[Code] css image hover effects

 • Admin
  1. [Code] css image hover effects
  Admin ACP

  Chia sẻ một số css hiệu hứng khi chỉ chuột vào ảnh - css image hover effects


  [Code] css image hover effects Ga4CzUY

  Dạo gần đây mình có làm mấy cái shop vì vậy có tìm kiếm 1 số css có sẵn để làm hiệu ứng khi chỉ chuột vào ảnh. rất thích hợp cho những site nào hay sử dụng ảnh là chủ yếu

  https://jsfiddle.net/vietkanpy/vc6uh8ho/1/

  Cách dùng rất dễ

  ví dụ như:

  Code:
  <div class="column class">
   <div>
   <figure><img src="http://nxworld.net/codepen/css-image-hover-effects/pic01.jpg"></figure>
   <span>Hover</span>
   </div>
   
   </div>

  Trong đoạn class="column class" thì chúng ta thay bằng class hiệu ứng là được ví dụ như hover03 dưới đây. đây là 1 trong các hiệu ứng, bạn muốn hiệu ứng khác thì kéo xuống css cuối cùng là tổng các hiệu ứng

  Code:
  /* Zoom Out #1 */
  .hover03 figure img {
   -webkit-transform: scale(1.5);
   transform: scale(1.5);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover03 figure:hover img {
   -webkit-transform: scale(1);
   transform: scale(1);
  }


  Còn đây là css lưu trữ nhằm codepen xóa mất
  Code:
  @import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300);
  body {
   color: #333;
   font-family: 'Open Sans', sans-serif;
   font-weight: 300;
  }
  h1,
  h1+p {
   margin: 30px 15px 0;
   font-weight: 300;
  }
  h1+p a {
   color: #333;
  }
  h1+p a:hover {
   text-decoration: none;
  }
  h2 {
   margin: 60px 15px 0;
   padding: 0;
   font-weight: 300;
  }
  h2 span {
   margin-left: 1em;
   color: #aaa;
   font-size: 85%;
  }
  .column {
   margin: 15px 15px 0;
   padding: 0;
  }
  .column:last-child {
   padding-bottom: 60px;
  }
  .column::after {
   content: '';
   clear: both;
   display: block;
  }
  .column div {
   position: relative;
   float: left;
   width: 300px;
   height: 200px;
   margin: 0 0 0 25px;
   padding: 0;
  }
  .column div:first-child {
   margin-left: 0;
  }
  .column div span {
   position: absolute;
   bottom: -20px;
   left: 0;
   z-index: -1;
   display: block;
   width: 300px;
   margin: 0;
   padding: 0;
   color: #444;
   font-size: 18px;
   text-decoration: none;
   text-align: center;
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
   opacity: 0;
  }
  figure {
   width: 300px;
   height: 200px;
   margin: 0;
   padding: 0;
   background: #fff;
   overflow: hidden;
  }
  figure:hover+span {
   bottom: -36px;
   opacity: 1;
  }  /* Zoom In #1 */
  .hover01 figure img {
   -webkit-transform: scale(1);
   transform: scale(1);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover01 figure:hover img {
   -webkit-transform: scale(1.3);
   transform: scale(1.3);
  }

  /* Zoom In #2 */
  .hover02 figure img {
   width: 300px;
   height: auto;
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover02 figure:hover img {
   width: 350px;
  }

  /* Zoom Out #1 */
  .hover03 figure img {
   -webkit-transform: scale(1.5);
   transform: scale(1.5);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover03 figure:hover img {
   -webkit-transform: scale(1);
   transform: scale(1);
  }

  /* Zoom Out #2 */
  .hover04 figure img {
   width: 400px;
   height: auto;
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover04 figure:hover img {
   width: 300px;
  }

  /* Slide */
  .hover05 figure img {
   margin-left: 30px;
   -webkit-transform: scale(1.5);
   transform: scale(1.5);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover05 figure:hover img {
   margin-left: 0;
  }

  /* Rotate */
  .hover06 figure img {
   -webkit-transform: rotate(15deg) scale(1.4);
   transform: rotate(15deg) scale(1.4);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover06 figure:hover img {
   -webkit-transform: rotate(0) scale(1);
   transform: rotate(0) scale(1);
  }

  /* Blur */
  .hover07 figure img {
   -webkit-filter: blur(3px);
   filter: blur(3px);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover07 figure:hover img {
   -webkit-filter: blur(0);
   filter: blur(0);
  }

  /* Gray Scale */
  .hover08 figure img {
   -webkit-filter: grayscale(100%);
   filter: grayscale(100%);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover08 figure:hover img {
   -webkit-filter: grayscale(0);
   filter: grayscale(0);
  }

  /* Sepia */
  .hover09 figure img {
   -webkit-filter: sepia(100%);
   filter: sepia(100%);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover09 figure:hover img {
   -webkit-filter: sepia(0);
   filter: sepia(0);
  }

  /* Blur + Gray Scale */
  .hover10 figure img {
   -webkit-filter: grayscale(0) blur(0);
   filter: grayscale(0) blur(0);
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover10 figure:hover img {
   -webkit-filter: grayscale(100%) blur(3px);
   filter: grayscale(100%) blur(3px);
  }

  /* Opacity #1 */
  .hover11 figure img {
   opacity: 1;
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover11 figure:hover img {
   opacity: .5;
  }

  /* Opacity #2 */
  .hover12 figure {
   background: #1abc9c;
  }
  .hover12 figure img {
   opacity: 1;
   -webkit-transition: .3s ease-in-out;
   transition: .3s ease-in-out;
  }
  .hover12 figure:hover img {
   opacity: .5;
  }

  /* Flashing */
  .hover13 figure:hover img {
   opacity: 1;
   -webkit-animation: flash 1.5s;
   animation: flash 1.5s;
  }
  @-webkit-keyframes flash {
   0% {
   opacity: .4;
   }
   100% {
   opacity: 1;
   }
  }
  @keyframes flash {
   0% {
   opacity: .4;
   }
   100% {
   opacity: 1;
   }
  }

  /* Shine */
  .hover14 figure {
   position: relative;
  }
  .hover14 figure::before {
   position: absolute;
   top: 0;
   left: -75%;
   z-index: 2;
   display: block;
   content: '';
   width: 50%;
   height: 100%;
   background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,.3) 100%);
   background: linear-gradient(to right, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,.3) 100%);
   -webkit-transform: skewX(-25deg);
   transform: skewX(-25deg);
  }
  .hover14 figure:hover::before {
   -webkit-animation: shine .75s;
   animation: shine .75s;
  }
  @-webkit-keyframes shine {
   100% {
   left: 125%;
   }
  }
  @keyframes shine {
   100% {
   left: 125%;
   }
  }

  /* Circle */
  .hover15 figure {
   position: relative;
  }
  .hover15 figure::before {
   position: absolute;
   top: 50%;
   left: 50%;
   z-index: 2;
   display: block;
   content: '';
   width: 0;
   height: 0;
   background: rgba(255,255,255,.2);
   border-radius: 100%;
   -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
   transform: translate(-50%, -50%);
   opacity: 0;
  }
  .hover15 figure:hover::before {
   -webkit-animation: circle .75s;
   animation: circle .75s;
  }
  @-webkit-keyframes circle {
   0% {
   opacity: 1;
   }
   40% {
   opacity: 1;
   }
   100% {
   width: 200%;
   height: 200%;
   opacity: 0;
   }
  }
  @keyframes circle {
   0% {
   opacity: 1;
   }
   40% {
   opacity: 1;
   }
   100% {
   width: 200%;
   height: 200%;
   opacity: 0;
   }
  }

  Tags: #code #css #image-hover-effects

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
380
Points :
732
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<