[Code] Quảng cáo chạy dọc 2 bên, có nút tắt, tự động ẩn không làm che nội dung.

avatar

Karbyz49234
504
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
234
Points :
504
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Mô tả

Code này sẽ giúp bạn làm 2 banner quảng cáo chạy dọc 2 bên diễn đàn, có nút tắt, tự động ẩn khi màn hình quá to để tránh che mất phần nội dung của diễn đàn.

Hướng dẫn

ACP >> Display >> QLTT >> Overall_header
Cho code này vào cuối Overall_header nếu muốn hiện quảng cáo ở tất cả trang
Cho code này vào cuối Index_body nếu muốn chỉ hiện ở trang chủ
Code:
<div id="ads_background_banner_2t">
<script type="text/javascript">var vtlai_remove_fads=false;function vtlai_check_adswidth(){if(vtlai_remove_fads){document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';return;}else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1){vtlai_remove_fads=true;vtlai_check_adswidth();return;}else{var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);if(lwidth<1110){document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';}else{document.getElementById('bg_ban_left').style.display='block';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='block';}setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);}}function remove_ads(){document.cookie = "vtlai_remove_float_ads=1; expires=Thu, 11-Aug-2020 18:09:14 GMT; path=/";document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_right').style.display='none';}</script>
<div id="bg_ban_left" class="background_banner_2t ads_left_banner">
<a href="http://ngulong.tik.vn" target="_blank">
<img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/130x6011.gif" alt="Ngự Long" width="120" height="600"/>
</a>
<a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C">
<img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif" alt="Tắt quảng cáo"/>
</a>
</div>
<div id="bg_ban_right" class="background_banner_2t ads_right_banner">
<a href="http://ngulong.tik.vn" target="_blank">
<img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/130x6011.gif" alt="Ngự Long" width="120" height="600" style="float:right"/>
</a>
<a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C">
<img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif" alt="Tắt quảng cáo" style="margin-left:5px"/>
</a>
</div>
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="JS"></script>
</div>
Chú ý đoạn src="JS" cuối code nhé

ACP >> Modules >> Javascript codes management >> Creat new a Javascript
Title * : Banner quảng cáo 2 bên
Placement : Không chọn mục nào
Javascript Code * :
Code:
$(function(){showBackGroundBanner();function showBackGroundBanner(){var winWidth=$(window).width();var contentWidth=1015;var banWidth=$(".background_banner_2t").width();var leftValue=(winWidth-((banWidth*2)+contentWidth))/2;$("#bg_ban_left").css('left',leftValue);$("#bg_ban_right").css('right',leftValue);if(winWidth<((103*2)+contentWidth))$(".background_banner_2t").hide();else{$(".background_banner_2t").show()}}$(window).resize(function(){showBackGroundBanner()})});

Chú ý

Lấy link Javacript vừa tạo thay vào đoạn JS mình vừa nhắc bạn phía trên là xong
Ví dụ: <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://tips.forumvi.com/151356.js"></script>
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá