[Code] bbcode phân trang trong bài viết

 • Admin
  1. [Code] bbcode phân trang trong bài viết
  avatar ACP

  bbcode phân trang trong bài viết


  Mẹo này có thể hoạt động thêm một nút để trình biên tập mà chèn một thẻ [đầu trang] để tạo ra một số trang trong một tin nhắn:


  Css

  Code:
  .postpagination span {
      float: left;
      display: inline;
      margin-left: 4px;
      padding: 0 8px;
      height: 26px;
      border: 1px solid;
      border-color: #C2D5E3;
      background-color: #FFF;
      background-repeat: no-repeat;
      color: #333;
      overflow: hidden;
      text-decoration: none;
      margin: 0 4px 0 0;
      line-height: 26px;
      cursor: pointer;
      font-weight: normal;
  }
  .postpagination span:hover {
      border-color: #369;
      color: #369;
  }
  .postpagination span.pp_current {
      background-color: #E5EDF2;
      border-color: #C2D5E3;
      color: #333;
      font-weight: bold;
  }
  .postpagination {
      display: block;
      font: 12px/1.5 Tahoma,Helvetica,'SimSun',sans-serif;
  }
  .postpagination:after {
      content: ".";
      display: block;
      height: 0;
      clear: both;
      visibility: hidden;
  }
  div.postpagination { margin: 10px 0 }
  span.postpagination span {
      float: none;
      padding: 0 4px;
      font-size: 0.8em;
      margin: 0 2px 0 0;
  }
  .postpagination span.pp_next {
      padding-right: 25px;
      background-image: url(http://i.imgur.com/2C4dvL5.gif);
      background-position: 90% 50%;
  }
  span.postpagination span.pp_next {
      padding-right: 12px;
      background-position: 90% 50%;
  }

  Jquery

  Code:
  $(function() {
    var x= "selecteur_suivant_version";
    if($("#text_editor_textarea").length && $.sceditor) {
      $(function() {
        if(!$("#text_editor_textarea").sceditor("instance")) {
          return
        }
        $('<a class="sceditor-button" unselectable="on" title="Page"><div unselectable="on" style="background:url(http://i.imgur.com/a3RgTJc.gif);opacity:1">Page</div></a>').insertAfter(".sceditor-button-fahide").click(function(e) {
          $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insertText("[page]")
        })
      })
    }
    var c, y, g = function(a) {
      var b;
      a = document.createElement(a);
      b = "getComputedStyle" in window;
      document.body.appendChild(a);
      b = (b ? window.getComputedStyle(a, "") : a.currentStyle).display;
      document.body.removeChild(a);
      return b
    }, t = function(o) {
      if(o.tagName == "CODE") {
        return
      }
      if(!o.hasChildNodes()) {
        return
      }
      var a = 0;
      var p = [0];
      var i;
      for(i = 0;i < o.childNodes.length;i++) {
        c = o.childNodes[i];
        if(c.nodeType == 1) {
          p.push(c);
          t(c)
        }else {
          if(c.nodeType == 3 && c.nodeValue.indexOf("[page]") != -1) {
            while((y = c.nodeValue.indexOf("[page]")) != -1) {
              if(y != 0) {
                p.push(document.createTextNode(c.nodeValue.substr(0, y)))
              }
              p.push(0);
              a++;
              c.nodeValue = c.nodeValue.substr(y + 6)
            }
            p.push(c)
          }else {
            p.push(c)
          }
        }
      }
      if(a == 0) {
        return
      }
      var b = g(o.tagName) == "block";
      for(i = 0;i < p.length;i++) {
        if(p[i] === 0) {
          y = document.createElement(b ? "DIV" : "SPAN");
          y.className = "postpage";
          o.appendChild(y)
        }else {
          y.appendChild(p[i])
        }
      }
      $("> .postpage", o).not(":first").hide();
      y = document.createElement(b ? "DIV" : "SPAN");
      y.className = "postpagination";
      $(y).append('<span class="pp_current">1</span><span>2</span>');
      if(a > 1) {
        $(y).append("<span>... " + (a + 1) + "</span>")
      }
      if(b) {
        $(y).append('<span class="pp_next">Suivant</span><span class="pp_all">Voir tout</span>')
      }else {
        $(y).append('<span class="pp_next"></span>')
      }
      o.appendChild(y);
      $(y).on("click", "span", function() {
        if($(this).hasClass("pp_all")) {
          $(this).parent().parent().children().show();
          $(this).parent().remove();
          return
        }
        var pagin = $(this).parent();
        var num = parseInt($(".pp_next", pagin).prev().text().replace(/ ?\.\.\. ?/, ""));
        var cur = parseInt($(".pp_current", pagin).text().replace(/ ?\.\.\. ?/, ""));
        if($(this).hasClass("pp_next")) {
          cur += 1
        }else {
          cur = parseInt($(this).text().replace(/ ?\.\.\. ?/, ""))
        }
        if(cur < 1) {
          cur = 1
        }else {
          if(cur > num) {
            cur = num
          }
        }
        $(".pp_next", pagin).prevUntil().remove();
        if(cur < num - 1) {
          $(pagin).prepend("<span>... " + num + "</span>")
        }else {
          if(cur == num) {
            $(pagin).prepend('<span class="pp_current">' + num + "</span>")
          }
        }
        if(cur < num) {
          $(".pp_next", pagin).show();
          $(pagin).prepend('<span class="pp_current">' + cur + "</span><span>" + (cur + 1) + "</span>")
        }else {
          $(".pp_next", pagin).hide()
        }
        if(cur > 1) {
          $(pagin).prepend("<span>" + (cur - 1) + "</span>");
          if(cur > 2) {
            $(pagin).prepend("<span>1 ...</span>")
          }
        }
        $(".postpage", $(pagin).parent()).hide();
        $(".postpage", $(pagin).parent()).eq(cur - 1).show()
      })
    };
    $(x).each(function() {
      t(this)
    })
  });

  Tùy thuộc vào phiên bản của bạn, thay thế mã selecteur_suivant_version

  pour phpbb3 :

  Code:
  div.postbody .content


  pour phpbb2 :

  Code:
  div.postbody


  pour invision :

  Code:
  div.postbody div.post-entry


  pour punbb :

  Code:
  div.post-entry .entry-content > div


  Nguồn :
  Code:
  http://forum.forumactif.com/t355762-pagination-dans-un-message?highlight=pagination

  Tags: #code #forumotion #bbcode

Thông tin tác giả
avatar
ACP
Bài viết :
336
Points :
648
Like :
107
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết