[Code] Memberlist 3 trong 1 cực đẹp

avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
Theo yêu cầu topic http://www.hotrofm.net/t550-code-xem-thanh-vien#2851

Thật ra thì code này trước đây mình đã share ở hotrofm rùi nhưng vì quá cũ và bị kẻ xấu lợi dụng xóa. giờ ko còn nữa. Giờ mình up lại cho ae sử dụngCode:
<form action="{S_MODE_ACTION}" method="get">
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center" class="forumline" width="100%">
  <tr>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_ORDER_OR_SELECT}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1">
      <table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" class="genmed">
        <tr>
            <td width="100%">{L_USER_SELECT} <input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" />     
            {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}     
            {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}      {S_HIDDEN_SID}
<input class="liteoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>
</table>
</form>
<div class="borderwrap member-list" style="border: 1px #cccccc solid; padding: 1px;"><div class="tcat" style="padding: 1px; font: bold 12px Tahoma;"><h3>Thành viên</h3></div><div class="box-content member-list clearfix">
<!-- BEGIN memberrow -->
<div class="member"><div class="member-header clearfix"><div style="position:relative;margin-bottom:10px;" class="popmenubutton-new-out popmenubutton"><a href="#" onclick="return togglePopUpMenu('pm{memberrow.ROW_NUMBER}');"><span class="membername"><span style="color:#000099"><strong>{memberrow.USERNAME}</strong></span></span></a><div style="position:absolute;right:0px;top:0px;" class="mini-avatar">{memberrow.AVATAR_IMG}</div></div><div id="pm{memberrow.ROW_NUMBER}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;"><div class="avatar">{memberrow.AVATAR_IMG}</div><ul><li class="popupmenu-item">{memberrow.PM_IMG} Send a PM </li><li class="popupmenu-item"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}" title="Xem lý lịch thành viên"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="i_icon_profile" alt="Xem lý lịch thành viên" /></a> View the profile </li><li class="popupmenu-item last"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="i_icon_profile" title="Nói j hum nay??" /> {memberrow.INTERESTS}</li></ul></div></div><p><span class="gensmall"><font color="#24ff00">{L_VISITED}</font></span>: {memberrow.LASTVISIT}<br /><span class="gensmall"><font color="#ff0000">{L_JOINED}</font></span>: {memberrow.JOINED}<br /><span class="gensmall"><font color="#0005de">{L_POSTS}</font></span>: {memberrow.POSTS}<br /></p></div><!-- END memberrow --></div>
</div>
<!-- BEGIN switch_no_user -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28" align="center"><span class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}</span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_no_user -->
</table>
<!-- BEGIN switch_pagination -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <td align="right"><span class="nav">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
</table>
<br />
<!-- END switch_pagination -->
<script src="http://illiweb.com/fa/js_20/invision.js" type="text/javascript"></script>

<style>/*Memberlist*/
.memberlist fieldset {
  padding: 1em;
  }
.borderwrap.member-list {
  margin-bottom: 4em;
  }

.member {
  float: left;
  width: 22%;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 5px;
  }
.member-list .popmenubutton {
  width: 100%;
  height: auto;
  }
* html .member span.membername {
  float: left;
  word-wrap: break-word !important;
  }
*+ html .member span.membername {
  float:left;
  word-wrap: break-word !important;
  white-space: normal;
  }
.member-list .popmenubutton .mini-avatar {
  display: block;
  float: right;
  margin: 5px;
  background: url('http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-38px.png') no-repeat;
  width: 38px;
  height: 38px;
  }
.member .popupmenu li {
  background-image: none;
  }
.member-list .popmenubutton .mini-avatar img {
  width: 38px;
  height: 38px;
  }
.member p {
  font-size: 10px;
  height: 7em;
  overflow: auto;
  }
div.borderwrap .member-list {
  padding: 5px;
  border: none;
  }

.popupmenu {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #d0d0d0;
  }
.popupmenu .avatar {
  border: 1px solid #666666;
  background-color: #ffffff;
  }
.popupmenu li {
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px solid #d0d0d0;
  }
ul.popupmenu li.popupmenu-category {
  background-color: #c4c4c4;
  color: #464c55;
  }
/*Memberlist*/
.member {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #979ba0;
        height: 90px;
  }
.member-list .popmenubutton .mini-avatar {
  border: 1px solid #222222;
  background-color: #fff;
  }
.member p {
  color: #808080;
  }
div.borderwrap .member-list {
  background-color: #c4c4c4;
  }
.popmenubutton-new-out {
  margin: 0 auto;
  float: none;
  padding: 0.3em 0;
  }
.popmenubutton-new-out {
  float: none;
  width: 15em;
  }
.popmenubutton-new-out a {
  text-align: left;
  }
.popmenubutton-new-out a {
  background-color: #e4e6e9;
  }
.member .popmenubutton-new-out a {
  border: 1px solid #c6ccd4;
  }
.popmenubutton {
  margin: -1px auto;
  }
</style>
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá