[HỎI ĐÁP] Chức năng đăng nhập bằng facebook

 • Kou94
  [HỎI ĐÁP] Chức năng đăng nhập bằng facebook 110

  [HỎI ĐÁP] Chức năng đăng nhập bằng facebook 210

  Demo: http://www.congdongotakuviet.com
  Nick: test123
  Pass: test1234

  Mình không hiểu sao nó vẫn không hiện. Mong mọi người dành ít thời gian để hỗ trợ giúp mình.

  P/s: Tiện thể cho mình hỏi cách hiện button đăng nhập bằng facebook ở 1 nơi bất kỳ luôn nhé.

 • Admin
  Kiểm tra xem có xung đột js với js nào trong forum không

  còn vị trí thì dùng code sau nhé
  Code:

  <script>
    // This is called with the results from from FB.getLoginStatus().
    function statusChangeCallback(response) {
      console.log('statusChangeCallback');
      console.log(response);
      // The response object is returned with a status field that lets the
      // app know the current login status of the person.
      // Full docs on the response object can be found in the documentation
      // for FB.getLoginStatus().
      if (response.status === 'connected') {
        // Logged into your app and Facebook.
        testAPI();
      } else if (response.status === 'not_authorized') {
        // The person is logged into Facebook, but not your app.
        document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
          'into this app.';
      } else {
        // The person is not logged into Facebook, so we're not sure if
        // they are logged into this app or not.
        document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
          'into Facebook.';
      }
    }

    // This function is called when someone finishes with the Login
    // Button.  See the onlogin handler attached to it in the sample
    // code below.
    function checkLoginState() {
      FB.getLoginStatus(function(response) {
        statusChangeCallback(response);
      });
    }

    window.fbAsyncInit = function() {
    FB.init({
      appId      : '123456789',
      cookie    : true,  // enable cookies to allow the server to access
                          // the session
      xfbml      : true,  // parse social plugins on this page
      version    : 'v2.1' // use version 2.1
    });

    // Now that we've initialized the JavaScript SDK, we call
    // FB.getLoginStatus().  This function gets the state of the
    // person visiting this page and can return one of three states to
    // the callback you provide.  They can be:
    //
    // 1. Logged into your app ('connected')
    // 2. Logged into Facebook, but not your app ('not_authorized')
    // 3. Not logged into Facebook and can't tell if they are logged into
    //    your app or not.
    //
    // These three cases are handled in the callback function.

    FB.getLoginStatus(function(response) {
      statusChangeCallback(response);
    });

    };

    // Load the SDK asynchronously
    (function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

    // Here we run a very simple test of the Graph API after login is
    // successful.  See statusChangeCallback() for when this call is made.
    function testAPI() {
      console.log('Welcome!  Fetching your information.... ');
      FB.api('/me', function(response) {
        console.log('Successful login for: ' + response.name);
        document.getElementById('status').innerHTML =
          'Chào mừng: ' + response.name + '!';
      });
    }
  </script>
    <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="" login_text="Đăng nhập bằng tài khoản FaceBook" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="app_id=123456789&container_width=0&locale=vi_VN&login_text=%C4%90%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%B1ng%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20FaceBook&sdk=joey&size=large"></fb:login-button>

  Tìm tất cả id 123456789 thành id của bạn nhé


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
Kou94
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<