[Code] Memberlist 3 trong 1 cực đẹp

 • the_dav
  1. [Code] Memberlist 3 trong 1 cực đẹp
  the_dav MEM LV3
  Theo yêu cầu topic http://www.hotrofm.net/t550-code-xem-thanh-vien#2851

  Thật ra thì code này trước đây mình đã share ở hotrofm rùi nhưng vì quá cũ và bị kẻ xấu lợi dụng xóa. giờ ko còn nữa. Giờ mình up lại cho ae sử dụng

  [Code] Memberlist 3 trong 1 cực đẹp G297kVw

  Code:
  <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get">
  <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center" class="forumline" width="100%">
    <tr>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_ORDER_OR_SELECT}</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1">
        <table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" class="genmed">
          <tr>
              <td width="100%">{L_USER_SELECT} <input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" />     
              {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}     
              {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}      {S_HIDDEN_SID}
  <input class="liteoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td>
          </tr>
        </table>
        </td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  <div class="borderwrap member-list" style="border: 1px #cccccc solid; padding: 1px;"><div class="tcat" style="padding: 1px; font: bold 12px Tahoma;"><h3>Thành viên</h3></div><div class="box-content member-list clearfix">
  <!-- BEGIN memberrow -->
  <div class="member"><div class="member-header clearfix"><div style="position:relative;margin-bottom:10px;" class="popmenubutton-new-out popmenubutton"><a href="#" onclick="return togglePopUpMenu('pm{memberrow.ROW_NUMBER}');"><span class="membername"><span style="color:#000099"><strong>{memberrow.USERNAME}</strong></span></span></a><div style="position:absolute;right:0px;top:0px;" class="mini-avatar">{memberrow.AVATAR_IMG}</div></div><div id="pm{memberrow.ROW_NUMBER}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;"><div class="avatar">{memberrow.AVATAR_IMG}</div><ul><li class="popupmenu-item">{memberrow.PM_IMG} Send a PM </li><li class="popupmenu-item"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}" title="Xem lý lịch thành viên"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="i_icon_profile" alt="Xem lý lịch thành viên" /></a> View the profile </li><li class="popupmenu-item last"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="i_icon_profile" title="Nói j hum nay??" /> {memberrow.INTERESTS}</li></ul></div></div><p><span class="gensmall"><font color="#24ff00">{L_VISITED}</font></span>: {memberrow.LASTVISIT}<br /><span class="gensmall"><font color="#ff0000">{L_JOINED}</font></span>: {memberrow.JOINED}<br /><span class="gensmall"><font color="#0005de">{L_POSTS}</font></span>: {memberrow.POSTS}<br /></p></div><!-- END memberrow --></div>
  </div>
  <!-- BEGIN switch_no_user -->
    <tr>
        <td class="catBottom" colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28" align="center"><span class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}</span></td>
    </tr>
    <!-- END switch_no_user -->
  </table>
  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <td align="right"><span class="nav">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <br />
  <!-- END switch_pagination -->
  <script src="http://illiweb.com/fa/js_20/invision.js" type="text/javascript"></script>

  <style>/*Memberlist*/
  .memberlist fieldset {
    padding: 1em;
    }
  .borderwrap.member-list {
    margin-bottom: 4em;
    }

  .member {
    float: left;
    width: 22%;
    margin-right: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 5px;
    }
  .member-list .popmenubutton {
    width: 100%;
    height: auto;
    }
  * html .member span.membername {
    float: left;
    word-wrap: break-word !important;
    }
  *+ html .member span.membername {
    float:left;
    word-wrap: break-word !important;
    white-space: normal;
    }
  .member-list .popmenubutton .mini-avatar {
    display: block;
    float: right;
    margin: 5px;
    background: url('http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-38px.png') no-repeat;
    width: 38px;
    height: 38px;
    }
  .member .popupmenu li {
    background-image: none;
    }
  .member-list .popmenubutton .mini-avatar img {
    width: 38px;
    height: 38px;
    }
  .member p {
    font-size: 10px;
    height: 7em;
    overflow: auto;
    }
  div.borderwrap .member-list {
    padding: 5px;
    border: none;
    }

  .popupmenu {
    background-color: #fff;
    border: 1px solid #d0d0d0;
    }
  .popupmenu .avatar {
    border: 1px solid #666666;
    background-color: #ffffff;
    }
  .popupmenu li {
    background-color: #fff;
    border-bottom: 1px solid #d0d0d0;
    }
  ul.popupmenu li.popupmenu-category {
    background-color: #c4c4c4;
    color: #464c55;
    }
  /*Memberlist*/
  .member {
    background-color: #fff;
    border: 1px solid #979ba0;
          height: 90px;
    }
  .member-list .popmenubutton .mini-avatar {
    border: 1px solid #222222;
    background-color: #fff;
    }
  .member p {
    color: #808080;
    }
  div.borderwrap .member-list {
    background-color: #c4c4c4;
    }
  .popmenubutton-new-out {
    margin: 0 auto;
    float: none;
    padding: 0.3em 0;
    }
  .popmenubutton-new-out {
    float: none;
    width: 15em;
    }
  .popmenubutton-new-out a {
    text-align: left;
    }
  .popmenubutton-new-out a {
    background-color: #e4e6e9;
    }
  .member .popmenubutton-new-out a {
    border: 1px solid #c6ccd4;
    }
  .popmenubutton {
    margin: -1px auto;
    }
  </style>

Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<