[Code] Việt hóa URL theo tiêu đề bài viết cho Forumotion.

avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Mặc dù Forumtion đã câp nhật URL theo tiêu đề từ rất lâu, tuy nhiên đến nay vẫn không hỗ trợ Tiếng Việt.
Cách thường dùng nhất hiện nay là cài đặt ngôn ngữ hệ thống về Tiếng Anh, cách này không tiện với những diễn đàn mà thành viên ít dùng Tiếng Anh, hơn nữa URL cũng không hiển thị tốt với Tiếng Việt có dấu (lỗi mất chữ đ).
Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo URL theo tiêu đề mà không phụ thuộc vào ngôn ngữ diễn đàn.

Demo


URL theo tiêu đề ở diễn đàn Tiếng Việt


Phần 1

Sửa URL trên thanh địa chỉ trình duyệt
ACP >> Display >> Templates >> QLTT >> Overall_header
Tìm:
Code:
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>

Thêm vào bên dưới:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function lang_vi(a) {
    a = a.toLowerCase();
    a = a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g, "a");
    a = a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g, "e");
    a = a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g, "i");
    a = a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g, "o");
    a = a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,
        "u");
    a = a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g, "y");
    a = a.replace(/\u0111/g, "d");
    a = a.replace(/\W+/g, "-");
    a = a.replace(/^\-+|\-+$/g, "");
    a = a.replace(/(-group)$/, "");
    return a.replace(/(-page-\d+)$/, "")
}
var path = location.pathname,
    canonical = path + location.search + location.hash;
/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path) && history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));
//]]>
</script>

Phần 2

Sửa URL liên kết (tùy chọn)
Tạo file javascript, đặt In all the pages.
Code:
$(function() {
    $("a[href^='/c'], a[href^='/f'], a[href^='/t']").attr({
        href: function() {
            var a = $.trim($(this).text());
            if ("" != a) return this.href.replace(location.origin, "").replace(/(\-category|\-forum|\-topic)/, "-" + lang_vi(a.replace(/Re:\s/i, "")))
        }
    });
});

Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
#codefm

Tags: #code #tuts
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá