[Hướng dẫn] sử dụng scroll animation ( hiệu ứng di chuyển khi cuộn trang)

 • the_dav

  Sử dụng scroll animation ( hiệu ứng di chuyển khi cuộn trang)


  Demo:

  Hiệu ứng croll animation chắc cũng không còn lạ với các ae hay thiết kế landingpage . hiệu ứng này làm website của các bạn thêm chuyên nghiệp hơn khi mỗi lần scroll (cuộn trang) là lại có hiệu ứng di chuyển.

  Đây là chức năng phát triển thêm vì vậy mình sẽ không viết chi tiết quá. các bạn tự tìm hiểu nhé.
  Về cơ bản sẽ có 2 loại là scrollMouse ( croll đến đâu hiện đến đó, scroll qua thì nó lại thực hiện làn nữa)
  scrollMouse1 thì nó sẽ thực hiện hiệu ứng cho đến khi các bạn f5 ( tải lại trang ) mới thực hiện tiếp

  css


  Code:
  .slideUp{animation-name:slideUp;-webkit-animation-name:slideUp;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease;-webkit-animation-timing-function:ease;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideUp{0%{transform:translateY(100%);}
  50%{transform:translateY(-8%);}
  65%{transform:translateY(4%);}
  80%{transform:translateY(-4%);}
  95%{transform:translateY(2%);}
  100%{transform:translateY(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideUp{0%{-webkit-transform:translateY(100%);}
  50%{-webkit-transform:translateY(-8%);}
  65%{-webkit-transform:translateY(4%);}
  80%{-webkit-transform:translateY(-4%);}
  95%{-webkit-transform:translateY(2%);}
  100%{-webkit-transform:translateY(0%);}
  }
  .slideLeft{animation-name:slideLeft;-webkit-animation-name:slideLeft;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .thaiha{animation-name:slideLeft;-webkit-animation-name:slideLeft;animation-duration:2s;-webkit-animation-duration:2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideLeft{0%{transform:translateX(150%);}
  50%{transform:translateX(-8%);}
  65%{transform:translateX(4%);}
  80%{transform:translateX(-4%);}
  95%{transform:translateX(2%);}
  100%{transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideLeft{0%{-webkit-transform:translateX(150%);}
  50%{-webkit-transform:translateX(-8%);}
  65%{-webkit-transform:translateX(4%);}
  80%{-webkit-transform:translateX(-4%);}
  95%{-webkit-transform:translateX(2%);}
  100%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  .slideRight{animation-name:slideRight;-webkit-animation-name:slideRight;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideRight{0%{transform:translateX(-150%);}
  50%{transform:translateX(8%);}
  65%{transform:translateX(-4%);}
  80%{transform:translateX(4%);}
  95%{transform:translateX(-2%);}
  100%{transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideRight{0%{-webkit-transform:translateX(-150%);}
  50%{-webkit-transform:translateX(8%);}
  65%{-webkit-transform:translateX(-4%);}
  80%{-webkit-transform:translateX(4%);}
  95%{-webkit-transform:translateX(-2%);}
  100%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  .slideExpandUp{animation-name:slideExpandUp;-webkit-animation-name:slideExpandUp;animation-duration:1.6s;-webkit-animation-duration:1.6s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease -out;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideExpandUp{0%{opacity:0;transform:translateY(100%) scaleX(0.5);}
  30%{transform:translateY(-8%) scaleX(0.5);}
  40%{transform:translateY(2%) scaleX(0.5);}
  50%{transform:translateY(0%) scaleX(1.1);}
  60%{transform:translateY(0%) scaleX(0.9);}
  70%{transform:translateY(0%) scaleX(1.05);}
  80%{transform:translateY(0%) scaleX(0.95);}
  90%{transform:translateY(0%) scaleX(1.02);}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%) scaleX(1);}
  }
  @-webkit-keyframes slideExpandUp{0%{opacity:0;transform:translateY(100%) scaleX(0.5);}
  30%{transform:translateY(-8%) scaleX(0.5);}
  40%{transform:translateY(2%) scaleX(0.5);}
  50%{transform:translateY(0%) scaleX(1.1);}
  60%{transform:translateY(0%) scaleX(0.9);}
  70%{transform:translateY(0%) scaleX(1.05);}
  80%{transform:translateY(0%) scaleX(0.95);}
  90%{transform:translateY(0%) scaleX(1.02);}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%) scaleX(1);}
  }
  .expandUp{animation-name:expandUp;-webkit-animation-name:expandUp;animation-duration:0.7s;-webkit-animation-duration:0.7s;animation-timing-function:ease;-webkit-animation-timing-function:ease;visibility:visible !important;}
  @keyframes expandUp{0%{opacity:0;transform:translateY(100%) scale(0.6) scaleY(0.5);}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%) scale(1) scaleY(1);}
  }
  @-webkit-keyframes expandUp{0%{opacity:0;transform:translateY(100%) scale(0.6) scaleY(0.5);}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%) scale(1) scaleY(1);}
  }
  .expandOpen{animation-name:expandOpen;-webkit-animation-name:expandOpen;animation-duration:1.2s;-webkit-animation-duration:1.2s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes expandOpen{0%{transform:scale(1.8);}
  50%{transform:scale(0.95);}
  80%{transform:scale(1.05);}
  90%{transform:scale(0.98);}
  100%{transform:scale(1);}
  }
  @-webkit-keyframes expandOpen{0%{-webkit-transform:scale(1.8);}
  50%{-webkit-transform:scale(0.95);}
  80%{-webkit-transform:scale(1.05);}
  90%{-webkit-transform:scale(0.98);}
  100%{-webkit-transform:scale(1);}
  }
  .bigEntrance{animation-name:bigEntrance;-webkit-animation-name:bigEntrance;animation-duration:1.6s;-webkit-animation-duration:1.6s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes bigEntrance{0%{transform:scale(0.3) rotate(6deg) translateX(-30%) translateY(30%);opacity:0.2;}
  30%{transform:scale(1.03) rotate(-2deg) translateX(2%) translateY(-2%);opacity:1;}
  45%{transform:scale(0.98) rotate(1deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  60%{transform:scale(1.01) rotate(-1deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  75%{transform:scale(0.99) rotate(1deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  90%{transform:scale(1.01) rotate(0deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  100%{transform:scale(1) rotate(0deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  }
  @-webkit-keyframes bigEntrance{0%{-webkit-transform:scale(0.3) rotate(6deg) translateX(-30%) translateY(30%);opacity:0.2;}
  30%{-webkit-transform:scale(1.03) rotate(-2deg) translateX(2%) translateY(-2%);opacity:1;}
  45%{-webkit-transform:scale(0.98) rotate(1deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  60%{-webkit-transform:scale(1.01) rotate(-1deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  75%{-webkit-transform:scale(0.99) rotate(1deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  90%{-webkit-transform:scale(1.01) rotate(0deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  100%{-webkit-transform:scale(1) rotate(0deg) translateX(0%) translateY(0%);opacity:1;}
  }
  .hatch{animation-name:hatch;-webkit-animation-name:hatch;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;transform-origin:50% 100%;-ms-transform-origin:50% 100%;-webkit-transform-origin:50% 100%;visibility:visible !important;}
  .hatch2{animation-name:hatch;-webkit-animation-name:hatch;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;transform-origin:50% 100%;-ms-transform-origin:50% 100%;-webkit-transform-origin:50% 100%;visibility:visible !important;}
  @keyframes hatch{0%{opacity:0;transform:rotate(0deg) scaleY(0.6);}
  20%{transform:rotate(-2deg) scaleY(1.05);}
  35%{transform:rotate(2deg) scaleY(1);}
  50%{opacity:0.1;transform:rotate(-2deg);}
  65%{transform:rotate(1deg);}
  80%{transform:rotate(-1deg);}
  100%{opacity:1;transform:rotate(0deg);}
  }
  @-webkit-keyframes hatch{0%{opacity:0;transform:rotate(0deg) scaleY(0.6);}
  20%{transform:rotate(-2deg) scaleY(1.05);}
  35%{transform:rotate(2deg) scaleY(1);}
  50%{opacity:0.1;transform:rotate(-2deg);}
  65%{transform:rotate(1deg);}
  80%{transform:rotate(-1deg);}
  100%{opacity:1;transform:rotate(0deg);}
  }
  .bounce{animation-name:bounce;-webkit-animation-name:bounce;animation-duration:1.6s;-webkit-animation-duration:1.6s;animation-timing-function:ease;-webkit-animation-timing-function:ease;transform-origin:50% 100%;-ms-transform-origin:50% 100%;-webkit-transform-origin:50% 100%;}
  @keyframes bounce{0%{transform:translateY(0%) scaleY(0.6);}
  60%{transform:translateY(-100%) scaleY(1.1);}
  70%{transform:translateY(0%) scaleY(0.95) scaleX(1.05);}
  80%{transform:translateY(0%) scaleY(1.05) scaleX(1);}
  90%{transform:translateY(0%) scaleY(0.95) scaleX(1);}
  100%{transform:translateY(0%) scaleY(1) scaleX(1);}
  }
  @-webkit-keyframes bounce{0%{-webkit-transform:translateY(0%) scaleY(0.6);}
  60%{-webkit-transform:translateY(-100%) scaleY(1.1);}
  70%{-webkit-transform:translateY(0%) scaleY(0.95) scaleX(1.05);}
  80%{-webkit-transform:translateY(0%) scaleY(1.05) scaleX(1);}
  90%{-webkit-transform:translateY(0%) scaleY(0.95) scaleX(1);}
  100%{-webkit-transform:translateY(0%) scaleY(1) scaleX(1);}
  }
  .pulse{animation-name:pulse;-webkit-animation-name:pulse;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-iteration-count:infinite;}
  @keyframes pulse{0%{transform:scale(0.9);opacity:0.7;}
  50%{transform:scale(1);opacity:1;}
  100%{transform:scale(0.9);opacity:0.7;}
  }
  @-webkit-keyframes pulse{0%{-webkit-transform:scale(0.95);opacity:0.7;}
  50%{-webkit-transform:scale(1);opacity:1;}
  100%{-webkit-transform:scale(0.95);opacity:0.7;}
  }
  .floating{animation-name:floating;-webkit-animation-name:floating;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-iteration-count:infinite;}
  @keyframes floating{0%{transform:translateY(0%);}
  50%{transform:translateY(8%);}
  100%{transform:translateY(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes floating{0%{-webkit-transform:translateY(0%);}
  50%{-webkit-transform:translateY(8%);}
  100%{-webkit-transform:translateY(0%);}
  }
  .tossing{animation-name:tossing;-webkit-animation-name:tossing;animation-duration:2.5s;-webkit-animation-duration:2.5s;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-iteration-count:infinite;}
  @keyframes tossing{0%{transform:rotate(-4deg);}
  50%{transform:rotate(4deg);}
  100%{transform:rotate(-4deg);}
  }
  @-webkit-keyframes tossing{0%{-webkit-transform:rotate(-4deg);}
  50%{-webkit-transform:rotate(4deg);}
  100%{-webkit-transform:rotate(-4deg);}
  }
  .pullUp{animation-name:pullUp;-webkit-animation-name:pullUp;animation-duration:1.1s;-webkit-animation-duration:1.1s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;transform-origin:50% 100%;-ms-transform-origin:50% 100%;-webkit-transform-origin:50% 100%;}
  @keyframes pullUp{0%{transform:scaleY(0.1);}
  40%{transform:scaleY(1.02);}
  60%{transform:scaleY(0.98);}
  80%{transform:scaleY(1.01);}
  100%{transform:scaleY(0.98);}
  80%{transform:scaleY(1.01);}
  100%{transform:scaleY(1);}
  }
  @-webkit-keyframes pullUp{0%{-webkit-transform:scaleY(0.1);}
  40%{-webkit-transform:scaleY(1.02);}
  60%{-webkit-transform:scaleY(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleY(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleY(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleY(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleY(1);}
  }
  .pullDown{animation-name:pullDown;-webkit-animation-name:pullDown;animation-duration:1.1s;-webkit-animation-duration:1.1s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;transform-origin:50% 0%;-ms-transform-origin:50% 0%;-webkit-transform-origin:50% 0%;}
  .pullDown1{visibility:visible !important;animation-name:pullDown1;-webkit-animation-name:pullDown1;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;transform-origin:50% 0%;-ms-transform-origin:50% 0%;-webkit-transform-origin:50% 0%;}
  @keyframes pullDown{0%{transform:scaleY(0.1);}
  40%{transform:scaleY(1.02);}
  60%{transform:scaleY(0.98);}
  80%{transform:scaleY(1.01);}
  100%{transform:scaleY(0.98);}
  80%{transform:scaleY(1.01);}
  100%{transform:scaleY(1);}
  }
  @-webkit-keyframes pullDown{0%{-webkit-transform:scaleY(0.1);}
  40%{-webkit-transform:scaleY(1.02);}
  60%{-webkit-transform:scaleY(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleY(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleY(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleY(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleY(1);}
  }
  @keyframes pullDown1{0%{opacity:0;transform:scaleY(0.1);}
  90%{opacity:0.4;transform:scaleY(1.08);}
  100%{transform:scaleY(1);}
  }
  @-webkit-keyframes pullDown1{0%{opacity:0;-webkit-transform:scaleY(0.1);}
  90%{opacity:0.4;-webkit-transform:scaleY(1.08);}
  100%{-webkit-transform:scaleY(1);}
  }
  .stretchLeft{animation-name:stretchLeft;-webkit-animation-name:stretchLeft;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;transform-origin:100% 0%;-ms-transform-origin:100% 0%;-webkit-transform-origin:100% 0%;}
  @keyframes stretchLeft{0%{transform:scaleX(0.3);}
  40%{transform:scaleX(1.02);}
  60%{transform:scaleX(0.98);}
  80%{transform:scaleX(1.01);}
  100%{transform:scaleX(0.98);}
  80%{transform:scaleX(1.01);}
  100%{transform:scaleX(1);}
  }
  @-webkit-keyframes stretchLeft{0%{-webkit-transform:scaleX(0.3);}
  40%{-webkit-transform:scaleX(1.02);}
  60%{-webkit-transform:scaleX(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleX(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleX(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleX(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleX(1);}
  }
  .stretchRight{visibility:visible !important;animation-name:stretchRight;-webkit-animation-name:stretchRight;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;transform-origin:0% 0%;-ms-transform-origin:0% 0%;-webkit-transform-origin:0% 0%;}
  @keyframes stretchRight{0%{opacity:0;transform:scaleX(0.5);}
  40%{transform:scaleX(1.01);}
  60%{transform:scaleX(0.98);}
  80%{transform:scaleX(1.01);}
  100%{transform:scaleX(0.98);}
  80%{transform:scaleX(1);}
  100%{opacity:1;transform:scaleX(1);}
  }
  @-webkit-keyframes stretchRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:scaleX(0.5);}
  40%{-webkit-transform:scaleX(1.01);}
  60%{-webkit-transform:scaleX(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleX(1.01);}
  100%{-webkit-transform:scaleX(0.98);}
  80%{-webkit-transform:scaleX(1);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:scaleX(1);}
  }
  .open{animation-name:open;-webkit-animation-name:open;animation-duration:0s;-webkit-animation-duration:0s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes open{0%{transform:scale(1.8);}
  50%{transform:scale(0.95);}
  80%{transform:scale(1.05);}
  90%{transform:scale(0.98);}
  100%{transform:scale(1);}
  }
  @-webkit-keyframes open{0%{-webkit-transform:scale(1.8);}
  50%{-webkit-transform:scale(0.95);}
  80%{-webkit-transform:scale(1.05);}
  90%{-webkit-transform:scale(0.98);}
  100%{-webkit-transform:scale(1);}
  }
  .bacsi{animation-name:bigEntrance;animation-duration:1s;animation-iteration-count:1;animation-fill-mode:backwards;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-name:bigEntrance;-webkit-animation-duration:1s;-webkit-animation-iteration-count:1;-webkit-animation-fill-mode:backwards;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @-webkit-keyframes bacsi{from{bottom:-150px;opacity:0;}
  to{bottom:0;opacity:1;}
  }
  @keyframes bacsi{from{bottom:-150px;opacity:0;}
  to{bottom:0;opacity:1;}
  }
  .fadeIn{animation-name:fadeIn;-webkit-animation-name:fadeIn;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes fadeIn{0%{transform:scale(0);opacity:0.0;}
  60%{transform:scale(1.1);}
  80%{transform:scale(0.9);opacity:1;}
  100%{transform:scale(1);opacity:1;}
  }
  @-webkit-keyframes fadeIn{0%{-webkit-transform:scale(0);opacity:0.0;}
  60%{-webkit-transform:scale(1.1);}
  80%{-webkit-transform:scale(0.9);opacity:1;}
  100%{-webkit-transform:scale(1);opacity:1;}
  }
  .slideRight{animation-name:slideRight;-webkit-animation-name:slideRight;animation-duration:0.8s;-webkit-animation-duration:0.8s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideRight{0%{opacity:0;transform:translateX(-150%);}
  50%{transform:translateX(8%);}
  65%{transform:translateX(-4%);}
  80%{transform:translateX(4%);}
  95%{transform:translateX(-2%);}
  100%{opacity:1;transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-150%);}
  50%{-webkit-transform:translateX(8%);}
  65%{-webkit-transform:translateX(-4%);}
  80%{-webkit-transform:translateX(4%);}
  95%{-webkit-transform:translateX(-2%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes zoomIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale3d(.3, .3, .3);transform:scale3d(.3, .3, .3);}
  50%{opacity:1;}
  }
  @keyframes zoomIn{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale3d(.3, .3, .3);transform:scale3d(.3, .3, .3);}
  50%{opacity:1;}
  }
  .zoomIn{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn1{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:0.3s;-webkit-animation-duration:0.3s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn2{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:0.5s;-webkit-animation-duration:0.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn3{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:0.8s;-webkit-animation-duration:0.8s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn4{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:1.1s;-webkit-animation-duration:1.1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn5{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:1.3s;-webkit-animation-duration:1.3s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn6{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn7{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:1.7s;-webkit-animation-duration:1.7s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn8{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:1.9s;-webkit-animation-duration:1.9s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn9{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:2.1s;-webkit-animation-duration:2.1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomIn10{-webkit-animation-name:zoomIn;animation-name:zoomIn;animation-duration:2.3s;-webkit-animation-duration:2.3s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomInRight{-webkit-animation-name:zoomInRight;animation-name:zoomInRight;animation-duration:1.2s;-webkit-animation-duration:1.2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @-webkit-keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);}
  80%{opacity:0.5;}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none;}
  }
  @keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);}
  80%{opacity:0.5;}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none;}
  }
  .fadeInUp{-webkit-animation-name:fadeInUp;animation-name:fadeInUp;animation-duration:1.2s;-webkit-animation-duration:1.2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomInRight1{-webkit-animation-name:zoomInRight;animation-name:zoomInRight;animation-duration:0.5s;-webkit-animation-duration:0.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomInRight2{-webkit-animation-name:zoomInRight;animation-name:zoomInRight;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomInRight3{-webkit-animation-name:zoomInRight;animation-name:zoomInRight;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomInRight4{-webkit-animation-name:zoomInRight;animation-name:zoomInRight;animation-duration:2s;-webkit-animation-duration:2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .zoomInRight5{-webkit-animation-name:zoomInRight;animation-name:zoomInRight;animation-duration:2.5s;-webkit-animation-duration:2.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @-webkit-keyframes zoomInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale3d(.1, .1, .1) translate3d(1000px, 0, 0);transform:scale3d(.1, .1, .1) translate3d(1000px, 0, 0);-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier(0.550, 0.055, 0.675, 0.190);animation-timing-function:cubic-bezier(0.550, 0.055, 0.675, 0.190);}
  60%{opacity:0.1;-webkit-transform:scale3d(.475, .475, .475) translate3d(-10px, 0, 0);transform:scale3d(.475, .475, .475) translate3d(-10px, 0, 0);-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1);animation-timing-function:cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1);}
  }
  @keyframes zoomInRight{0%{opacity:0;-webkit-transform:scale3d(.1, .1, .1) translate3d(1000px, 0, 0);transform:scale3d(.1, .1, .1) translate3d(1000px, 0, 0);-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier(0.550, 0.055, 0.675, 0.190);animation-timing-function:cubic-bezier(0.550, 0.055, 0.675, 0.190);}
  60%{opacity:0.1;-webkit-transform:scale3d(.475, .475, .475) translate3d(-10px, 0, 0);transform:scale3d(.475, .475, .475) translate3d(-10px, 0, 0);-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1);animation-timing-function:cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1);}
  }
  @-webkit-keyframes rotateInDownLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate3d(0, 0, 1, -15deg);transform:rotate3d(0, 0, 1, -15deg);opacity:0;}
  100%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:none;transform:none;opacity:0.5;}
  }
  @keyframes rotateInDownLeft{0%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:rotate3d(0, 0, 1, -15deg);transform:rotate3d(0, 0, 1, -15deg);opacity:0;}
  100%{-webkit-transform-origin:left bottom;transform-origin:left bottom;-webkit-transform:none;transform:none;opacity:0.5;}
  }
  .rotateInDownLeft{-webkit-animation-name:rotateInDownLeft;animation-name:rotateInDownLeft;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @-webkit-keyframes rotateInDownRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate3d(0, 0, 1, 15deg);transform:rotate3d(0, 0, 1, 15deg);opacity:0;}
  100%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:none;transform:none;opacity:1;}
  }
  @keyframes rotateInDownRight{0%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:rotate3d(0, 0, 1, 15deg);transform:rotate3d(0, 0, 1, 15deg);opacity:0;}
  100%{-webkit-transform-origin:right bottom;transform-origin:right bottom;-webkit-transform:none;transform:none;opacity:1;}
  }
  .rotateInDownRight{-webkit-animation-name:rotateInDownRight;animation-name:rotateInDownRight;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @-webkit-keyframes rotateIn{0%{-webkit-transform-origin:center;transform-origin:center;-webkit-transform:rotate3d(0, 0, 1, -200deg);transform:rotate3d(0, 0, 1, -200deg);opacity:0;}
  100%{-webkit-transform-origin:center;transform-origin:center;-webkit-transform:none;transform:none;opacity:1;}
  }
  @keyframes rotateIn{0%{-webkit-transform-origin:center;transform-origin:center;-webkit-transform:rotate3d(0, 0, 1, -200deg);transform:rotate3d(0, 0, 1, -200deg);opacity:0;}
  100%{-webkit-transform-origin:center;transform-origin:center;-webkit-transform:none;transform:none;opacity:1;}
  }
  .rotateIn{-webkit-animation-name:rotateIn;animation-name:rotateIn;animation-duration:0.5s;-webkit-animation-duration:0.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @-webkit-keyframes lightSpeedIn{0%{-webkit-transform:translate3d(-100%, 0, 0) skewX(-30deg);transform:translate3d(-100%, 0, 0) skewX(-30deg);opacity:0;}
  60%{-webkit-transform:skewX(20deg);transform:skewX(20deg);opacity:0.3;}
  80%{-webkit-transform:skewX(-5deg);transform:skewX(-5deg);}
  100%{-webkit-transform:none;transform:none;opacity:1;}
  }
  @keyframes lightSpeedIn{0%{-webkit-transform:translate3d(-100%, 0, 0) skewX(-30deg);transform:translate3d(-100%, 0, 0) skewX(-30deg);opacity:0;}
  60%{-webkit-transform:skewX(20deg);transform:skewX(20deg);opacity:0.3;}
  80%{-webkit-transform:skewX(-5deg);transform:skewX(-5deg);}
  100%{-webkit-transform:none;transform:none;opacity:1;}
  }
  .lightSpeedIn{-webkit-animation-name:lightSpeedIn;animation-name:lightSpeedIn;animation-duration:1.8s;-webkit-animation-duration:1.8s;-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out;visibility:visible !important;}
  .benhphukhoa{position:relative;animation-name:slideDown;-webkit-animation-name:slideDown;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease;-webkit-animation-timing-function:ease;visibility:visible !important;}
  .down{position:relative;animation-name:slideDown2;-webkit-animation-name:slideDown2;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease;-webkit-animation-timing-function:ease;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideDown{0%{opacity:0;transform:translateY(-100%);}
  50%{transform:translateY(8%);}
  65%{transform:translateY(-4%);}
  80%{transform:translateY(4%);}
  95%{transform:translateY(-2%);}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-100%);}
  50%{-webkit-transform:translateY(8%);}
  65%{-webkit-transform:translateY(-4%);}
  80%{-webkit-transform:translateY(4%);}
  95%{-webkit-transform:translateY(-2%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0%);}
  }
  @keyframes slideDown2{0%{opacity:0;transform:translateY(-50%);}
  65%{opacity:0.2;}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideDown2{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-50%);}
  65%{opacity:0.2;}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0%);}
  }
  @keyframes checkbox{0%{opacity:0;height:0;}
  99%{opacity:0;}
  100%{opacity:1;height:auto;}
  }
  @-webkit-keyframes checkbox{0%{opacity:0;height:0;}
  99%{opacity:0;}
  100%{opacity:1;height:auto;}
  }
  .imgbannerleft1{animation-name:imgbannerleft;-webkit-animation-name:imgbannerleft;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes imgbannerleft{0%{opacity:0;height:0;}
  80%{opacity:0;}
  100%{opacity:1;height:auto;}
  }
  @-webkit-keyframes imgbannerleft{0%{opacity:0;height:0;}
  80%{opacity:0;}
  100%{opacity:1;height:auto;}
  }
  .imgbannerleft2{animation-name:imgbannerleft;-webkit-animation-name:imgbannerleft;animation-duration:1.8s;-webkit-animation-duration:1.8s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;}
  .imgbannerleft3{animation-name:imgbannerleft;-webkit-animation-name:imgbannerleft;animation-duration:2.7s;-webkit-animation-duration:2.7s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;}
  .imgbannerleft4{animation-name:imgbannerleft;-webkit-animation-name:imgbannerleft;animation-duration:3.7s;-webkit-animation-duration:3.7s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;}
  .tuvand{animation-name:tuvand;animation-duration:3s;animation-iteration-count:1;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-name:tuvand;-webkit-animation-duration:3s;-webkit-animation-iteration-count:1;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes tuvand{0%{opacity:0;}
  80%{opacity:0.1;transform:scale(0.5);}
  100%{opacity:0;transform:scale(1);}
  }
  @-webkit-keyframes tuvand{0%{opacity:0;}
  80%{opacity:0.1;-webkit-transform:scale(0.5);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1);}
  }
  .tuvana{animation-name:stretchRight;animation-duration:2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-name:stretchRight;-webkit-animation-duration:2s;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .hieuungh3{animation-name:hatch;-webkit-animation-name:hatch;animation-duration:0.5s;-webkit-animation-duration:0.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;transform-origin:50% 100%;-ms-transform-origin:50% 100%;-webkit-transform-origin:50% 100%;visibility:visible !important;}
  .tuvanb{animation-name:tuvanb;-webkit-animation-name:tuvanb;animation-duration:3s;-webkit-animation-duration:3s;animation-timing-function:ease;-webkit-animation-timing-function:ease;visibility:visible !important;}
  @keyframes tuvanb{0%{opacity:0;transform:translateY(100%);}
  50%{transform:translateY(-8%);}
  65%{transform:translateY(4%);}
  80%{transform:translateY(-4%);}
  95%{transform:translateY(2%);}
  100%{opacity:1;transform:translateY(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes tuvanb{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(100%);}
  50%{-webkit-transform:translateY(-8%);}
  65%{-webkit-transform:translateY(4%);}
  80%{-webkit-transform:translateY(-4%);}
  95%{-webkit-transform:translateY(2%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0%);}
  }
  .slideLeftimg{animation-name:slideLeftimg;-webkit-animation-name:slideLeftimg;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideLeftimg{0%{transform:translateX(150%);}
  50%{transform:translateX(-4%);}
  65%{transform:translateX(0%);}
  80%{transform:translateX(0%);}
  95%{transform:translateX(0%);}
  100%{transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideLeftimg{0%{-webkit-transform:translateX(150%);}
  50%{-webkit-transform:translateX(-4%);}
  65%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  80%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  95%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  100%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  .slideLeft1{animation-name:slideLeft2;-webkit-animation-name:slideLeft2;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .slideLeft2{animation-name:slideLeft2;-webkit-animation-name:slideLeft2;animation-duration:2s;-webkit-animation-duration:2s;animation-timing-function:linear;-webkit-animation-timing-function:linear;visibility:visible !important;}
  .slideLeft3{animation-name:slideLeft2;-webkit-animation-name:slideLeft2;animation-duration:3s;-webkit-animation-duration:3s;animation-timing-function:linear;-webkit-animation-timing-function:linear;visibility:visible !important;}
  @keyframes slideLeft2{0%{opacity:0;transform:translateX(150%);}
  50%{opacity:0.2;transform:translateX(-4%);}
  65%{transform:translateX(0%);}
  80%{transform:translateX(0%);}
  95%{transform:translateX(0%);}
  100%{opacity:1;transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes slideLeft2{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(150%);}
  50%{opacity:0.2;-webkit-transform:translateX(-4%);}
  65%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  80%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  95%{-webkit-transform:translateX(0%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  .display-img{animation-name:display;-webkit-animation-name:display;animation-duration:0.5s;-webkit-animation-duration:0.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .display1{animation-name:display;-webkit-animation-name:display;animation-duration:1.2s;-webkit-animation-duration:1.2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .show{animation-name:display;-webkit-animation-name:display;animation-duration:0.7s;-webkit-animation-duration:0.7s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .show1{animation-name:display;-webkit-animation-name:display;animation-duration:1.2s;-webkit-animation-duration:1.2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes display{0%{opacity:0;}
  50%{opacity:0;}
  100%{opacity:1;}
  }
  @-webkit-keyframes display{0%{opacity:0;}
  50%{opacity:0;}
  100%{opacity:1;}
  }
  .hieuung1{animation-name:hieuung2;-webkit-animation-name:hieuung2;animation-duration:0.5s;-webkit-animation-duration:0.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .hieuung2{animation-name:hieuung2;-webkit-animation-name:hieuung2;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .hieuung3{animation-name:hieuung2;-webkit-animation-name:hieuung2;animation-duration:1.4s;-webkit-animation-duration:1.4s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .hieuung4{animation-name:hieuung2;-webkit-animation-name:hieuung2;animation-duration:2s;-webkit-animation-duration:2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .hieuung5{animation-name:hieuung2;-webkit-animation-name:hieuung2;animation-duration:2.5s;-webkit-animation-duration:2.5s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .run-right1{animation-name:hieuung1;-webkit-animation-name:hieuung1;animation-duration:0.6s;-webkit-animation-duration:0.6s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .run-right2{animation-name:hieuung1;-webkit-animation-name:hieuung1;animation-duration:1.1s;-webkit-animation-duration:1.1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .run-right3{animation-name:hieuung1;-webkit-animation-name:hieuung1;animation-duration:1.6s;-webkit-animation-duration:1.6s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .run-right4{animation-name:hieuung1;-webkit-animation-name:hieuung1;animation-duration:2s;-webkit-animation-duration:2s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  @keyframes hieuung1{0%{opacity:0;transform:translateX(100%);}
  0%{opacity:0;}
  50%{opacity:0.3;transform:translateX(100%);}
  100%{opacity:1;transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes hieuung1{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(100%);}
  0%{opacity:0;}
  50%{opacity:0.3;-webkit-transform:translateX(100%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  @keyframes hieuung2{0%{opacity:0;transform:translateX(-100%);}
  0%{opacity:0;}
  50%{opacity:0.3;transform:translateX(-100%);}
  100%{opacity:1;transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes hieuung2{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-100%);}
  0%{opacity:0;}
  50%{opacity:0.3;transform:translateX(-100%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0%);}
  }
  .content-img2{animation-name:pic2;-webkit-animation-name:pic2;animation-duration:1s;-webkit-animation-duration:1s;animation-timing-function:ease-in-out;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;visibility:visible !important;}
  .pullUp2{animation-name:pullUp2;-webkit-animation-name:pullUp2;animation-duration:2s;-webkit-animation-duration:2s;animation-timing-function:ease-out;-webkit-animation-timing-function:ease-out;transform-origin:50% 100%;-ms-transform-origin:50% 100%;-webkit-transform-origin:50% 100%;}
  @keyframes pullUp2{0%{opacity:0;transform:scaleY(0.1);}
  50%{opacity:0.1;}
  100%{opacity:1;transform:scaleY(1);}
  }
  @-webkit-keyframes pullUp2{0%{opacity:0;-webkit-transform:scaleY(0.1);}
  50%{opacity:0.1;}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:scaleY(1);}
  }
  @keyframes pic2{0%{opacity:0;transform:translateX(-150%);}
  100%{opacity:1;transform:translateX(0%);}
  }
  @-webkit-keyframes pic2{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateX(-150%);}
  100%{opacity:1;-webkit-transform:translateX(0%);}
  }

  Jquery

  Code:
  function scrollMouse(classFirst, nameClassAdd) {
      $(classFirst).addClass('hidden');
      $(classFirst).each(function() {
          var spaceTop = $(this).offset().top;
          var chieucao = $(this).height();
          var spaceBottom = $(document).height() - $(this).offset().top - chieucao;
          var scrollBottom = $(document).height() + $(window).height() - $(window).scrollTop();
          var scrollSpaceTop = $(window).scrollTop();
          if ((spaceBottom < scrollBottom - $(window).height()) && (spaceTop < scrollSpaceTop + $(window).height())) {
              $(this).addClass(nameClassAdd);
          }
          else{
              $(this).removeClass(nameClassAdd);
          }
      });
  }
  function scrollMouse1(classFirst, nameClassAdd) {
      $(classFirst).addClass('hidden');
      $(classFirst).each(function() {
          var spaceTop = $(this).offset().top;
          var chieucao = $(this).height();
          var spaceBottom = $(document).height() - $(this).offset().top - chieucao;
          var scrollBottom = $(document).height() + $(window).height() - $(window).scrollTop();
          var scrollSpaceTop = $(window).scrollTop();
          if ((spaceBottom < scrollBottom - $(window).height()) && (spaceTop < scrollSpaceTop + $(window).height())) {
              $(this).addClass(nameClassAdd);
          }
      });
  }
  var width = $(window).width();
  if (width > 767) {
      $(window).scroll(function() {
          scrollMouse1('.topiclist li', 'slideLeft3');
          scrollMouse('.messageContent .lightbox', 'hieuung4');
      });
  }

  Cách sử dụng như sau


  Code:
  var width = $(window).width();
  if (width > 767) {
      $(window).scroll(function() {
          scrollMouse1('.tenclass', 'slideLeft3');
          scrollMouse('.tenclass .lightbox', 'hieuung4');
      });
  }

  Đoạn cuối js như này có 2 loại scrollMouse và scrollMouse1 ( mình đã nói ở trên)
  scrollMouse sẽ chọn class nào co class là "tenclass" thì sẽ thêm hiệu ứng vào. hiệu ứng thì ở css rùi các
  bạn tự tìm hiểu hoặc xem ở đây :
  Code:
   https://daneden.github.io/animate.css/

  ở hotrofm thì mình dùng hiệu ứng scrollMouse1 chọn đối tượng class là .topiclist li

  [Hướng dẫn] sử dụng scroll animation ( hiệu ứng di chuyển khi cuộn trang) Fv4bfJb

  Thì mình sẽ viết là
  Code:
  var width = $(window).width();
  if (width > 767) {
      $(window).scroll(function() {
          scrollMouse1('.topiclist li', 'slideLeft3');
      });
  }


 • anhsonpy1092
  Cho nó lướt nhanh nhanh tí đi mày...............................


  --Chữ ký--
  anh em cờ lích vào đây để em lấy traffic nhé :* http://phongkhamphukhoahn.com/
 • Admin
  @anhsonpy1092 đã viết:Cho nó lướt nhanh nhanh tí đi mày...............................

  t nghĩ nhanh thế là được rùi. demo tý thôi, t xóa đi ngay ấy mà Smile)

 • anhsonpy1092
  Chắc là *** làm được nên giả vờ nói thế.....................................


  --Chữ ký--
  anh em cờ lích vào đây để em lấy traffic nhé :* http://phongkhamphukhoahn.com/
 • Admin
  @anhsonpy1092 đã viết:Chắc là *** làm được nên giả vờ nói thế.....................................

  không gì là không thể nhé :)

 • anhsonpy1092
  Thế làm thử đi bố xem nào . Đm tận 40 ký tự 40 40 40 40 40 40


  --Chữ ký--
  anh em cờ lích vào đây để em lấy traffic nhé :* http://phongkhamphukhoahn.com/
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
anhsonpy1092
MEM
Bài viết :
7
Points :
8
Like :
1
Invision
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
anhsonpy1092
MEM
Bài viết :
7
Points :
8
Like :
1
Invision
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
anhsonpy1092
MEM
Bài viết :
7
Points :
8
Like :
1
Invision
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<