[Hướng dẫn] làm đẹp title box với css

 • blogger
  Lướt web thấy có vài title box khác đẹp cho ae.

  [Hướng dẫn] làm đẹp title box với css HynAB86

  Code:
  <style>
  div#nz-div {
      border-bottom: 2px solid red;
      margin-bottom: 40px;
      display: block;
  }

  #nz-div h3.tde {
      margin: 0;
      font-size: 16px;
      line-height: 20px;
      display: inline-block;
      text-transform: uppercase;
  }

  #nz-div h3.tde :after {
      content: "";
      width: 0;
      height: 0;
      border-top: 40px solid transparent;
      border-left: 20px solid #EA3A3C;
      border-bottom: 0px solid transparent;
      border-right: 0 solid transparent;
      position: absolute;
      top: 0px;
      right: -20px;
  }

  #nz-div h3.tde span {
      background: #EA3A3C;
      padding: 10px 20px 8px 20px;
      color: white;
      position: relative;
      display: inline-block;
      margin: 0;
  }

  .sub-cat {
      display: inline-block;
      margin: 0;
      line-height: 45px;
      margin-left: 100px;
      float: right;
  }

  /* 2  ========================= */

  #nz-div-2 h3.tde :after {
      content: "";
      width: 0;
      height: 0;
      border-top: 19px solid transparent;
      border-left: 15px solid #EA3A3C;
      border-bottom: 19px solid transparent;
      border-right: 0 solid transparent;
      position: absolute;
      top: 0px;
      right: -15px;
  }

  #nz-div-2 h3.tde span {
      background: #EA3A3C;
      padding: 10px 20px 8px 20px;
      color: white;
      position: relative;
      display: inline-block;
      margin: 0;
  }

  #nz-div-2 h3.tde {
      margin: 15px 0;
      font-size: 16px;
      line-height: 20px;
      text-transform: uppercase;
  }

  #nz-div-2 hr {
      margin: -34px 0px 54px 0px;
      border: 1px solid red;
  }

  /* 3  ========================= */

  #nz-div-3 h3.tde span {
      background: #EA3A3C;
      padding: 10px 20px 8px 20px;
      color: white;
      position: relative;
      display: inline-block;
      margin: 0;
      border-radius: 23px 23px 0px 0px;
  }

  #nz-div-3 h3.tde {
      margin: 15px 0;
      border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
      font-size: 16px;
      line-height: 20px;
      text-transform: uppercase;
  }

  /* 4  ========================= */

  #nz-div-4 h3.tde :after {
      content: "";
      width: 0;
      height: 0;
      border-top: 40px solid transparent;
      border-left: 20px solid #EA3A3C;
      border-bottom: 0px solid transparent;
      border-right: 0 solid transparent;
      position: absolute;
      top: 0px;
      right: -20px;
  }


  #nz-div-4 h3.tde :before {
      content: "";
      width: 0;
      height: 0;
      border-width: 40px 20px 0px 0px;
      border-style: solid;
      border-color: transparent;
      border-right-color: #EA3A3C;
      position: absolute; 
      top: 0px;
      left: -20px;
  }

  #nz-div-4 h3.tde span {
      background: #EA3A3C;
      padding: 10px 20px 8px 20px;
      color: white;
      position: relative;
      display: inline-block;
      margin: 0;
   
  }

  #nz-div-4 h3.tde {
      text-align: center;
      margin: 45px 0;
      border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
      font-size: 16px;
      line-height: 20px;
      text-transform: uppercase;
  }

  /*6  ========================= */

  #nz-div-6 {
    text-align: center;
  }

  #nz-div-6 h3.tde {
      display: inline-block;
      background: #ea3a3c;
      color: white;
      height: 50px;
      line-height: 50px;
      padding: 0 30px;
    width: auto;
  }
   

  /*5 ========================= */


  #nz-div-5 h3.tde {    text-align: center;    margin: 45px 0;    font-size: 16px;    line-height: 20px;    text-transform: uppercase;}
  #nz-div-5 h3.tde span {    background: #8CC63F;    height: 50px;    line-height: 50px;    padding: 0px 20px;    color: white;    position: relative;    display: inline-block;    margin: 0;    z-index: 45;    border-radius: 10px 10px 0px 0px;    border: 1px solid #8bb54b;}
  #nz-div-5 h3.tde :before,#nz-div-5 h3.tde :after {    content: "";    background: url(http://web.ncnncn.com/wp-content/uploads/2017/06/bgh-nz1-l.png);    width: 87px;    height: 50px;    position: absolute;    top: 19px;    z-index: -1;}
  #nz-div-5 h3.tde :before {    left: -44px;    }
  #nz-div-5 h3.tde :after {    transform: rotateY(180deg);    right: -44px !important;}

  /*7========================= */
  .nz-div-7 {    position: relative;    margin: 50px 0; text-align: center;}
  .nz-div-7 .box-title-name {    font-size: 24px;    font-weight: 900;    text-transform: uppercase;    color: #333;    display: inline-block;    vertical-align: top;    position: relative;    z-index: 1;    padding-bottom: 28px;}
  .nz-div-7 .box-title-name:before {    content: "";    position: absolute;    border-top: 10px solid #00aa46;    border-left: 15px solid transparent;    border-bottom: 7px solid transparent;    border-right: 15px solid transparent;  left: calc(50% - 40px);
      bottom: -7px;
      width: 50px;}
  .nz-div-7 .box-title-name:after {    content: "";    position: absolute;    z-index: 2;    bottom: 0;    height: 9px;    width: 200px;    left: calc(50% - 100px);    border-top: 2px solid #00aa46;}

  </style>

  Code:
  <div id='nz-div'>
    <h3 class="tde">         
              <span class="null">Em là con gà con, bò lon ton, bơi nhong nhong</span>   
    </h3>
    <div class="sub-cat">
      <span>Abc Defgh</span>
    </div>
  </div>
    <hr>
  <div id='nz-div-2'>
    <h3 class="tde">         
              <span>Gâu gâu gâu</span>
    </h3>
    <hr>
  </div>

    <hr>
  <div id='nz-div-3'>
    <h3 class="tde">         
              <span>Tò tí te tò tò tò te</span>         
    </h3>
  </div>

    <hr>
  <div id='nz-div-4'>
    <h3 class="tde">         
              <span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span>         
    </h3>
  </div>

    <hr>
  <div id='nz-div-5'>  <h3 class="tde"><span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span></h3></div>

  <hr>

  <div id='nz-div-6'>
    <h3 class="tde">         
              <span>Sau cơn mưa thì trời vẫn tối</span>         
    </h3>
  </div>
     
  <hr>

  <div class="nz-div-7">
                 <div class="box-title-name"><span class="null">Quy trình</span> vận chuyển hàng hóa</div>
  </div> • Admin
  Mẫu Bất động sản

  Code:
  <div class="section-homepage">
  <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>www.danganhviet.com</strong></span></h2>
  </div>

  <style>
  .section-homepage h2 {
      text-align: center;
      padding-bottom: 40px;
      color: #0b5f70;
      font-size: 28px;
      background: url(https://i91.servimg.com/u/f91/19/53/09/53/bg_con10.png) bottom center no-repeat;
  }
  </style>


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • Admin
  Code:
  <h3 class="section-title section-title-center"><b></b><span class="section-title-main">BÔNG TAI</span><b></b></h3>

  <style>
  .section-title.section-title-center {
      color: #232323!important;
      padding-bottom: 20px;
      background: url(https://i91.servimg.com/u/f91/19/53/09/53/styled10.png) no-repeat 50% 100%;
  }
  </style>


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
blogger
MEM LV2
Bài viết :
88
Points :
236
Like :
36
blogger
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<