[Thủ thuật] wordpress Thêm .html vào Woocommerce?

 • the_dav
  [Thủ thuật] wordpress Thêm .html vào Woocommerce? WgdL7pK

  Thủ thuật thêm .html vào Woocommerce?


  Trước tiên bạn chèn code sau vào functions.php:

  Muốn làm cho sản phẩm thì thêm.

  Code:
  function wpse_178112_permastruct_html( $post_type, $args ) {
    if ( $post_type === 'product' )
    add_permastruct( $post_type, "{$args->rewrite['slug']}/%$post_type%.html", $args->rewrite );
  }

  add_action( 'registered_post_type', 'wpse_178112_permastruct_html', 10, 2 );

  Muốn làm cho category thì thêm.

  Code:

  function wpse_178112_category_permastruct_html( $taxonomy, $object_type, $args ) {
      if ( $taxonomy === 'product_cat' )
          add_permastruct( $taxonomy, "{$args['rewrite']['slug']}/%$taxonomy%.html", $args['rewrite'] );
  }

  add_action( 'registered_taxonomy', 'wpse_178112_category_permastruct_html', 10, 3 );

  sau đó vào Settings -> Permalinks và chọn cấu trúc permalink và ấn Save Change.

Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<