[Code] Chỉ chuột thì hiện hoa mai

avatar

Admin246
497
86
Punbb
Quản trị
?????
Founder
Founder

Bài viết :
246
Points :
497
Like :
86
Punbb
Quản trị
?????
Chẳng biết diễn tả thế nào Thấy có trong máy tính. cũng ko nhớ của ai làm. ai biết thì comment để mình bổ sung nguồn nhé.

Demo:

demo:


Tạo 1 js rùi thêm vào.

Code:
$(document).on('mousemove', function(e) {
   function function_name(argument) {
      // body...
   }
   var xMouse = e.pageX;
   var yMouse = e.pageY;
   if (Math.random() < 0.1) {
      setTimeout(function() {
         var l = document.createElement("DIV");
         var size = (Math.floor(Math.random() * (30 - 10)) + 10);
         l.style.width = size + "px";
         l.style.height = size + "px";
         l.style.backgroundImage = "url(http://i.imgur.com/PSgYRi4.png)";
         var bg_pos = (Math.floor(Math.random() * 4));
         l.style.backgroundPosition = "0px -"+(size*bg_pos)+"px";
         l.style.backgroundSize = size + "px "+4*size+"px";
         l.style.position = "absolute";
         l.style.left = (xMouse) + "px";
         l.style.top = (yMouse + 10) + "px";
         l.style.zIndex = 9999;
         l.style.display = 'none';
         document.body.appendChild(l);
         $(l).fadeIn(100);
         var stop = false;
         var hoaroi = function() {
            if (!stop) {
               setTimeout(function() {
                  window.requestAnimationFrame(hoaroi);
               }, 20);
               l.style.top = (parseInt($(l).css('top'), 10) + 1) + "px";
               if ((parseInt($(l).css('top'), 10)) % 10 == 0) {
                  if (Math.random() < 0.5) {
                     l.style.left = (parseInt($(l).css('left'), 10) + 1) + "px";
                  } else {
                     l.style.left = (parseInt($(l).css('left'), 10) - 1) + "px";
                  }
               }
            }
         };
         window.requestAnimationFrame(hoaroi);
         $(l).fadeOut((Math.floor(Math.random() * (2500 - 1000)) + 1000), function() {
            $(l).remove();
            stop = true;
         });
      }, 50);
   }
});
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
236
24
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
236
Like :
24
Punbb
Your Name?
xenforo dung` dc lun a` ? @@
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN169
358
133
Invision
Quản trị
Quản trị viên

Bài viết :
169
Points :
358
Like :
133
Invision
Quản trị
đã là jquery fm mà sài đc những style pro khác mà k sài đc à Smile
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
236
24
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
236
Like :
24
Punbb
Your Name?
@lasperpen đã viết:đã là jquery fm mà sài đc những style pro khác mà k sài đc à
ồh
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Có Thể Bạn Quan Tâm

Đang tải...