[Code] Cách thêm widget (tiện ích) vào blogspot - blogger

 • blogger

  Cách thêm một tiện ích widget thông thường


  Ở cách thêm tiện ích widget thông thường này thì khi thêm tiện ích sẽ xuất hiện toàn bộ web, từ trang chủ, bài viết, label ...

  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML99' locked='false' title='Bài Viết Xem Nhiều' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <div class='title-left'><data:title/></div>
  </b:if>
  <div class='box-left'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  Bài Viết Xem Nhiều là tiêu đề bạn đặt cho tiện ích

  sidebar1, HTML99 là thứ tự của các layer wiget. nếu save nó báo đỏ thì đổi số cho khác vì nó rùng lặp. khi tạo cái khác cũng thế

  VD: tiện ích 1 là sidebar1, HTML99 thì tiện ích 2 là sidebar2, HTML100
  HTML là tên của tiện ích

  VD HTML là HTML/Javascript, nếu bạn muốn thêm nhãn thì thay Bằng Label. phần này hơi phức tạp nếu bạn mà làm không được thì cứ commen vào bên giới mình sẽ chỉ rỏ cho

  Ở những cách sau đây là những cách chỉ thêm tiện ích vào một vị trí bất kỳ ví dụ như trang chủ hoặc là label, bài viết, trang...

  1. Chỉ cho phép widget hiển thị ở trang chủ


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang chủ' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  Để thêm bạn đầu tiên là phải xác định vị trí muốn thêm, như head, footer....(nếu không xác địch được thì sau khi thêm vào một vị trí cùng với các tiện ích có sẵn trên web (thêm vào đầu hoặc cuối các tiện ích có sẵn sau này cho dể chĩnh sữa) rồi bạn vào bố cụng để di chuyển đến nơi thích hợp)
  sau khi xác định vị trí muốn thêm thì bạn hãy copy cã đoạn mã trên rồi dán vào

  2. Chỉ cho phép widget hiển thị ở từng bài viết


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở từng bài viết' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  Đây là thủ thuật nhằm thêm tiện ích trên toàn bộ các bài viết:

  3. Chỉ cho phép widget hiển thị ở những trang nhất định:


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang nhất định' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.url == "Link của bạn"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  Đây là code thêm tiện ích vào một trang nhất định, bạn có thể xem demo tại link Danh Mục ở phần này áp dụng vào tạo một danh mục các label trên một trang thay vì các label xuất hiện trên toàn ộ trang gây ra tốn nhiều khoảng trống của web.

  4. Widget chỉ hiển thị trên các trang Label


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trên các label' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  5. Widget chỉ hiển thị trên các trang Static pages


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở static pages' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  6. Widget hiển thị trên trang tìm kiếm


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang tìm kiếm' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.searchQuery>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

  7. Widget chỉ hiển thị tại trang lưu trữ


  Code:
  <b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang lưu trữ' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != ""'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
  </b:section>

Thông tin tác giả
blogger
MEM LV2
Bài viết :
88
Points :
236
Like :
36
blogger
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<