show_color{display:block!important;height:20px;width:20px}#chatbox_footer #submit_button{background:#000!important;color:#FFF;height:30px!important;padding:4px 8px!important}#chatbox_messenger_form .right:last-child{-webkit-transition:all .3s;bottom:1px;opacity:0;padding:6px;position:absolute;right:700px;transition:all .3s;width:180px}#divcolor img{display:none}#chatbox_messenger_form .right:first-child{color:transparent}#chatbox_messenger_form .right:first-child:hover + .right,#chatbox_messenger_form .right:last-child:hover{opacity:1;right:570px}
  #chatbox_members {
  border-right: 1px solid #ccc;
  bottom: 39px;
  overflow: auto;
  position: absolute;
  top: 30px;
  width: 180px;
  }
  #chatbox_footer {
  border-top: 1px solid #ccc;
  bottom: 0;
  left: 0;
  position: absolute;
  right: 0;
  }
  #chatbox {
  bottom: 39px;
  left: 181px;
  line-height: 10px;
  overflow: auto;
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 30px;
  }
  .chatbox_row_1, .chatbox_row_2 {
  background: url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/64/88/24/main_b10.png);
  color: #adadad;
  }
  #chatbox_members .member-title {
  background-color: #000;
  background-image: none;
  color: #FFFFFF;
  font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  font-size: 12px;
  padding: .5em .25em;
  text-align: center;
  }
  #chatbox_members ul li {
  font-weight: 700;
  }
  /*---chatbox---*/

  Để vào CSS


  --Chữ ký--
  @  2018 -  kun.iam.7
Thông tin tác giả
kun.iam.7
MEM LV1
Bài viết :
13
Points :
31
Like :
2
Punbb
Status :
Hellooooooooo
Xem lý lịch thành viên http://dohoa-vn.ace.st
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<