[Code] bbcode border img và text

 • Admin
  1. [Code] bbcode border img và text
  Admin ACP
  [Code] bbcode border img và text SDP5FLb

  bbcode border img và text


  Mô tả bbcode border img và text


  bbcode tạo 1 border quanh img hoặc text thôi. Nếu dùng css thì tất cả ảnh và text đều bị. vì vậy mình tích hợp vào bbcode luôn

  Cách làm bbcode border img và text


  [Code] bbcode border img và text Tap1SJL

  Click In all the pages

  Code:
  $(function(){$(function(){$('<a class="sceditor-button sceditor-button-podpis" unselectable="on"><div unselectable="on" style="background-image: url(https://illiweb.com/fa/admin/icones/ajouter.png);background-repeat: no-repeat;height: 16px;width: 16px;">podpis</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(){$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[table class=podpis][tr][td]","[/td][/tr][/table]")})}),$(function(){$('<a class="sceditor-button sceditor-button-borderimg" unselectable="on"><div unselectable="on" style="background-image: url(https://illiweb.com/fa/admin/icones/ajouter.png);background-repeat: no-repeat;height: 16px;width: 16px;">borderimg</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(){$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[table class=borderimg][tr][td]","[/td][/tr][/table]")})}),$(document).on("ready",function(){$(".podpis td").each(function(){var t=$(this).text();$(this).replaceWith('<br /><div id="podpis">'+t+"</div>")})}),$(document).on("ready",function(){$(".borderimg td").each(function(){var t=$(this).text();$(this).replaceWith('<img src="'+t+'" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 8px;border: 1px solid silver;background: white; padding: 4px;border-radius: 3px;box-shadow: 1px 1px 3px silver"/>')})})});

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
380
Points :
732
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<