[Code] Khung like trang facebook có ẩn/hiện và tắt.

avatar

Karbyz49234
504
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
234
Points :
504
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

DemoCách làm

ACP >> Display >> QLTT
Cho đoạn code dưới đây vào Footer_begin
Code:
<!-----Like Facebook ------>
    <div style="position: fixed;z-index:100; width: 342px; overflow: hidden; bottom: 50px; right: 10px; background-color: rgb(59, 89, 152); border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; display: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" id="fbslidebox"><div style="width:320px; padding:10px; margin:0 auto; overflow:hidden;"><a href="#" style="float:right; color:#FFF; padding:0 3px; border:1px solid #FFF; text-decoration:none; font-size:9px; font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;" id="fbcloseslidebox">X</a><strong style="color:#FFF;">đừng quên "THÍCH" chúng tôi trên Facebook!</strong><br><br><iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/hotrofm&amp;width=320&amp;height=258&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=false&amp;header=false&amp;appId=146069025409053" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:320px; height:258px; background:#FFF;" allowtransparency="true"></iframe></div></div><script language="javascript">jQuery(document).ready(function () {jQuery.fb_slidebox = "true"; jQuery("#fbcloseslidebox").click(function () {jQuery("#fbslidebox").animate({width: 'hide'});jQuery.fb_slidebox = "false";return false; });});jQuery(window).scroll(function () {if (jQuery.fb_slidebox == "true") {if (jQuery(window).scrollTop() > 300) { jQuery("#fbslidebox").animate({"width": 'show'});} else {jQuery("#fbslidebox").animate({width: 'hide'});}}});    </script>

Lưu ý:

Sửa đoạn https://www.facebook.com/hotrofm thành link page của bạn.
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá