[Code] Thay Úp ảnh mặc định thành úp ảnh Imgur

 • MiT
  Code này là đơn giản nhất trong các code úp ảnh mà diễn đàn đã share . Chỉ cần chọn thẳng ảnh trong máy để up , khi úp xong sẽ tự động hiện link ảnh thẳng vào bài viết . Nhược điểm là phải úp từng lượt và không úp được bằng url .

  BƯỚC 1: TẠO JS THAY THẾ


  Vào modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management
  Tạo js này và click vào In all the page

  Code:
  ;window['FormData'] && $(function(){$(function(){
    
        var imgur_client_id = 'Thay ID ở Đây'; // you will get it via http://api.imgur.com/oauth2/addclient
    
        var current = 0, uploaded, xhrs, file_selector, button = $('.sceditor-button-servimg').off().click(function(){
          if(current) return finish();
          if(!file_selector) file_selector = $('<input type="file" multiple/ accept="image/*">').css({position:'absolute', top:-100}).appendTo('body').change(function (e) {
            var files = e.target.files, fd, len;
            uploaded = [], xhrs = [];
            for (var i = 0, len = files.length; i < len; i += 1) {
              if (files[i].type.indexOf('image/') && files[i].type !== 'application/pdf') continue;
              current++;
              fd = new FormData();
              fd.append('image', files[i]);
              (function(xhr){
                var num = i, xhr = jQuery.ajaxSettings.xhr();
                xhrs.push(xhr);
                xhr.open('POST', 'https://api.imgur.com/3/image');
                xhr.setRequestHeader('Authorization', 'Client-ID '+imgur_client_id);
                xhr.onreadystatechange = function () {
                  if (xhr.readyState !== 4) return;
                  current--;
                  if (xhr.status === 200) {
                    var res = JSON.parse(xhr.responseText);
                    uploaded[num] = res.data.link;
                  }
                  if(!current) finish();
                };
                xhr.send(fd);
              })();
            }
            if(current) button.css({background:'url(http://i.imgur.com/EMsOJtZ.gif) no-repeat'});
          });
          file_selector.click();
          return false;
        }).children();
        var finish = function(){
          for(var i=0; i < xhrs.length; i++) {
              if(xhrs[i].readyState == 4) continue;
              xhrs[i].onreadystatechange = function(){};
              xhrs[i].abort();
          }
          for(var i=0; i < uploaded.length; i++) {
            if(uploaded[i] === undefined) continue;
            $('body').find('.sceditor-button-image').click().end().find('.sceditor-insertimage').find('#image').val(uploaded[i]).end().find('input.button').click();
            $('#text_editor_textarea').sceditor('instance').insertText('\n');
          }
          button.removeAttr('style');
          current = 0;
          file_selector.wrap('<form>').closest('form').get(0).reset();
          file_selector.unwrap();
          return false;
        };
      })});

  BƯỚC 2: THAY CLIENT ID VÀO JS


  Thay client ID đã tạo ở trang Imgur vào chữ 'Thay ID ở đây' dòng 3 của Js
  Nếu chưa biết tạo Client ID thì vào đọc hướng dẫn ở topic này :
  http://www.hotrofm.net/t304-code-up-anh-len-imgur-mien-phi


  Nguồn : fmdesign

  Tags: #code #imgur #bbcode

Thông tin tác giả
MiT
MEM
Bài viết :
5
Points :
12
Like :
3
PhpBB3
An toàn
Status :
phpBB3
Xem lý lịch thành viên http://www.gamehay.net
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<