[Code] Thay đổi nền background chuyển đổi liên tục

 • Admin

  Code Thay đổi nền background chuyển đổi liên tục


  Demo:
  https://jsfiddle.net/vietkanpy/svearpc6/

  Cách 1 : sử dụng query


  Code Thay đổi nền background chuyển đổi liên tục này của 1 bạn trên facebook nhờ hỏi. mình chôm luôn về cho nhanh. đỡ phải viết lại :)

  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var colors = new Array([62, 35, 255], [60, 255, 60], [255, 35, 98], [45, 175, 230], [255, 0, 255], [255, 128, 0]);
  var step = 0;
  var colorIndices = [0, 1, 2, 3];
  var gradientSpeed = 0.002;  
  function updateGradient() {
              if ($ === undefined) return;
              var c0_0 = colors[colorIndices[0]];
              var c0_1 = colors[colorIndices[1]];
              var c1_0 = colors[colorIndices[2]];
              var c1_1 = colors[colorIndices[3]];
              var istep = 1 - step;
              var r1 = Math.round(istep * c0_0[0] + step * c0_1[0]);
              var g1 = Math.round(istep * c0_0[1] + step * c0_1[1]);
              var b1 = Math.round(istep * c0_0[2] + step * c0_1[2]);
              var color1 = "rgb(" + r1 + "," + g1 + "," + b1 + ")";
              var r2 = Math.round(istep * c1_0[0] + step * c1_1[0]);
              var g2 = Math.round(istep * c1_0[1] + step * c1_1[1]);
              var b2 = Math.round(istep * c1_0[2] + step * c1_1[2]);
              var color2 = "rgb(" + r2 + "," + g2 + "," + b2 + ")";
              $('body').css({
                  background: "-webkit-gradient(linear, left top, right top, from(" + color1 + "), to(" + color2 + "))"
              }).css({
                  background: "-moz-linear-gradient(left, " + color1 + " 0%, " + color2 + " 100%)"
              });
              step += gradientSpeed;
              if (step >= 1) {
                  step %= 1;
                  colorIndices[0] = colorIndices[1];
                  colorIndices[2] = colorIndices[3];
                  colorIndices[1] = (colorIndices[1] + Math.floor(1 + Math.random() * (colors.length - 1))) % colors.length;
                  colorIndices[3] = (colorIndices[3] + Math.floor(1 + Math.random() * (colors.length - 1))) % colors.length;
              }
          }
  setInterval(updateGradient, 10);
  //]]>
  </script>  


  Cách 2 sử dụng css


  Code này sưu tầm dc. mình cũng ko nhớ nguồn gốc nữa. bạn nào nhớ thì comment để mình thêm vào nhé

  Code:
  body {
      animation: colorBackground 20s infinite; /* Chrome, Firefox 16+, IE 10+, Opera 12.10+ */
      -webkit-animation: colorBackground 20s infinite; /* Chrome, Safari 5+ */
        -moz-animation: colorBackground 20s infinite; /* Firefox 5-15 */
          -o-animation: colorBackground 20s infinite; /* Opera 12.00 */
  }/* change background */
  @keyframes colorBackground {
        0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
      20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; }
      40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; }
      60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; }
      80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; }
      100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
  }
  @-webkit-keyframes colorBackground {
        0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
      20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; }
      40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; }
      60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; }
      80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; }
      100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
  }
  @-moz-keyframes colorBackground {
        0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
      20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; }
      40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; }
      60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; }
      80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; }
      100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
  }
  @-o-keyframes colorBackground {
        0% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
      20% { background-color: #6bd57e; color: #6bd57e; }
      40% { background-color: #ff6f6f; color: #ff6f6f; }
      60% { background-color: #57cff4; color: #57cff4; }
      80% { background-color: #0ed4c8; color: #0ed4c8; }
      100% { background-color: #fbcf61; color: #fbcf61; }
  }

  Tags: #code

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
376
Points :
728
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<