[Code] code noel đếm ngày đến noel 2018

 • Admin
  1. [Code] code noel đếm ngày đến noel 2018
  Admin ACP

  Code noel đếm ngày đến noel 2018


  [Code] code noel đếm ngày đến noel 2018 DehGEVL

  Code:
  <style type="text/css">

        .govde { width:100%;}
        .solust { width:272px; height:283px; position:fixed; top:0; left:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/rhqcdoqste1nihw/leftimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
        .sagust { width:281px; height:268px; position:fixed; top:0; right:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/px0fxy41sumqeuj/rightimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
        .orta { display:block; width:500px; height:201px; position:fixed; top:0px; left:50%; margin-left:-250px; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/swmgqs0o0wz45gn/centerimg.png') no-repeat top left; z-index:70; overflow:hidden; cursor:pointer; }

        .orta span { display:block; width:100%; font-family:'Lobster Two'; text-align:center; }
        .orta .day { font-size:20px; font-weight:bold; color:#383131; padding-top:10px; }
        .orta .time { font-size:37px; font-weight:400; color:#d21027; padding-top:5px; }
        .red { color:#c43042; font-weight:bold; text-decoration:none; }
     
     </style>
     
     <div class="govde">
          <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="solust"></div>
          <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="sagust"></div>
          <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" id="cntdwn" class="orta"></div>
      </div>
     
      <script type="text/javascript" language="javascript">
      // <![CDATA[
          TargetDate = "12/25/2017 00:00 AM";
          BackColor = "transparent";
          ForeColor = "navy";
          CountActive = true;
          CountStepper = -1;
          LeadingZero = true;
          DisplayFormat = '<span class="day">%%D%% ngày nữa đến Noel!</span> <span class="time">%%H%%:%%M%%:%%S%%</span>';
          FinishMessage = '<span class="red">Happy New Year!</span> <span class="red">Merry Christmas 2018!</span>';
          // ]]>
      </script>
      <script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/9q2oytonm2w5run/time.js"></script>
     
     
     

 • huyvip83
  @Admin đã viết:

  Code noel đếm ngày đến noel 2018
  [Code] code noel đếm ngày đến noel 2018 DehGEVL

  Code:
  <style type="text/css">

   .govde { width:100%;}
   .solust { width:272px; height:283px; position:fixed; top:0; left:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/rhqcdoqste1nihw/leftimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
   .sagust { width:281px; height:268px; position:fixed; top:0; right:0; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/px0fxy41sumqeuj/rightimg.png') no-repeat top left; z-index:1; }
   .orta { display:block; width:500px; height:201px; position:fixed; top:0px; left:50%; margin-left:-250px; background:url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/swmgqs0o0wz45gn/centerimg.png') no-repeat top left; z-index:70; overflow:hidden; cursor:pointer; }

   .orta span { display:block; width:100%; font-family:'Lobster Two'; text-align:center; }
   .orta .day { font-size:20px; font-weight:bold; color:#383131; padding-top:10px; }
   .orta .time { font-size:37px; font-weight:400; color:#d21027; padding-top:5px; }
   .red { color:#c43042; font-weight:bold; text-decoration:none; }
   
   </style>
   
   <div class="govde">
          <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="solust"></div>
          <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" class="sagust"></div>
          <div  alt="Happy New Year" border="0" usemap="#happynewyear" id="cntdwn" class="orta"></div>
      </div>
   
      <script type="text/javascript" language="javascript">
      // <![CDATA[
          TargetDate = "12/25/2017 00:00 AM";
          BackColor = "transparent";
          ForeColor = "navy";
          CountActive = true;
          CountStepper = -1;
          LeadingZero = true;
          DisplayFormat = '<span class="day">%%D%% ngày nữa đến Noel!</span> <span class="time">%%H%%:%%M%%:%%S%%</span>';
          FinishMessage = '<span class="red">Happy New Year!</span> <span class="red">Merry Christmas 2018!</span>';
          // ]]>
      </script>
      <script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/9q2oytonm2w5run/time.js"></script>
   
   
   
  cho code này vào đâu là hợp lý nhỉ

 • the_dav
  thường cho vào header hoặc footer. tùy mà cân đối thôi thế cũng hỏi

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<