[Thủ thuật] hiển thị lượt xem bài viết mà không cần plugin

 • Admin
  [Thủ thuật] hiển thị lượt xem bài viết mà không cần plugin Ue4n8ZG


  Thêm mã này vào functions.php


  Code:
  // function to display number of posts.
  function getPostViews($postID){
      $count_key = 'post_views_count';
      $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
      if($count==''){
          delete_post_meta($postID, $count_key);
          add_post_meta($postID, $count_key, '0');
          return "0 View";
      }
      return $count.' Views';
  }
   
  // function to count views.
  function setPostViews($postID) {
      $count_key = 'post_views_count';
      $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
      if($count==''){
          $count = 0;
          delete_post_meta($postID, $count_key);
          add_post_meta($postID, $count_key, '0');
      }else{
          $count++;
          update_post_meta($postID, $count_key, $count);
      }
  }

  Add this code to your single.php file

  Code:
  <?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

  Add this code for display post counter

  Code:
  <?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

  ở flasome thì ở
  \wp-content/themes/flatsome/template-parts/ posts
  \wp-content\themes\flatsome\inc\structure/ structure-posts

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<