[Thủ thuật] Xóa bỏ /category/ và slug category cha khỏi đường dẫn category

 • Admin

  Code xóa bỏ /category/ và slug category cha không dùng plugin


  Việc bạn cần làm là copy đoạn code bên dưới vào file functions.php trong theme đang sử dụng sau đó vào update lại permalink tại (Settings -> Permalink -> Save change)


  Code:
  // Remove Parent Category from Child Category URL
  add_filter('term_link', 'devvn_no_category_parents', 1000, 3);
  function devvn_no_category_parents($url, $term, $taxonomy) {
      if($taxonomy == 'category'){
          $term_nicename = $term->slug;
          $url = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $term_nicename, 'category' );
      }
      return $url;
  }
  // Rewrite url mới
  function devvn_no_category_parents_rewrite_rules($flash = false) {
      $terms = get_terms( array(
          'taxonomy' => 'category',
          'post_type' => 'post',
          'hide_empty' => false,
      ));
      if($terms && !is_wp_error($terms)){
          foreach ($terms as $term){
              $term_slug = $term->slug;
              add_rewrite_rule($term_slug.'/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug,'top');
              add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
              add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
          }
      }
      if ($flash == true)
          flush_rewrite_rules(false);
  }
  add_action('init', 'devvn_no_category_parents_rewrite_rules');

  /*Sửa lỗi khi tạo mới category bị 404*/
  function devvn_new_category_edit_success() {
      devvn_no_category_parents_rewrite_rules(true);
  }
  add_action('created_category','devvn_new_category_edit_success');
  add_action('edited_category','devvn_new_category_edit_success');
  add_action('delete_category','devvn_new_category_edit_success');

 • huyvip83
  tốt nhất cứ để nguyên bản chứ sửa chữa có ngày DEL forum....mấy lần thay đổi rồi có vẻ không ổn


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
 • phuot
  @huyvip83 đã viết:tốt nhất cứ để nguyên bản chứ sửa chữa có ngày DEL forum....mấy lần thay đổi rồi có vẻ không ổn
  Del forum ? mã nguồn mở HTML của forumotion này khác với mã nguồn .Php của VBB mà ??

 • Móm Đặc Biệt
  @huyvip83 đã viết:tốt nhất cứ để nguyên bản chứ sửa chữa có ngày DEL forum....mấy lần thay đổi rồi có vẻ không ổn
  Wordpress liên quan gì tới FM mà del forum Smile

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
phuot
MEM LV1
Bài viết :
27
Points :
42
Like :
5
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Móm Đặc Biệt
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<