[Code] bbcode border img và text

avatar

Admin287
569
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
287
Points :
569
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai


bbcode border img và text


Mô tả bbcode border img và text


bbcode tạo 1 border quanh img hoặc text thôi. Nếu dùng css thì tất cả ảnh và text đều bị. vì vậy mình tích hợp vào bbcode luôn

Cách làm bbcode border img và text
Click In all the pages

Code:
$(function(){$(function(){$('<a class="sceditor-button sceditor-button-podpis" unselectable="on"><div unselectable="on" style="background-image: url(https://illiweb.com/fa/admin/icones/ajouter.png);background-repeat: no-repeat;height: 16px;width: 16px;">podpis</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(){$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[table class=podpis][tr][td]","[/td][/tr][/table]")})}),$(function(){$('<a class="sceditor-button sceditor-button-borderimg" unselectable="on"><div unselectable="on" style="background-image: url(https://illiweb.com/fa/admin/icones/ajouter.png);background-repeat: no-repeat;height: 16px;width: 16px;">borderimg</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(){$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[table class=borderimg][tr][td]","[/td][/tr][/table]")})}),$(document).on("ready",function(){$(".podpis td").each(function(){var t=$(this).text();$(this).replaceWith('<br /><div id="podpis">'+t+"</div>")})}),$(document).on("ready",function(){$(".borderimg td").each(function(){var t=$(this).text();$(this).replaceWith('<img src="'+t+'" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 8px;border: 1px solid silver;background: white; padding: 4px;border-radius: 3px;box-shadow: 1px 1px 3px silver"/>')})})});
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá