[Code] Thống kê trên một dòng cho phpBB3

avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn

Demo.Hướng dẫn

Thêm vào CSS đoạn code sau:
Code:
#page-body p.page-bottom {
        border: 1px solid #ccc;
        padding:5px;
      -webkit-border-radius: 6px;
      -moz-border-radius: 6px;
        border-radius: 6px;
        font-family: Trebuchet MS,Arial,Tahoma;
        display:inline-block;
  margin-left:3px;
        margin-right:auto;
        height: 14px;
        font-weight : normal;
  font-size: 1.2em;
        text-align:left;
  }
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá