[Code] Quảng cáo chạy dọc 2 bên, có nút tắt, tự động ẩn không làm che nội dung.

 • Móm Đặc Biệt

  Mô tả

  Code này sẽ giúp bạn làm 2 banner quảng cáo chạy dọc 2 bên diễn đàn, có nút tắt, tự động ẩn khi màn hình quá to để tránh che mất phần nội dung của diễn đàn.

  Hướng dẫn

  ACP >> Display >> QLTT >> Overall_header
  Cho code này vào cuối Overall_header nếu muốn hiện quảng cáo ở tất cả trang
  Cho code này vào cuối Index_body nếu muốn chỉ hiện ở trang chủ
  Code:
  <div id="ads_background_banner_2t">
  <script type="text/javascript">var vtlai_remove_fads=false;function vtlai_check_adswidth(){if(vtlai_remove_fads){document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';return;}else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1){vtlai_remove_fads=true;vtlai_check_adswidth();return;}else{var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);if(lwidth<1110){document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';}else{document.getElementById('bg_ban_left').style.display='block';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='block';}setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);}}function remove_ads(){document.cookie = "vtlai_remove_float_ads=1; expires=Thu, 11-Aug-2020 18:09:14 GMT; path=/";document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_right').style.display='none';}</script>
  <div id="bg_ban_left" class="background_banner_2t ads_left_banner">
  <a href="http://ngulong.tik.vn" target="_blank">
  <img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/130x6011.gif" alt="Ngự Long" width="120" height="600"/>
  </a>
  <a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C">
  <img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif" alt="Tắt quảng cáo"/>
  </a>
  </div>
  <div id="bg_ban_right" class="background_banner_2t ads_right_banner">
  <a href="http://ngulong.tik.vn" target="_blank">
  <img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/130x6011.gif" alt="Ngự Long" width="120" height="600" style="float:right"/>
  </a>
  <a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C">
  <img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif" alt="Tắt quảng cáo" style="margin-left:5px"/>
  </a>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="JS"></script>
  </div>
  Chú ý đoạn src="JS" cuối code nhé

  ACP >> Modules >> Javascript codes management >> Creat new a Javascript
  Title * : Banner quảng cáo 2 bên
  Placement : Không chọn mục nào
  Javascript Code * :
  Code:
  $(function(){showBackGroundBanner();function showBackGroundBanner(){var winWidth=$(window).width();var contentWidth=1015;var banWidth=$(".background_banner_2t").width();var leftValue=(winWidth-((banWidth*2)+contentWidth))/2;$("#bg_ban_left").css('left',leftValue);$("#bg_ban_right").css('right',leftValue);if(winWidth<((103*2)+contentWidth))$(".background_banner_2t").hide();else{$(".background_banner_2t").show()}}$(window).resize(function(){showBackGroundBanner()})});

  Chú ý

  Lấy link Javacript vừa tạo thay vào đoạn JS mình vừa nhắc bạn phía trên là xong
  Ví dụ: <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://tips.forumvi.com/151356.js"></script>
  #codefm

  Tags: #code

Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<