[Punbb] Skin vngame số 2

 • Ông Sói
  1. [Punbb] Skin vngame số 2
  Ông Sói MOD
  demo: http://soundmax1.forumvi.com/

  - Đây là skin VnGame số 2 mình làm chuẩn seo để giúp các bạn phát triển 4rum tốt nhất. điểm nổi bật là skin này cả trúc và màu sắc đều rất nhẹ nhàng

  - Yêu cầu: ko xóa bản quyền skin


  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
   <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
   <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
   <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
   <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
   <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
   <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
   <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
   <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
   <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
   {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
   <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
   <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
        {BOARD_INDEX}</td>
        <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
        
          <div class="main" style="width:250px">
             <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Bài viết mới</h2></b></div></div>
         <div class="main-content" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
    
           <h1 style="text-align: center;font-size:12px;font-weight:400;"><a href="/s/share">share</a> &nbsp;<a href="/s/girl">girl</a> &nbsp;<a href="/s/xinh">xinh</a> &nbsp;<a href="/s/gunny">gunny</a> &nbsp;<a href="/s/moi">moi</a> &nbsp;<a href="/s/download">download</a> &nbsp;<a href="/s/Hắc">Hắc</a> &nbsp;<a href="/s/viet">viet</a> &nbsp;<a href="/s/boom">boom</a> &nbsp;<a href="/s/gta">gta</a> &nbsp;<a href="/s/khua">khua</a> &nbsp;<a href="/s/kiem">kiem</a> &nbsp;<a href="/s/code">code</a> &nbsp;<a href="/s/the">the</a> &nbsp;<a href="/s/hot">hot</a> &nbsp;<a href="/s/private">private</a> &nbsp;<a href="/s/FULL">FULL</a> &nbsp;<a href="/s/skin">skin</a> &nbsp;<a href="/s/game">game</a> &nbsp;<a href="/s/PHIEN">PHIEN </a> &nbsp;<a href="/s/vlcm">vlcm</a> &nbsp;<a href="/s/audition">audition</a> &nbsp;  <a href="/s/new">new</a> &nbsp; <a href="/s/free">free</a> &nbsp; <a href="/s/open">open</a> &nbsp;<a href="/s/CF">CF</a> &nbsp;<a href="/s/Mu">Mu</a> &nbsp;<a href="/s/DKVS">DKVS</a> &nbsp;<a href="/s/lau">lau</a> &nbsp;<a href="/s/jx">Jx</a> &nbsp;<a href="/s/sro">sro</a> &nbsp;<a href="/s/shop">shop</a> &nbsp;<a href="/s/lol">LOL</a> &nbsp;<a href="/s/facebook">facebook</a> &nbsp;<a href="/s/web">web</a> &nbsp;<a href="/s/online">online</a> &nbsp;<a href="/s/forum">forum</a> &nbsp;<a href="/s/bug">bug</a> &nbsp;<a href="/s/hot">hot</a> &nbsp;<a href="/s/diễn đàn game">diễn đàn game</a> &nbsp;<a href="/s/kiếm thế">kiếm thế</a> &nbsp;<a href="/s/kiem the private">kiem the private</a> &nbsp;<a href="/s/cac game lau">cac game lau</a> &nbsp;<a href="/s/game online lậu">game online lậu</a> &nbsp;<a href="/s/web game lau moi">web game lau moi</a> &nbsp;<a href="/s/game lậu mới">game lậu mới</a> &nbsp;<a href="/s/vo lam lau moi nhat">vo lam lau moi nhatm</a> &nbsp;<a href="/s/vo lam lau moi ra">vo lam lau moi ra</a> &nbsp;<a href="/s/web game private hay">web game private hay</a> &nbsp;<a href="/s/web game private free">web game private free</a> &nbsp;<a href="/s/webgame private 2014">webgame private 2014</a> &nbsp;<a href="/s/game lậu việt nam">game lậu việt nam</a> &nbsp;</h1>
            </div>
   
          
      
              
          
             <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Backlink</h2></b></div></div>
         <div class="main-content" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
           <!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.sieubook.com" target="_blank" title="Seo web len top google | Tạo backlink chất lượng cho website | backlink free auto" ><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-cVq5fHmHW3c/UpCtsRT8q9I/AAAAAAAAAMo/EgTSwnBcx8M/w80-h15-no/backlinks.gif" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.thuyetmai.name.vn" target="_blank" title="Shop áo đôi thời trang" ><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-HcdAn5x_oJk/UpCtraNQpaI/AAAAAAAAAMY/UFkfCvJduZE/w80-h15-no/VNbacklinks.png" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://backlink.wevina.vn" target="_blank" title="Tạo backlink chất lượng cho web | lên top" ><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-Rv5ZvnSwsr4/UpCtsnk-AbI/AAAAAAAAAMs/zuHaFYX3ha8/w81-h15-no/backlinks.png" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.sieubook.com" target="_blank" title="Tạo backlink website tự động, đăng logo website miễn phí" ><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-kA5Tu_mYPUg/UpCtrYHtmmI/AAAAAAAAAMQ/bj4x0TI4fTQ/w80-h15-no/AutoBacklink.png" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.sieubook.com" target="_blank" title="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" ><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-mAsqrCTZi0Y/UpCtrVSltlI/AAAAAAAAAMg/iNAsdy_ESpw/w80-h15-no/backlink0.gif" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
   Start Backlink Code --><a href="http://www.autohits.vn/auto-backlinks.php" target="_blank" title="Free Auto Backlink Exchange Service" ><img src="http://www.autohits.vn/ads/backlinks.png" alt="Free Auto Backlink Exchange Service" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
   Start Travel Backlink Code --><a href="http://www.checkinvietnam.com/travelbacklinks.html" target="_blank" title="Travel Backlinks" ><img src="http://www.checkinvietnam.com/ads/travelbacklinks.png" alt="Travel Backlinks" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Travel Backlink Code --><a href="http://backlinks.vn" target="_blank" title="free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi" rel="dofollow"><img src="http://backlinks.vn/backlink.gif" alt="free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   Start Backlink Code --><a target="_blank" href="http://LuotTruyCap.Com/backlink.php" rel="dofollow" title="autohits,autosurf,luottruycap,Backlinks"><img border="0" width="100" alt="Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap" src="http://LuotTruyCap.Com/backlink.png" height="15" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  -Strat Backlink Code---><a title="Automatic Backlinks, Free backlinks" href="http://backlink.meu.vn" target="_blank"><img border="0"  src="http://backlink.meu.vn/AutoBacklink.png"  style="height: 15px; width: 80px;" alt="Automatic Backlinks, Free backlinks" /></a><!--
  -End Backlink Code--->
              </div>
          

             <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Text Link </h2></b></div></div>
         <div class="main-content" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
          
             <div style="font-size: 10px;" class="223ff">
               <a title="Gta Online VN" target="_blank" href="http://lsl-rp.forumvi.com/">Gta Online VN</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | </div>
              </div>        
          
          
          
    </td></tr></tbody></table>


  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="main">
     <div class="main-head">
       <div class="page-title"><h2>Thống kê</h2></div></div>
   <div class="main-content">
   <div id="stats">
   <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
   <p>{TOTAL_USERS}</p>
   <p>{NEWEST_USER}</p>
   </div>
   <div id="onlinelist">
   <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
   <p class="right">
   <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
   <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
   <!-- END switch_viewonline_link -->
   <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
   {L_WHO_IS_ONLINE}
   <!-- END switch_viewonline_nolink -->
   </p>
   <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
   {RECORD_USERS}

   <br />
   {LOGGED_IN_USER_LIST}

   {L_ONLINE_USERS}
   {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
   {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
   <div class="clear"></div>

   <p>{LEGEND}&nbsp;:&nbsp;{GROUP_LEGEND}</p>

   </div>
   <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   <div id="onlinechat">
   <p class="page-bottom">
   {TOTAL_CHATTERS_ONLINE}&nbsp;:&nbsp;
   {CHATTERS_LIST}<br />
   <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
   <div id="chatbox_popup"></div>
   
   <!-- END switch_chatbox_popup -->
   </p>
   </div>
   <!-- END switch_chatbox_activate -->
   </div>
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
   <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
   <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
   <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
   {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
   <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
   <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
   <li>
   <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
   <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
   <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
   </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
   status: true,
   cookie: true,
   xfbml: true,
   oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  index_box
  Code:
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
   <div class="main-head">
   <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
   
   <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
   <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
   <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
   <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
   </span>
                                                    <div class="vitribox">
   <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
   <br />
                                                    <div class="topicvngame">Đề tài thảo luận: <strong>{catrow.forumrow.TOPICS}</strong>&nbsp;Bài viết: <strong>{catrow.forumrow.POSTS}</strong></div>
   
   <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
   <br />
   {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
   <!-- END switch_moderators_links -->
   
                                                    <span class="sub4r stat4r">{catrow.forumrow.LINKS}</span>
                                                      
                                                    </div>
                                                    </td>
   
   <td class="tcr">
                                                    <div class="boxvngame">
                              <!-- BEGIN avatar -->
                              <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                              <!-- END avatar -->
  <span>
   <!-- BEGIN switch_topic_title -->
   <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
   <!-- END switch_topic_title -->
    <div class="vngame113" align="right">
      {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
     </div></span>
                                                    </div>
   </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
   </tbody>
   </table>
    </div><div style="height:10px"></div>
   <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
   <ul>
   <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
   <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
   <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
   </ul>
   <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   <p class="right">
   <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
   </p>
   <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->
  <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     /* subLink by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
     $(".sub4r.stat4r").each(function () {
        var sub = $(this);
        if (!sub.is(":empty")) {
           sub.contents().filter(function () {
              return this.nodeType === 3;
           }).remove().end().filter("a").wrap("<li></li>");
           sub.wrapInner('<ul class="subLink"></ul>').append("Diễn đàn con: <strong>" + sub.find("a").length + "</strong>");
        }
     });
     //]]>
  </script>


  overall_footer_begin
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
   <div>
   <div>
   <div>
   <div>
   <div>
   <div>
   <div>
  <!-- END html_validation -->
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <div id="{ID_RIGHT}">
   <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
   {giefmod_index2.MODVAR}
   <!-- BEGIN saut -->
   <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
   <!-- END saut -->
   <!-- END giefmod_index2 -->
   </div>
   </div>
   </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
   <div id="pun-about" class="clearfix">
   <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
                    <b>Skin by <font style="color:red"><a href="http://www.vngame.pro/">AnhDauSai</a></font></b>
   </form>
   <ul>
   <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
   </li>
   </ul>
   </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
  <style>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  #submenu a[href*="/register"]{border-left: 1px solid #ddd;}
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  #submenu a[href*="/privmsg?folder=inbox"]{border-left: 1px solid #ddd;}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <style>  Được sửa bởi The Kai ngày 19.01.17 10:14; sửa lần 2.

 • Ông Sói
  2. Re: [Punbb] Skin vngame số 2
  Ông Sói MOD
  overall_header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
   var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
   var slid_vert = false;
   var auto_dir = 'next';
   var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

   switch( tickerDirParam )
   {
   case 'top' :
   slid_vert = true;
   break;

   case 'left':
   break;

   case 'bottom':
   slid_vert = true;
   auto_dir = 'prev';
   break;

   case 'right':
   auto_dir = 'prev';
   break;

   default:
   slid_vert = true;
   }

   $(document).ready(function() {

   var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
   var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

   if (width_max > 0)
   {
   $('#fa_ticker_content').css('display','block');

   $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
   if ($(this).width() > width_item)
   {
   var ratio = $(this).width() / width_item;
   var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
   $(this).height(new_height).width(width_item);
   }
   });

   if (slid_vert)
   {
   var height_max = h_perso;

   $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
   if ($(this).height() > height_max)
   {
   height_max = $(this).height();
   }
   } );

   $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
   $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
   }

   $('#fa_ticker_content').jcarousel({
   vertical: slid_vert,
   wrap: 'circular',
   auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
   auto_direction: auto_dir,
   scroll: 1,
   size: {switch_ticker.SIZE},
   height_max: height_max,
   animation: {switch_ticker.SPEED}
   });
   }
   else
   {
   $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
   $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
   }
   });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   jQuery().ready(function(){
   <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
   pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
   if(pm != null) { pm.focus(); }
   <!-- END switch_enable_pm_popup -->
   <!-- BEGIN switch_report_popup -->
   report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
   if(report != null) { report.focus(); }
   <!-- END switch_report_popup -->
   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   $(window).load(function() {
   Ticker.start({
   height : {switch_ticker.HEIGHT},
   spacing : {switch_ticker.SPACING},
   speed : {switch_ticker.SPEED},
   direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
   pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
   });
   });
   <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
   $(window).resize(function() {
   var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
   var popupWidth = $("#login_popup").width();
   var mypopup = $("#login_popup");

   $("#login_popup").css({
   "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
   });
   });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
   text-align:center;
   width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
   margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
   margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   var _gaq = _gaq || [];
   _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
   _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

   (function() {
   var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
   ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
   var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
   })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
   <div class="content">
   <p>
   {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
   <br />
   <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
   </p>
   </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
   <div id="login_popup_title" class="main-head">
   <div class="h3">{SITENAME}</div>
   </div>
   <div class="main-content">
   {LOGIN_POPUP_MSG}
   <div id="login_popup_buttons">
   <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
   <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
   <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
   <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
   </form>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>


   
                                    
                                    
                          <div id="header"><div class="wrapper"><a id="logo" href="/forum"></a><div id="search"><form method="get" action="/search"><input class="search_input" type="text" name="search_keywords" value="Search..." onfocus="this.value = '';" onclick="if (this.value == 'search...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search...';"/><input class="search_button" type="submit" value="" name="submit" onclick="document.searchform.google.value='';" /></form></div></div></div>          
      
   <div id="submenu"><ul>                                
    <li class="clearfix"><a class="mainmenu" href="/forum">Diễn Đàn</a>
      <a class="mainmenu" href="/memberlist">Gunny</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Mu online</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Kiếm thế</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Jx võ lâm</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Sro private</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Game private #</a>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       <a class="mainmenu" href="/login?logout=1" rel="nofollow" id="logout" title="Thoát" >Thoát</a>
      <a class="mainmenu" href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow" title="Lý Lịch">Lý Lịch</a>
       <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
     </li>
                                <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                  
        <a href="/login" title="Đăng nhập" id="sign_in" class="username">Đăng Nhập</a>
            <a class="mainmenu" href="/register">Đăng ký</a>

                  <!-- END switch_user_logged_out -->
                                          
     </ul></div>
    <div class="minwidth_IE">
   <div class="layout_IE">
   <div class="container_IE">
                            <div class="pun">
                            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
   <div class="module main">
   <div class="main-content clearfix">
   <div id="fa_ticker_container">
   <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
   <!-- BEGIN ticker_row -->
   <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
   <!-- END ticker_row -->
   </ul>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
   <div class="module main">
   <div class="main-content clearfix">
   <div id="fa_ticker_container">
   <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
   <div class="fa_ticker_content">
   <!-- BEGIN ticker_row -->
   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
   <!-- END ticker_row -->
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END switch_ticker -->

   <div id="page-body">
   <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
   <div id="outer-wrapper">
   <div id="wrapper">
   <div id="container">
   <div id="content">
   <div id="main">
   <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  css
  Code:
   
      /* subLink by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
  .pun table .tcl{overflow:visible}
  .stat4r{color:#888;font-size:12px;padding-right:10px}
  .stat4r > strong{color:#333}
  .sub4r.stat4r{position:relative}
  .subLink{padding:0!important;position:absolute;display:none;left:0;list-style:none;background:#FFF;top:15px;z-index: 30;min-width:97px;border:2px solid #666}
  .sub4r.stat4r:hover .subLink{display:block}
  .stat4r .subLink + strong{padding-right:15px;background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/arrow_10.png) no-repeat right center transparent}
  .subLink li a{white-space:nowrap;height:20px;line-height:20px;display:block;padding:0 7px}
  .subLink li a:hover{background:#f2f2f2}

  .topicvngame{margin-top:3px;font-size:11px}
  .vitribox{margin-left:15px}
  .status img{margin-left:-7px;margin-top:-2px}
  /* User action */
  #pun-visit ul,.main-box ul{position:relative;width:16px;height:16px;background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/align_10.png) no-repeat center transparent;z-index:20}
  #pun-visit ul:hover{margin-top:-.7em;margin-right:-1.1em}
  .main-box ul:hover{margin-top:-.65em;margin-left:-1.05em}
  #pun-visit li,.main-box li{display:none;width:230px;background:#FFF;border-color:transparent #888 #999;border-style:solid;border-width:0 2px;margin:0}
  #pun-visit li:first-child,.main-box li:first-child{border-top:2px solid #999}
  #pun-visit li:last-child,.main-box li:last-child{border-bottom:2px solid #999}
  .main-box li{margin-left:0;float:left;text-align:left;width:170px}
  #pun-visit ul:hover li,.main-box ul:hover li{display:block}
  #pun-visit li:hover,.main-box li:hover{background:#F2F2F2}
  #plus_menu{left:auto!important;right:60px!important;top:-8px;border:2px solid #999;width:260px!important;background:#FFF}
  #plus_menu .title-overview{display:none}
  #plus_menu .left-overview{padding:0}
  #pun-visit ul a,.main-box ul a{display:block;height:30px;line-height:30px;padding:0 10px}
  #pun-visit ul a:hover,.main-box ul a:hover{background:#f2f2f2}
  .dashed{border-top:1px dashed silver;margin:5px 0}
  #pun-visit br{display:none}


  .pun table.table td{background: #fff;}
  .boxvngame {border: 1px solid #ddd;padding:1px 2px 0px 0px;margin-right:10px}
  .lastpost-avatar img {
    margin-right:2px;
  -moz-border-radius: 0;
  -webkit-border-radius: 0;
  border-radius: 0;
  height: 30px;
  width: 30px;
  margin-top:-1px;
  border: 1px solid #ccc;
  }

  .pun table.table td {border: 0px solid #ddd;border-bottom: 1px solid #ddd;}
  .pun .vngame113 {
  padding-right: 2px;
  font: 0px Tahoma;
  margin-top: 3px;
  }
  .pun .vngame113 br {
  display: none;
  }
  .pun .vngame113 a[href*="/u"] {font: 12px Tahoma;
  float: left;
  }
  .main .main-foot, .main .main-head{padding: 8px;}
  .main .main-head .page-title{font-family: Lato, Arial, sans-serif;
  font-size: 1.12em;font-weight: 700;color:#fff}

  /*xóa gạch chân link*/
  a:link,a:active,a:visited {
      text-decoration: none;
      }

  a:hover{
    text-decoration: none !important;
      }

   li {
  list-style: none;
  }
  body {
  background: url(http://upanh.biz/images/2014/08/23/1343333835Pattern02.jpg);
  font-family: Lato,Arial,sans-serif;
  line-height: 22px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0;
  }

  #submenu a[href*="/forum"]{background: #fff;color: #f40;border-left: 1px solid #ddd;}
  #submenu a[href*="/register"],#submenu a[href*="/login"],#submenu a[href*="/privmsg?folder=inbox"], #submenu a[href*="/profile?mode=editprofile"], #submenu a[href*="/login?logout="]{float:right;}
  #submenu ul li a:hover{color:#f40}

  #submenu ul {
   width:970px;margin: 0 auto;
  }
   #submenu ul li a {border-right: 1px solid #ddd;font-weight:bold;
   color: #333;padding: 9px 12px;font-size: 12px;
   display: inline-block;float: left;}  #submenu .current_page_item a, #submenu li a:active, #submenu li a{color: #f40;}

  #submenu {background: #fff;
  box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,0.45);
  height: 40px;}

  #header {
  background: #91c5cd;
  border-bottom: 2px solid #7CB0B8;
  height: 90px;
  }
  .container_IE {border-radius: 5px;width: 960px;padding:5px;;margin: 20 auto;background: rgba(255,255,255,0.5);}
  .pun {background: #fff;border-radius: 5px;
  margin: 0 auto;
  width: 938px;
    border: 1px solid #ddd;
    padding:10px;
  }
  .wrapper {
  margin: 0 auto;
  width: 960px;
  }
  #logo {
  background: url(http://i.imgur.com/U9uVja6.png) 50% 0 no-repeat;
  display: block;
  float: left;
  height: 65px;
  margin-top: 21px;
  width: 146px;
  }
  #search {
  border: 1px solid #76abb5;
  border-radius: 5px;
  float: right;
  height: 32px;
  margin-top: 30px;
  width: 240px;
  }
  #search input[type=text] {
  color: #C0F0F0;
  font-family: Lato, sans-serif;
  font-size: 14px;
  height: 16px;
  line-height: 16px;
  padding: 8px 10px;
  width: 186px;
  }
  #search input {
  background: none;
  border: none;
  float: left;
  outline: none;
  padding: 0;
  }
  #search input[type=submit] {
  background: url(http://i.imgur.com/tjwe4L1.png) 0 0 no-repeat;
  border-left: 1px solid #76abb5;
  border-radius: 0;
  cursor: pointer;
  height: 32px;
  width: 32px;
  }


  --Chữ ký--
    cười lăng lộn ĐẸP TRAI NHẤT HOTROFM.NET  Very Happy


  - Tổng hợp Codes và Tuts cho forumotion tại hotrofm.net
  - Tổng hợp Skins tại hotrofm.net
Thông tin tác giả
Ông Sói
MOD
Bài viết :
112
Points :
210
Like :
40
PhpBB3
An toàn
Status :
Cu To
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Ông Sói
MOD
Bài viết :
112
Points :
210
Like :
40
PhpBB3
An toàn
Status :
Cu To
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<